Κομισιόν: Νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ΜμΕ

Ποιες είναι οι νέες υποχρεώσεις όσων νοικιάζουν πολλά Airbnb
19 Σεπτεμβρίου, 2023
Δάνεια άνω των €71 δισ. διαχειρίζονται οι servicers
19 Σεπτεμβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Κομισιόν: Νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ΜμΕ

Μια σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των αναγκών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Ευρώπης στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν).

19/09/2023

Αντιπροσωπεύοντας το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι ΜμΕ αποτελούν βασικούς μοχλούς της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης, αλλά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων.

Αρωγή της Κομισιόν

Η ανακοίνωση για την αρωγή των ΜμΕ προτείνει νέα μέτρα που θα παράσχουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση και θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, η Κομισιόν δημοσιεύει επίσης νέες προτάσεις κανονισμού για τις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και μια οδηγία για τη θέσπιση συστήματος φορολογίας των κεντρικών γραφείων για τις ΜμΕΠρόσθετες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη στήριξη της ανάπτυξης.

Καθυστερήσεις πληρωμών

Οι νέοι κανόνες θα καταργήσουν την οδηγία του 2011 για τις καθυστερήσεις πληρωμών και θα την αντικαταστήσουν με κανονισμό. Η πρόταση εισάγει ένα αυστηρότερο ανώτατο όριο πληρωμής 30 ημερών, εξαλείφει τις ασάφειες και αντιμετωπίζει τα νομικά κενά στην τρέχουσα οδηγία. Το προτεινόμενο κείμενο της Κομισιόν διασφαλίζει επίσης την αυτόματη πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων και τελών αποζημίωσης και εισάγει νέα μέτρα επιβολής και επανόρθωσης για την προστασία των εταιρειών από κακοπληρωτές.

Επενδύσεις

Μεταξύ άλλων προβλέπει επίσης την ενίσχυση των διαθέσιμων επενδύσεων για ΜμΕεπιπλέον των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατίθενται σήμερα στο πλαίσιο των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ που θα διαρκέσουν έως το 2027.

Ραχοκοκαλιά της οικονομίας

Οι 24 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης αντιπροσωπεύουν το 99% όλων των επιχειρήσεων και τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ε.Ε. Διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Ευρώπης, οδηγούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης και υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ευημερία μας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι ΜμΕ έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από τη σειρά των κρίσεων τα τελευταία χρόνια:

  • από την COVID
  • τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
  • την ενεργειακή κρίση και
  • την άνοδο του πληθωρισμού

Οι ΜμΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αστάθεια και αβεβαιότητα, καθώς και περιορισμούς προσφοράς, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και, συχνά, αθέμιτο ανταγωνισμό και άνισους όρους ανταγωνισμού όταν δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Οι καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές εμποδίζουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και συμβάλλουν στην αβεβαιότητα και τη δυσπιστία στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η πρόσφατη έκθεση επιδόσεων των ΜμΕ δείχνει ότι η προστιθέμενη αξία των ΜμΕ για το 2023 προβλέπεται ακόμη να παραμείνει στο 3,6% (έναντι 1,8% για τις μεγάλες επιχειρήσεις) κάτω από το επίπεδο του 2019, ενώ η απασχόληση των ΜμΕ μετά βίας έχει ανακάμψει στα προ κρίσης επίπεδα.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η Επιτροπή αναμένει να διαθέσει περισσότερα από 200 δισ. ευρώ στις ΜμΕ στο πλαίσιο των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της που τρέχουν έως το 2027. Αυτό περιλαμβάνει σημαντικά ποσά από τα Ταμεία Συνοχής της Ε.Ε. (65 δισ. ευρώ) και τη Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ( 45,2 δισ. ευρώ).

ΠΗΓΗ: ESPA.IO