Ξεκινούν συμψηφισμοί επιστροφών φόρου με οφειλές στα Ταμεία.

Ανοίγει ο δρόμος για κατάργηση δασμών παγκοσμίως.
13 Νοεμβρίου, 2014
Ποιοι πέντε φόροι δεν μπαίνουν στη ρύθμιση με τις 100 δόσεις. Τη Δευτέρα στο taxisnet η εφαρμογή για τη ρύθμιση.
14 Νοεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

Ξεκινούν συμψηφισμοί επιστροφών φόρου με οφειλές στα Ταμεία.

Αυτόματα και με διαδικασίες-εξπρές θα γίνονται οι υποχρεωτικοί συμψηφισμοί επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών.
Τον δρόμο για την ενεργοποίηση του νέου συστήματος ανοίγει η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, με την οποία καθορίζονται σε όλες τους τις λεπτομέρειες οι διαδικασίες με τις οποίες θα διενεργούνται οι συγκεκριμένοι συμψηφισμοί. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα επισημαίνονται σε ανακοίνωση της ΓΓΔΕ:
1 Για τη διενέργεια συμψηφισμών των επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ με ασφαλιστικές εισφορές, θα χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων Ασφαλιστικών Οφειλών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).
2 Τα αιτήματα συμψηφισμού οφειλών στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης θα υποβάλονται προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κεντρικά από τη ΔΗΛΕΔ και στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα επιστρέφει εντός τριών ημερών.
3 Αν το αίτημα συμψηφισμού υποβληθεί από τις ΔΟΥ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα επιστρέφεται σε πραγματικό χρόνο (online).
4 Μετά τον συμψηφισμό και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή, αυτή θα γίνεται αμέσως και χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
5 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει αδυναμία χρήσης της εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., η επιστροφή των φόρων θα μπορεί να γίνεται με χορήγηση «Βεβαίωσης μη οφειλής» ή έντυπης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τα βασικά στοιχεία του νέου συστήματος συμψηφισμού, είναι τα εξής:
• Ο συμψηφισμός διενεργείται από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης για κάθε δικαιούχο επιστροφής φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ με τις οφειλές τους προς αυτούς.
• Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού επιστροφής ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με οφειλές των δικαιούχων σε ΟΚΑ, καθώς και για την επιστροφή τυχόν υπολειπόμενου ποσού στο δικαιούχο, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
• Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός ΟΚΑ, το προς απόδοση ποσό της επιστροφής διαμοιράζεται και αποδίδεται σε αυτούς, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο συνολικό ποσό των οφειλών.
• Για τη διενέργεια των συμψηφισμών και του ελέγχου της ασφαλιστικής ενημερότητας, καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων «συμψηφισμού ασφαλιστικών οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης» όλοι οι εργοδότες και ασφαλισμένοι με οφειλές, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί ή όχι σε καθεστώς ρύθμισης.
• Η βάση των δεδομένων ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο.
• Κατά τη διαδικασία εξόφλησης εκκαθαρισμένων επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ από τη φορολογική διοίκηση θα συμψηφίζονται τα ποσά προς επιστροφή με τις βεβαιωμένες οφειλές και θα παρακρατούνται τα προβλεπόμενα ποσά.
• Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στη βάση των δεδομένων και από πιστοποιημένους υπαλλήλους των ΔΟΥ και των ελεγκτικών κέντρων, ενώ θα εκτυπώνεται «ταυτότητα αιτήματος συμψηφισμού».
• Η φορολογική διοίκηση, όταν υπάρχουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία, θα αποδίδει τα παρακρατούμενα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική μέθοδος επικοινωνίας, τα Ταμεία θα μπορούν να χορηγούν στον δικαιούχο της επιστροφής βεβαίωση μη οφειλής ή έντυπη ασφαλιστική ενημερότητα.

Πηγή: www.imerisia.gr