Φορολογικό Καθεστώς Ηνωμένου Βασιλείου

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

__________________________________

Σύνοψη

Το Ηνωμένο Βασίλειο («Η.Β.») αποτελείται από την Αγγλία, τη Σκωτία, τη Βόρειο Ιρλανδία και την Ουαλία και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (με προοπτική εξόδου τα επόμενα έτη). Έχει έκταση 242.900 τ.χλμ. και εκτιμώμενο πληθυσμό περί τα 63 εκατομμύρια. Το Λονδίνο θεωρείται ένα από τα κορυφαία παγκόσμια κέντρα για τις τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες οικονομικές υπηρεσίες – βρισκόμενο πίσω από την Νέα Υόρκη και το Τόκυο αποτελεί τον τρίτο πυλώνα των παγκόσμιων αγορών. Ένα από τα πολλά θετικά του είναι ότι αποτελεί μία πολιτικά σταθερή χώρα με κύρια γλώσσα τα αγγλικά.

Το ΗΒ είναι στρατηγικά τοποθετημένο στη Βορειοδυτική Ακτή της Ευρώπης και έχει άριστα μέσα επικοινωνίας- έχει τρία κύρια παγκόσμια αεροδρόμια στο Heathrow, στο Gatwick και στο Manchester με εκτεταμένες παγκόσμιες διασυνδέσεις. Το ΗΒ συνδέεται με τη ηπειρωτική Ευρώπη μέσω του τούνελ της Μάγχης, το οποίο διαθέτει τρένα και δρόμους που εξυπηρετούν επιβάτες και ΙΧ με προορισμό το Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

Το ΗΒ έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες φορολογίας με 100 χώρες και απολαμβάνει ένα από τα ευρύτερα συστήματα αποφυγής διπλής φορολογίας στον κόσμο.

Παρά το γεγονός ότι το ΗΒ δεν είναι μια χώρα χαμηλής φορολογίας, οι εταιρίες του ΗΒ μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά και ευνοϊκά σε μία δομή φορολογικού σχεδιασμού. Ένα από τα κύρια θετικά μιας εταιρίας στο ΗΒ έγκειται στο γεγονός ότι δεν αποτελεί φορολογικό παράδεισο, οπότε οι φορολογικές δομές της εταιρίας δεν θα προσελκύσουν το ίδιο επίπεδο ελέγχου με μία παρόμοια εταιρία σε λιγότερο ρυθμισμένο περιβάλλον.

Εταιρία στο ΗΒ

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν εταιρία που έχει ιδρυθεί στην Αγγλία ή στην Ουαλία και είναι εγγεγραμμένη στο Κάρντιφ της Ουαλίας. Μία εταιρία στο ΗΒ έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Φορολογία

Ο κύριος εταιρικός φορολογικός συντελεστής είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσοστό για μια μικρή εταιρία (με κέρδη έως 300.000 στερλίνες) να κυμαίνεται στο 20%, ενώ ο  φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 23%, για εταιρίες με κέρδη πάνω από £1.500.00.

Γενικά μιλώντας, μια εταιρία στο ΗΒ φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά της με τους παραπάνω συντελεστές, αλλά υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για τη δημιουργία εταιριών χαμηλής ή μηδενικής φορολογίας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σημαντικά οφέλη.

