"Κουτσουρεμένη" η νέα ρύθμιση για τα χρέη προς τα Ταμεία

Κεφάλαια 420 εκατ. ευρώ σε 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
27 Απριλίου, 2017
Σε εξωδικαστική ρύθμιση και τα "κόκκινα" αγροτικά δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου
28 Απριλίου, 2017
Δείτε τα όλα

"Κουτσουρεμένη" η νέα ρύθμιση για τα χρέη προς τα Ταμεία

[:el]28/04/2017

Από τη μία μεριά ανοίγει η κυβέρνηση μία νέα “πόρτα” ρύθμισης των οφειλών προς τα Ταμεία και από την άλλη την κλείνει.

Και αυτό γιατί το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό  το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή, αφενός προβλέπει τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπροθέσμων χρεών έως 20.000 ευρώ προς τα ταμεία ακόμα και με 150 δόσεις, αφετέρου επιτρέπει την ένταξη σε μία τέτοια ρύθμιση  μόνο σε όσους επιχειρηματίες  χρωστούν συνολικά πάνω από 20.000 ευρώ προς ταμεία, εφορία, δήμους και τράπεζες.

Έτσι η κυβέρνηση συνεχίζει να αποκλείει μία μεγάλη μερίδα επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ταμεία και δεν μπορούν να υπαχθούν στην “πάγια ρύθμιση” εξόφλησής του με 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αλλά ούτε και τη κυοφορούμενη ρύθμιση στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, αν κάποιος επιχειρηματίας χρωστά πχ στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ 5.000 ευρώ (δηλαδή κάτω από 20.000 ευρώ), αλλά οι συνολικές ληξιπρόθεσμες   οφειλές του προς τα ταμεία (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ), τις τράπεζες, την εφορία και στο Δήμο ανέρχονται σε 18.000 ευρώ (δηλ. δεν ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ), δεν θα μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις αυτού το νομοσχεδίου.

Αντίθετα, αν ένας επιχειρηματίας χρωστά για παράδειγμα – 5.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ και οι συνολικές ληξιπρόθεσμες  οφειλές του προς τα ταμεία, την εφορία, το Δήμο και τις τράπεζες ανέρχονται σε 22.000 ευρώ (δηλ. ξεπερνάνε τα 20.000 ευρώ), τότε θα μπορεί να υπαχθεί στη σχετική ρύθμιση.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ρητά  το νομοσχέδιο αυτό:

·         “Στη ρύθμιση αυτή μπορεί να υπαχθεί κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, δύναται να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον:

(α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 προς χρηματοδοτικό φορέα ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του,
(β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ”

* “Ειδικά για τα χρέη προς Δημόσιο, το νομοσχέδιο προβλέπει πως στις περιπτώσεις οφειλετών με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ εφαρμόζονται οι εξής ειδικότεροι κανόνες:

α) για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,

β) για βασικές οφειλές άνω των 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε έως εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής”.

Πηγή: Capital.gr[:]