«Μπλόκο» σε επιχειρήσεις για ασφαλιστικές οφειλές


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Λιγότερα βάρη για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους
8 Νοεμβρίου, 2019
Οφειλές σε εφορία: Νέα πάγια ρύθμιση από το 2020
8 Νοεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

«Μπλόκο» σε επιχειρήσεις για ασφαλιστικές οφειλές


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

18/11/2019

ΚΕΑΟ: Πότε θα ενεργοποιείται φραγή στις e-υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

Ένα πρόσθετο μέτρο σε βάρος των παραβατικών εργοδοτών που δεν πληρώνουν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων τους δίνει στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής.

Συγκεκριμένα, το ΚΕΑΟ θα μπορεί στο εξής να «μπλοκάρει» την ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σε όσους εργοδότες δεν καταβάλλουν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων τους. Επισημαίνεται ότι σε βάρος των εργοδοτών που ασφαλίζουν το προσωπικό τους μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), χωρίς να καταβάλλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, το ΚΕΑΟ θα εξακολουθήσει να λαμβάνει και τα μέτρα της αναγκαστικής είσπραξης εισφορών που προβλέπονται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η διαδικασία ελέγχου

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του νόμου 4635/2019 και το άρθρο 69, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που δεν καταβάλλουν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές προβλέπεται η εξής διαδικασία ελέγχου και απαγόρευσης εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ:

  1. Το ΚΕΑΟ ενημερώνει την αρμόδια για τον έλεγχο του εργοδότη υπηρεσία του ΕΦΚΑ προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, την ύπαρξη τυχόν συνυπεύθυνων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια, η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του ΕΦΚΑ θα γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ τα αποτελέσματα του ελέγχου.
  2. Στις περιπτώσεις αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι συναλλαγές του εργοδότη θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Για την περίοδο που ισχύει η αναστολή, οι ΑΠΔ θα υποβάλλονται από τον εργοδότη με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ γίνεται εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται με αυτές.

Οι εξαιρέσεις

Κατ’ εξαίρεση της προαναφερόμενης διαδικασίας, είναι δυνατή η καταχώριση των ΑΠΔ των επιχειρήσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ στις εξής περιπτώσεις:

α) Κατά την πρώτη μετά την επιβολή της αναστολής υποβολή της ΑΠΔ με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο, αν υποβάλλονται ΑΠΔ μέχρι έξι μισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών των ΑΠΔ μόνο εάν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της τελευταίας απαιτητής ΑΠΔ. Αν υποβάλλονται ΑΠΔ περισσότερων των έξι μισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η καταχώρισή τους στο σύστημα μόνο αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο 1/3 του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις ΑΠΔ που υποβάλλονται.

β) Κατά τη δεύτερη υποβολή ΑΠΔ με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο, αν υποβάλλονται ΑΠΔ περισσότερων μισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο 1/3 του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις ΑΠΔ που υποβάλλονται. Οι ΑΠΔ των οποίων δεν είναι δυνατή η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, θεωρούνται μη υποβληθείσες.

Μαζί με τις ΑΠΔ που υποβάλλονται με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ προσκομίζονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών ετών του εργοδότη και των συνυπεύθυνων προσώπων ήτοι τα έντυπα Ε1, Ε2, η δήλωση – πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ και τα εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα. Στη συνέχεια τα φορολογικά στοιχεία θα αποστέλλονται στην κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της διαδικασίας θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών.

Άρση της φραγής

Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ μπορεί να αρθεί κατόπιν αίτησης του οφειλέτη είτε ύστερα από εξόφληση είτε έπειτα από ρύθμιση της οφειλής υπό την προϋπόθεση της αποστολής στο ΚΕΑΟ των φορολογικών στοιχείων που προσκόμισε ο εργοδότης και των αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενεργήθηκε στην επιχείρηση.

Οι ΑΠΔ των μισθολογικών περιόδων από τη ρύθμιση της οφειλής και μέχρι την άρση της αναστολής υποβάλλονται με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους γίνεται εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται με αυτές.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος, όπως και οι τυχόν προϋποθέσεις περιπτώσεων εργοδοτών που εξαιρούνται από το μέτρο, καθώς και θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ενημέρωση των εργαζομένων των άνω επιχειρήσεων.

Πηγή: Ναυτεμπορική