UK Holding Companies

Μια εταιρία στο ΗΒ είναι ένα χρήσιμο μέσο για τη συλλογή ή τη διοχέτευση εισοδήματος από μερίσματα «offshore» εταιριών. Μια «holding» εταιρία του ΗΒ που είναι κάτοχος μετοχών σε μια ξένη εταιρία συνήθως δεν φορολογείται στα μερίσματα από τη ξένη εταιρία. Αν η εταιρία στο ΗΒ κατέχεται από μια offshore εταιρία, τα μερίσματα μπορούν να περάσουν στην offshore εταιρία χωρίς φόρο παρακράτησης. Όπως επισημάνθηκε, η πλειονότητα των μερισμάτων που εισπράττει μια εταιρία στο ΗΒ από υπερπόντιες κτήσεις της, μπορεί να αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω φορολόγηση. Οι υπερπόντιες εταιρίες πρέπει να είναι εγγεγραμμένες σε μια χώρα με την οποία το ΗΒ έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες φορολόγησης και  αυτές οι συμφωνίες δεν γίνεται να αποτελούν μέρος σχεδίου το οποίο προκαλεί φορολογικό πλεονέκτημα. Αυτό σημαίνει ότι τα μερίσματα από μια offshore εταιρία δεν θα εξαιρούνται της φορολόγησης εκτός και αν μπορεί να δικαιολογηθεί η σχέση ιδιοκτησία για εμπορικούς σκοπούς. Αυτό είναι ευκολότερο να αποδειχθεί όταν:

  • Η εταιρία του ΗΒ δεν είναι ο κύριος μέτοχος στην υπερπόντια εταιρία.
  • Η ξένη εταιρία είναι εμπορική παρά απλώς εταιρία επενδύσεων.
  • Οι μέτοχοι της ξένης εταιρίας δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Η.Β.
  • Η ξένη εταιρία είναι εγγεγραμμένη στην Ε.Ε. και είναι υπόχρεη κάποιου φόρου.

Ακόμα και αν οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν υφίστανται, η εταιρία στο ΗΒ θα δέχεται πάντα μια πίστωση φόρου για τον εταιρικό φόρο που πληρώθηκε από την θυγατρική εταιρία πριν τα μερίσματα που πληρώθηκαν. Αυτό καθιστά την εταιρία του ΗΒ ένα ελκυστικό μέσο κυρίως για επενδύσεις στην Ευρώπη αλλά και αλλού. Στις περισσότερες περιστάσεις είναι περισσότερο ελκυστική από παρόμοιες εταιρίες σε ανταγωνιστικές χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Αυστρία και η Σουηδία.

Αν η εταιρία του ΗΒ είναι εμπορική εταιρία ή η holding εταιρία ενός εμπορικού group και έχει τουλάχιστον 10% των μετοχών σε άλλη εμπορική εταιρία (στο ΗΒ ή μη) για τουλάχιστον 1 χρόνο, η εταιρία στο ΗΒ δεν θα φορολογηθεί σε οποιοδήποτε εισόδημα από τη πώληση αυτών των μετοχών, ακόμα και αν είναι offshore. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι η εταιρία που πουλάει τις μετοχές πρέπει να είναι εμπορική εταιρία  (ή η holding εταιρία ενός εμπορικού group εταιριών) και οι μετοχές που πωλούνται πρέπει να είναι μετοχές σε εμπορική εταιρία.

Εταιρία του Η.Β. δραστηριοποιούμενη ως Θεματοφύλακας

Μια εταιρία του ΗΒ μπορεί να έχει ιδρυθεί και να έχει γραπτό συμβόλαιο με μια offshore εταιρία υπό το οποίο η εταιρία του ΗΒ συμφωνεί ότι θα εμπορεύεται αντί της offshore. Όλα τα συμβόλαια των αγορών και των πωλήσεων, όλα τα τιμολόγια και γενικά οι συναλλαγές πρέπει να γίνονται στο όνομα της εταιρίας στο ΗΒ η οποία θα δέχεται όλα τα έσοδα από τις δραστηριότητες της offshore. Ο εκπρόσωπος στο ΗΒ θα λαμβάνει μία αμοιβή για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η οποία μπορεί να εκφραστεί ως μια συνολική αμοιβή για όλες τις συναλλαγές που έγιναν σε ετήσια βάση ή, συνηθέστερα, να εκφραστεί ως ένα ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων (π.χ. 10%).

Μέτοχοι

Μια εταιρία στο ΗΒ υποχρεούται να έχει τουλάχιστον 1 μέτοχο ο οποίος μπορεί να είναι είτε εταιρία, είτε φυσικό πρόσωπο. Τα στοιχεία των μετόχων πρέπει να φαίνονται στο δημόσιο αρχείο αλλά η ανωνυμία μπορεί να διατηρηθεί με τη χρήση εταιρικών nominee μετόχων ή εταιριών χαρτοφυλακίου.

