Φορολογικό καθεστώς Hong Kong

 

 

Hong Kong
__________________________________

Σύνοψη

Το Χονγκ Κονγκ βρίσκεται στην νότια κινεζική θάλασσα, 161 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Guangzhou (παλαιότερα γνωστό ως Canton). Από την 1η Ιουλίου του 1997, η κυριαρχία του Χονγκ Κονγκ πέρασε από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, σημαίνοντας το τέλος των 156 χρόνων Βρετανικής κυριαρχίας στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο έγινε Ειδική Διοικητική Περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ο «Βασικός Νόμος», ο οποίος είναι το Σύνταγμα του Χονγκ Κονγκ, σκοπεύει στη διατήρηση της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ (ΕΔΠΧΚ) και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε δύο ξεχωριστά κυβερνητικά, νομικά και οικονομικά συστήματα. Αυτό το σύστημα είναι γνωστό ως ‘’Μία Χώρα, δύο Συστήματα’’. Το Χονγκ Κονγκ κυβερνείται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και από το Νομοθετικό Συμβούλιο.

Το νομικό σύστημα του Χονγκ Κονγκ βασίζεται στο Αγγλικό Δίκαιο, μαζί με τοπικά διατάγματα. Υπό τον Βασικό Νόμο, το Βρετανικό νομικό σύστημα και η βρετανική Νομοθεσία, εκτός από το τοπικό Δικαστήριο που έχει αντικαταστήσει το Ορκωτό Συμβούλιο του Λονδίνου, υπάρχει η εγγύηση ότι θα παραμείνουν για 50 χρόνια, εκτός για θέμα που αποτελεί εθνική απειλή. Υπάρχει ένα δίγλωσσο νομικό σύστημα με τις διατάξεις να μεταφράζονται στα Κινέζικα, με τα Αγγλικά να υπερισχύουν. Υπάρχει μια ευρεία σειρά από επαγγελματικές υπηρεσίες αφού το Χονγκ Κονγκ αποτελεί το κύριο επαγγελματικό κέντρο για όλη τη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι κάτι που πολύ δύσκολα θα αλλάξει στο προβλεπόμενο μέλλον.

Το τοπικό νόμισμα είναι το Δολάριο του Χονγκ Κονγκ, το οποίο είναι ελεύθερα ανταλλάξιμο αλλά me σταθερή ισοτιμία έναντι του αμερικανικού δολαρίου ίση με HK$7,8. Το Χονγκ Κονγκ δεν έχει συναλλαγματικούς ελέγχους και θεωρείται από τα ευκολότερα και πιο ανοιχτά μέρη για επαγγελματικούς σκοπούς.

Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα της χρήσης μιας εταιρίας στο Χονγκ Κονγκ είναι ότι δεν τίθεται εκ των προτέρων θέμα φοροαποφυγής, καθώς το Χονγκ Κονγκ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές πόλεις. Σε παγκόσμια κλίμακα θεωρείται ο 10ος μεγαλύτερος εισαγωγέας και ο 12ος μεγαλύτερος εξαγωγέας και ένας μεγάλος αριθμός των εταιριών που ιδρύονται κάθε χρόνο είναι τοπικές εμπορικές εταιρίες.

Το Χονγκ Κονγκ έχει συνάψει 29 διμερείς φορολογικές συμφωνίες και διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή άλλες 10.

Υπάρχουν δύο τρόποι να ανοίξει κάποιος μια εταιρία στο Χονγκ Κονγκ : (1) ιδρύοντας μια εταιρία και (2) εγγράφοντας μια υπάρχουσα ξένη εταιρία στο Χονγκ Κονγκ σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Εταιρικής Διάταξης. Η τελευταία διαδικασία, αν και είναι ακριβότερη, μπορεί να έχει ουσιώδη πλεονεκτήματα τα οποία αναλύονται παρακάτω.

