Ξεκινά το "πωλητήριο" κόκκινων καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων

Οι έξι νάρκες για επαγγελματίες και "μπλοκάκια"
19 Απριλίου, 2017
Στα "βράχια" οι αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων μέσω του εξωδικαστικού
19 Απριλίου, 2017
Δείτε τα όλα

Ξεκινά το "πωλητήριο" κόκκινων καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων

[:el]19/04/2017

Από πωλήσεις και όχι από οργανική διαχείριση των “κόκκινων” δανείων, θα προέλθει φέτος η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών.

Η αδυναμία επίτευξης των στόχων μείωσης των NPEs κατά το α΄ τρίμηνο του 2017, με τη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων εξαιτίας της αβεβαιότητας από τις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση, υποχρεώνει τις τράπεζες να ρίξουν πολύ νωρίτερα, έναντι του αρχικού σχεδιασμού, το βάρος στις πωλήσεις δανείων. Έτσι, αυτές τις μέρες αναμένεται να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για τις πρώτες πωλήσεις καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων.

Όπως έχει γράψει το Capital.gr, η πρώτη κίνηση αναμένεται από την Eurobank, ενώ προετοιμάζονται και οι υπόλοιπες τράπεζες. Η Eurobank αναμένεται στο τέλος Απριλίου να βγάλει το “teaser” για την πώληση χαρτοφυλακίου καταγγελμένων ή σε “βαθύ κόκκινο” και πλήρως καλυπτόμενων από προβλέψεις καταναλωτικών δανείων, ύψους 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δάνεια που βρίσκονται στον ισολογισμό της τράπεζας. Προς πώληση δεν αποκλείεται να τεθούν επιπλέον δάνεια 1 δισ. ευρώ εκτός ισολογισμού (εγγυήσεις δανείων), αλλά το πιθανότερο αυτό θα γίνει το επόμενο έτος.

Πάντως, παρά τη γενικότερη προετοιμασία από πλευράς τραπεζών και την ανάγκη πλέον για πωλήσεις δανείων, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να δώσει γρήγορα αποτελέσματα σε ευρεία κλίμακα. Όπως εκτιμούν στελέχη της αγοράς, ενδεχομένως για φέτος οι “κλεισμένες” συναλλαγές σε πωλήσεις NPLs να μην ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις πρέπει να ξεκινήσουν με την έκδοση του teaser, δηλαδή της πρόσκλησης και επενδυτικής παρουσίασης των προς πώληση δανείων σε ενδιαφερόμενα funds. Η παρουσίαση αυτή περιλαμβάνει αναλυτική πληροφόρηση για την ποιότητα των δανείων (χρονικό διάστημα υπερημερίας) καθώς και των ενεχύρων τους και γίνεται μέσω διαδικασίας data room και με υπογραφή συμφωνίας εχεμύθειας από πλευράς ενδιαφερομένων. Συνήθως το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να καταλήξει η πώληση των δανείων είναι ένα δίμηνο μετά το “άνοιγμα” της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΤτΕ για την επίτευξη των στόχων μείωσης των “κόκκινων” ανοιγμάτων των τραπεζών (δηλαδή δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, αλλά και δανείων με μικρότερη καθυστέρηση που είναι αβέβαιης είσπραξης), οι πωλήσεις δανείων μέχρι τα τέλη του 2019 θα ανέλθουν σε 7,4 δισ. ευρώ. Σχεδόν διπλάσιες αναμένονται οι διαγραφές δανείων (13,9 δισ. ευρώ), οι ρευστοποιήσεις (πλειστηριασμοί) αναμένεται να μειώσουν το “στοκ” των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 11,5 δισ. ευρώ, ενώ μόλις 6 δισ. ευρώ αναμένεται να εισπράξουν οι τράπεζες από τις ρυθμίσεις δανείων.

Πηγή: Capital.gr[:]