Διευθυντές

Μια εταιρία στο ΗΒ πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 διευθυντή. Ο μοναδικός διευθυντής δεν γίνεται να είναι και ο γραμματέας. Ο διευθυντής μπορεί να είτε ένα φυσικό πρόσωπο είτε μία εταιρία, με την προϋπόθεση ότι αν η εταιρία θεωρείται διευθυντής, πρέπει να υπάρχει και ένας δεύτερος διευθυντής ο οποίος θα είναι ένα φυσικό πρόσωπο. Αν υπάρχουν πάνω από ένας διευθυντής, ένας από αυτούς μπορεί να είναι και γραμματέας, αλλά επειδή ο αγγλικός Νόμος είναι περίπλοκος, προτείνεται να διορίζεται ένας επαγγελματίας γραμματέας με τα κατάλληλα προσόντα. Τα στοιχεία των διευθυντών φαίνονται στο δημόσιο αρχείο, αλλά η ανωνυμία μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση τρίτων.

Ετήσιες Εκθέσεις

Γενικά μια εταιρία στο ΗΒ πρέπει να διορίσει έναν ελεγκτή και οι ελεγμένοι φάκελοί της να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές μέσα σε 9 μήνες από το τέλος του οικονομικού χρόνου. Ωστόσο, οι μικρές εταιρίες που έχουν εισόδημα μικρότερο από £6.500.000 και ενεργητικό μικρότερο από £3.260.000, οφείλουν να ετοιμάζουν μόνο κάποιους σύντομους λογαριασμούς που δεν χρειάζεται να ελεγχθούν. Μια ετήσια έκθεση που θα δίνει λεπτομέρειες για τους διευθυντές και τους μετόχους απαιτείται για όλες τις εταιρίες.

Χρονοδιάγραμμα

Η ίδρυση μιας νέας εταιρίας παίρνει μόνο μερικές μέρες και υπάρχουν επίσης έτοιμες εταιρίες για άμεση χρήση.

Περιορισμοί Ονόματος/Δραστηριοτήτων

Το Μητρώο Εταιριών έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την έγκριση οποιουδήποτε ονόματος που θεωρεί ότι είναι ανεπιθύμητο ή παρόμοιο με μιας υπάρχουσας εταιρίας. Ένα όνομα δεν θα επιτραπεί να είναι παραπλανητικό. Ονόματα που σχετίζονται με το Στέμμα ή Κυβερνητικά Τμήματα συνήθως δεν επιτρέπονται.

Τοπικές Απαιτήσεις

Σύμφωνα με το νομικό σύστημα, η εταιρία ΠΡΕΠΕΙ να διατηρεί μια εγγεγραμμένη διεύθυνση γραφείου μέσα στο ΗΒ και πρέπει συνήθως να διορίσει έναν γραμματέα ο οποίος, για πρακτικούς λόγους, θα ήταν καλό να είναι κάτοικος του ΗΒ.

Εχεμύθεια

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι που σχετίζονται με την αυθαίρετη αποκάλυψη πληροφοριών σε μια εταιρία, στους διευθυντές ή στους κατόχους της, αλλά ισχύει η γενική Αρχή του Νόμου ότι οι επαγγελματίες πρέπει να κρατούν τα ζητήματα των πελατών τους εμπιστευτικά.

Επιπλέον Υπηρεσίες 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μέσω των σχετιζόμενων με εμάς νομικών και λογιστικών εταιριών έχουμε την ικανότητα να σας βοηθήσουμε στη δημιουργία της σωστής εταιρικής δομής. 