Ίδρυση Εταιρίας στο Χονγκ Κονγκ

Μια εταιρία που έχει ιδρυθεί στο Χονγκ Κονγκ έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Φορολογία

Ο φορολογικός συντελεστής κυμαίνεται στο 16,5% σε εισόδημα που προέρχεται από ενασχόληση στο Χονγκ Κονγκ. Αυτό σημαίνει ότι, με προσεκτικό σχεδιασμό, από τη στιγμή που μια εταιρία στο Χονγκ Κονγκ δεν έχει συναλλαγές εκεί μπορεί να διευθετηθεί ώστε να έχει μηδενική φορολόγηση. Σχετικές λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες.

Μέτοχοι

Απαιτείται ελάχιστος αριθμός ενός μετόχου, τα στοιχεία του οποίου καταθέτονται στο Δημόσιο Μητρώο. ΟΙ εταιρικοί μέτοχοι επιτρέπονται και η ανωνυμία μπορεί να εξασφαλισθεί με τη χρήση nominee μετόχων.

Διευθυντές

Απαιτείται ελάχιστος αριθμός ενός διευθυντή και είναι αναγκαίο να κατατεθούν τα στοιχεία του στο Δημόσιο Μητρώο. Επιτρέπονται ήδη υπάρχοντες εταιρικοί διευθυντές, αλλά από το 2014 πρέπει να δηλώνεται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο ως διευθυντής. Δεν χρειάζεται να γίνονται συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου στο Χονγκ Κονγκ και οι διευθυντές μπορούν να εδρεύουν οπουδήποτε στον κόσμο.

Από τη στιγμή που ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της εταιρίας με την Εταιρική Διάταξη του Χονγκ Κονγκ και του «Inland Revenue Ordinance», σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται nominee Διευθυντές, ένα χρηματικό ποσό πρέπει να κατατίθεται ως εγγύηση συμμόρφωσης. Αυτό το ποσό μπορεί να επιστραφεί όταν οι εταιρικές δραστηριότητες σταματήσουν και η εταιρία εκκαθαριστεί με τον τρόπο που απαιτείται από τον νόμο.

Ετήσιες Εκθέσεις

Οι εταιρίες του Χονγκ Κονγκ απαιτείται να καταθέτουν πλήρως ελεγμένους Ισολογισμούς, όμως μικρές ιδιωτικές εταιρίες οι οποίες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια μπορούν να κάνουν αίτηση για εξαίρεση από δημοσίευση – «reporting exemption» και να ετοιμάσουν απλοποιημένους λογαριασμούς και απλοποιημένες εκθέσεις Δ.Σ. Όλες οι εταιρίες του Χονγκ Κονγκ πρέπει  επίσης να προετοιμάζουν και να καταθέτουν ετήσιο «annual return» το οποίο δίνει λεπτομέρειες για τους διευθυντές και τους μετόχους οι οποίοι έχουν μετοχές στην εταιρία οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον χρόνο.

Χρονοδιάγραμμα

Η ίδρυση μιας εταιρίας στο Χονγκ Κονγκ συνήθως παίρνει 5 εργάσιμες μέρες, όμως υπάρχουν και έτοιμες εταιρίες για άμεση χρήση.

Περιορισμοί Ονόματος/ Δραστηριοτήτων

Ονόματα τα οποία έχουν την παραμικρή σχέση με την Κεφαλή του ΗΒ συνήθως απαγορεύονται και συγκεκριμένες λέξεις οι οποίες υποδηλώνουν ειδικές δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν έχουν ληφθεί οι κατάλληλες άδειες π.χ. «Bank», «insurance company» και άλλοι ειδικοί οικονομικοί όροι.

Τοπικές Απαιτήσεις

Ως ζήτημα του τοπικού εταιρικού νόμου, η εταιρία ΠΡΕΠΕΙ να διατηρεί μία εγγεγραμμένη διεύθυνση γραφείου μέσα στο Χονγκ Κονγκ και πρέπει επίσης να διορίσει έναν κάτοικο του Χονγκ Κονγκ ως εταιρικό γραμματέα. Ο γραμματέας δεν μπορεί να είναι και ο μόνος ιδιοκτήτης της εταιρίας. Γενικά  διαθέτουμε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ως κομμάτι του domiciliary service.

