Κονδύλια ύψους 485 εκατ. ευρώ για προώθηση ερευνnτικών έργων

Πώς θα φορολογηθούν όσοι νοικιάζουν ευκαιριακά τα σπίτια τους σε τουρίστες
23 Σεπτεμβρίου, 2016
«Μπλόκο» στη φορολογική ενημερότητα και αυτόματες κατασχέσεις
23 Σεπτεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Κονδύλια ύψους 485 εκατ. ευρώ για προώθηση ερευνnτικών έργων

[:el]23/9/2016

Τη χρηματοδότηση 325 νέων ερευνnτών με το ποσό των 485 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης Starting Grants, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (Europeaη Research Couηcil, ERC). Η χρηματοδόmση των ερευνητών, η οποία ανέρχεται μέχρι το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ, θα παρέχει στους νέους ερεuνητές – μεταξύ των οποίων και πέντε Έλληνες – τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους ερευνητικές ομάδες και να προωθήσουν πρωτοποριακές ιδέες. Η χρηματοδοτούμενη έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία μέχρι τις βιοεπιστήμες, καθώς και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες: Τα έργα που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνουν έρευνες σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χημειοθεραπείας στη θεραπεία του καρκίνου, τη δημιουργία νέων βιώσιμων τρόπων για την παραγωγή καυσίμου υδρογόνου, και τη διερεύνηση του δικαίου της ιθαγένειας για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης και την προάσπισή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ των 325 νέων ερεuνητών που θα λάβουν τις επιχορηγήσεις του ERC, υπάρχουν οι εξής Έλληνες επιστήμονες:

  • Βασιλική Νικολετοπούλου, η οποία θα διεξάγει έρευνα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στον τομέα των νευροπαθειών (τίτλος έργου: The Role of Autophagy in Synaptic Plasticity).
  • Έλενα Γιαννούλη, η οποία θα διεξάγει έρευνα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου στον τομέα των συναισθηματικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (τίτλος έργου: Emotional Machines: The Technological Transformation of lntimacy in Japan).
  • Χρήστος Μπεργελές, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα στο Uniνersity College London στον τομέα των ρομπότ για οφθαλμολογικές επεμβάσεις (τίτλος έργου: Peri-Ocularly Navigated Exteroceptiνe Snake Robot for Noνel Retinal Interventions).
  • Κατερίνα Δούκα, η οποία θα διεξάγει έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στον τομέα της παλαιοντολογίας (τίτλος έργου: Fossil Fingerprinting and ldentification of New Denisoνan remains from Pleistocene Asia).
  • Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Birmingham στον τομέα των στοιχειωδών σωματιδίων (τίτλος έργου: Generation Quark Yukawa Couplings through Rare Exclusiνe Decays of the Observed Higgs Βοsοn).

 

Οι επιχορηγήσεις ERC Starting Grants δίνονται σε ερευνητές κάθε εθνικότητας, οι οποίοι εδρεύουν ή είναι διατεθειμένοι να μείνουν στην Ευρώπη. Φέτος, ερευνητές 42 εθνικοτήτων θα φιλοξενηθούν σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να αποτελούν τους κορυφαίους προορισμούς που θα φιλοξενήσουν τον μεγαλύτερο αριθμό ερευνητών. Το ERC έλαβε συνολικά 2.935 προτάσεις, εκ των οποίων θα χρηματοδοτηθεί το 11% περίπου.

Τα αποτελέσματα δείχνουν για ακόμη μία φορά μεγάλη κινητικότητα μεταξύ των κορυφαίων ερευνnτών: στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία, στη Σουηδία και τη Δανία περισσότεροι από τους μισούς νέους ερευνητές με επιχορήγηση δεν έχουν την εθνικόmτα της χώρας που θα τους φιλοξενήσει. Επιπλέον, 15 Ευρωπαίοι ερευνητές επιστρέφουν στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προκειμένου να εργαστούν σε δράσεις του ERC, ενώ 38 από τους ερευνητές που επιλέχθηκαν δεν έχουν εθνικότητα ευρωπαϊκής χώρας. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι το 30% των νέων ερευνητών που επιλέχθηκαν είναι γυναίκες. Οι επιχορηγήσεις Starting Grants θα διευκολύνουν τους ερευνητές να δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες, απασχολώντας εν δυνάμει περισσότερους από 1.000 μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς ερευνητές ως μέλη των ομάδων αυτών.

Σημειώνεται ότι οι επιχορηγήσεις του ERC δίνουν τη δυνατότητα σε κορυφαίους ερευνητές να ακολουθήσουν ελεύθερα την επιστημονική τους περιέργεια, ανοίγοντάς τους τον δρόμο για πραγματικές ανακαλύψεις. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι το 71 % από τα πρώτα ολοκληρωμένα έργα ERC οδήγησαν σε ανακαλύψεις ή σημαντικές επιστημονικές προόδους, οδηγώντας στο συμπέρασμα, ότι η έρευνα αιχμής δημιουργεί νέες γνώσεις και προσφέρει νέους δρόμους για την οικονομική ανάπτυξη.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]