Κίνητρα σε μονάδες μεταποίησης για περιβαλλοντική αναβάθμιση

«Οδικός χάρτης» για τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς Δημόσιο – Ταμεία
10 Μαΐου, 2019
Μείωση ΦΠΑ σε εστίαση, τρόφιμα, ρεύμα και φυσικό αέριο
10 Μαΐου, 2019
Δείτε τα όλα

Κίνητρα σε μονάδες μεταποίησης για περιβαλλοντική αναβάθμιση

10/05/2019

Έως το τέλος του μήνα η προκήρυξη της δράσης, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ

Τη χρηματοδοτική ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων, οι οποίες προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης ιδίων αποβλήτων, προκειμένου να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αλλά και να εξοικονομήσουν πόρους, προβλέπει η δράση «Περιβαλλοντική Βιομηχανία: Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών», που αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος Μαΐου.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ και στο πλαίσιο αυτής θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 100.000 έως 2.500.000 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 36 μηνών. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να είναι εστιασμένα στην περιβαλλοντική διαχείριση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, προκειμένου είτε τα απόβλητα, ύστερα από επεξεργασία, να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν εκ νέου ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες από δευτερογενείς διεργασίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι την αρχική τους χρήση ή και άλλες χρήσεις, είτε να μειωθεί η παραγόμενη ποσότητα.

Το πρόγραμμα πρακτικά αφορά την ενίσχυση αποκλειστικά μεταποιητικών επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της παραγωγικής τους διαδικασίας. Με την εφαρμογή της δράσης θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου διαμέσου της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «Περιβάλλον», ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους εννέα εθνικούς στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΝΕΚ, αλλά παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων.

Οι επιλέξιμες ενέργειες
Στο πλαίσιο της δράσης επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι παρακάτω ενέργειες:

  1. Συλλογή: συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων, με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.
  2. Μεταφορά: το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.
  3. Προσωρινή αποθήκευση: αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και τον στόχο της συλλογής.
  4. Επεξεργασία: οι εργασίες ανάκτησης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την ανάκτηση.
  5. Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι απόβλητα που εξυπηρετούν έναν χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ό,τι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.

Για τις εργασίες ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εξής παρεμβάσεις:

  • Ανακύκλωσης: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς.
  • Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Επιλέξιμες κατηγορίες
Σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων, σε αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται στον κατάλογο αποβλήτων:

α) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που εγκρίθηκαν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/ 25.11.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015», και

β) της υπ’ αρ. 62952/5384 αρ. ΚΥΑ έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015. (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016).

Πηγή: Ναυτεμπορική