Κομισιόν: Εγκρίθηκε πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας

Επιδοτήσεις για την κατάστιση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
2 Οκτωβρίου, 2015
Δέσμη προτάσεων για το νέο αναπτυξιακό
2 Οκτωβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Κομισιόν: Εγκρίθηκε πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας

[:el]2/10/2015

Εγκρίθηκε το πρώτο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας της ΕΕ για την περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου, που καλύπτει τη Βαλκανική Χερσόνησο και την ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν τρεις χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρος) και δύο υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), θα αντιμετωπίσει δύο βασικές για την περιοχή προκλήσεις: την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η κα Corina Crecu, Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε: «Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε χάρη στην ισχυρή θέληση των συμμετεχουσών χωρών να συνενώσουν τους πόρους τους για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.»

«Με τη συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η περιοχή μπορεί να αυξήσει την ελκυστικότητά της για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις.»

«Εύχομαι στις χώρες κάθε επιτυχία στην επίτευξη της συνεργασίας αυτής και στην υποστήριξη έργων που θα αξιοποιούν τα περιφερειακά πλεονεκτήματα και πόρους».

Εστιάζοντας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας των ΜμΕ, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα προωθήσουν την επιχειρηματική, την κοινωνική και την ψηφιακή καινοτομία, θα συμβάλουν στη διασύνδεση των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης και θα καταστήσουν δυνατή την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ όλων των περιφερειών που συμμετέχουν σε αυτά.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δεύτερης προτεραιότητας θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη χρήση των πόρων και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου.

Το πρόγραμμα θα λάβει περισσότερα από 28 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και περισσότερα από 5 εκατ. EUR από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) της ΕΕ.

Συνολικά -συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συγχρηματοδότησης- το πρόγραμμα διαθέτει σχεδόν 40 εκατ. ευρώ για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών στην περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου.

Διαχειριστική αρχή του προγράμματος Βαλκανίων-Μεσογείου ορίστηκε το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Οι δραστηριότητες των εταίρων των έργων θα συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως και 85%.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αναμένεται να επενδύσει περισσότερα από 199 δις ευρώ στις περιφέρειες της Ευρώπης την περίοδο 2014 – 2020.

Αντίστοιχα, ο προϋπολογισμός του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ανέρχεται σε περίπου 11,7 δις ευρώ.[:]