Διευθυντές

Οι περισσότερες “onshore” χώρες έχουν διατάξεις στη φορολογική τους νομοθεσία στις οποίες οποιαδήποτε εταιρία, ανεξάρτητα από το που έχει ιδρυθεί, αν ελέγχεται/διοικείται μέσα στη δικαιοδοσία τους, θα θεωρείται φορολογικός κάτοικος της χώρας αυτής και θα φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά της με τους τοπικούς συντελεστές. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε offshore εταιρία η οποία έχει τους διευθυντές της στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται φορολογικός κάτοικος του ΗΒ και φορολογείται εκεί για το παγκόσμιό της εισόδημα. Παράλειψη των διευθυντών να κηρύξουν την ευθύνη της offshore εταιρίας στη φορολογία του ΗΒ θα θεωρηθεί ως αδίκημα από τον νόμο του ΗΒ και θα έχει πολύ σοβαρές οικονομικές και ποινικές επιπτώσεις. Οι περισσότερες “onshore” χώρες έχουν παρόμοιες προβλέψεις στο φορολογικό τους σύστημα οπότε δεν θα ήταν ορθό για τους διευθυντές-κατοίκους των “onshore” χωρών να λειτουργούν ως διευθυντές μιας offshore εταιρίας.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Μπορούμε να βοηθήσουμε με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας στα περισσότερα μέρη του κόσμου, καθώς και στην προετοιμασία οποιονδήποτε πιθανών άλλων συμβολαιογραφικών κ.τ.λ. τεκμηριώσεων χρειαστούν.

Remailing, FAX, Tel και Office Facilities

Ως κομμάτι του πακέτου υπηρεσιών μας παρέχουμε εγγεγραμμένη διεύθυνση γραφείου στη χώρα ίδρυσης της εταιρίας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι τοπικές εκ του νόμου απαιτήσεις. Μια επιπλέον υπηρεσία είναι η παροχή διεύθυνσης, τηλεφώνου και αριθμού fax για τη λήψη αλληλογραφίας ο οποίος μπορεί να είναι ίδιος με την εγγεγραμμένη διεύθυνση ή κάποια άλλη διεύθυνση γραφείου. Όταν λαμβάνεται αλληλογραφία ενεργούμε ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Υπηρεσίες Καταπιστεύματος (Trust)

Η χρήση ενός Trust για την κατοχή μετοχών σε μια offshore εταιρία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πολύ ουσιώδη φορολογικά και άλλα πλεονεκτήματα, τόσο στο θάνατο, όσο και κατά τη διάρκεια ζωής του ιδρυτή. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι:

  • Αποφυγή  Φόρου Κληρονομίας:

Σε περίπτωση θανάτου, ο φόρος κληρονομιάς που κανονικά αξιολογείται με βάση την αξία των μετοχών, συνήθως μηδενίζεται.

  • Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων:

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί σε καταπίστευμα είναι γενικώς απρόσβλητα από πιστωτές που μπορεί να υπάρχουν λόγω οικονομικών δυσκολιών, διαδικασιών διαζυγίων, δικαστικών υποθέσεων κτλ.

(3)Αποφυγή διαδικασίας επικύρωσης διαθήκης:

Ένα καταπίστευμα παρέχει ένα μέσο με το οποίο τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να περάσουν ομαλά στην επόμενη γενιά, χωρίς αναστατώσεις, καθυστερήσεις, επιπλέον κόστη, απώλεια εμπιστευτικότητας κ.τ.λ., συνυφασμένα με τη διαδικασία επικύρωσης της διαθήκης, η οποία αναγκαστικά έπεται όταν τα περιουσιακά στοιχεία κληροδοτούνται με διαθήκη.

(4)Συνέχεια:

Τα καταπιστεύματα παρέχουν τα μέσα με τα οποία τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούνται σύμφωνα με τις επιθυμίες του ιδρυτή μετά το θάνατό του, ώστε να προστατεύονται οι αδύναμοι και να αποφεύγεται η σπατάλη.

(5)Φορολογική Οφέλη :

Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, η σύσταση ενός καταπιστεύματος μπορεί να προσφέρει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις εισοδήματος και κεφαλαίου.

Υπηρεσίες καταπιστεύματος παρέχονται από συνεργαζόμενες αδειούχες εταιρίες στα Guernsey, Gibraltar, the Isle of Man και the Turks & Caicos Islands. Τα σχετικά κόστη υπολογίζονται κατά περίπτωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.