Παγκόσμιες πρωτοβουλίες όπως οι US FATCA, UK FATCA, Common Reporting Standards (CRS) και πολλές άλλες έχουν αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τις δαπάνες συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τα κοινώς αποδεκτά, χρεώνουμε μια ονομαστική αμοιβή €100 ή ισάξια, για τις δαπάνες συμμόρφωσης. Επιπλέον χρεώσεις μπορεί να καταλογιστούν αν ζητηθούν επιπλέον υπηρεσίες.

Επιπλέον Υπηρεσίες

Λογαριασμοί

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μια εταιρία του Χονγκ Κονγκ πρέπει να ετοιμάζει ετήσιους λογαριασμούς δίνοντας λεπτομέρειες για όλες τις συναλλαγές της μέσα στο λογιστικό έτος, είτε αυτές παράγουν χρήμα στο Χονγκ Κονγκ, είτε όχι. Επιπρόσθετα, και οι δύο τύποι εταιριών χρειάζεται να υποβάλλουν διάφορες αναφορές στο Hong Kong Inland Revenue (Εφορία), συμπεριλαμβανομένης μίας με τα «φορολογητέα Κέρδη» και μία «Employers Return of Remunerations and Pensions» (καταστάσεις προσωπικού, μισθοδοσίας κ.τ.λ). Όλες αυτές οι αναφορές πρέπει να προετοιμαστούν μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, αν δεν θέλουμε να έρθουμε αντιμέτωποι με πρόστιμα. Για αυτόν τον λόγο οι συνεργάτες μας μπορούν να ενεργήσουν ως «Fiscal Agent» για την εταιρία και να βοηθήσουν στη συμπλήρωση των συγκεκριμένων εγγράφων, αποτελώντας το σύνδεσμο μεταξύ των ελεγκτών της εταιρίας και του φορολογικού τμήματος  για να διασφαλίσουμε ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρίας ολοκληρώνονται στον ζητούμενο χρόνο.

Διευθυντές

Οι περισσότερες “onshore” χώρες έχουν διατάξεις στη φορολογική τους νομοθεσία στις οποίες οποιαδήποτε εταιρία, ανεξάρτητα από το που έχει ιδρυθεί, αν ελέγχεται/διοικείται μέσα στη δικαιοδοσία τους, θα θεωρείται φορολογικός κάτοικος της χώρας αυτής και θα φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά της με τους τοπικούς συντελεστές. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε offshore εταιρία η οποία έχει τους διευθυντές της στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται φορολογικός κάτοικος του ΗΒ και φορολογείται εκεί για το παγκόσμιό της εισόδημα. Παράλειψη των διευθυντών να κηρύξουν την ευθύνη της offshore εταιρίας στη φορολογία του ΗΒ θα θεωρηθεί ως αδίκημα από τον νόμο του ΗΒ και θα έχει πολύ σοβαρές οικονομικές και ποινικές επιπτώσεις. Οι περισσότερες “onshore” χώρες έχουν παρόμοιες προβλέψεις στο φορολογικό τους σύστημα οπότε δεν θα ήταν ορθό για τους διευθυντές-κατοίκους των “onshore” χωρών να λειτουργούν ως διευθυντές μιας offshore εταιρίας. Για να αποδεικνύεται ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της εταιρίας λαμβάνει χώρα offshore και ότι η εταιρία είναι φορολογούμενη offshore, συνήθως παρέχουμε διευθυντές. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η υπηρεσία είναι αναγκαία αν θέλουμε να υπάρχουν νόμιμες φορολογικές απαλλαγές.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Μπορούμε να βοηθήσουμε με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας στα περισσότερα μέρη του κόσμου, καθώς και στην προετοιμασία οποιονδήποτε πιθανών άλλων συμβολαιογραφικών κ.τ.λ. τεκμηριώσεων χρειαστούν.

Remailing, Fax, Tel. και εγκαταστάσεις γραφείων

Ως κομμάτι του πακέτου υπηρεσιών μας παρέχουμε εγγεγραμμένη διεύθυνση γραφείου στη χώρα ίδρυσης της εταιρίας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι τοπικές εκ του νόμου απαιτήσεις. Μια επιπλέον υπηρεσία είναι η παροχή διεύθυνσης, τηλεφώνου και αριθμού fax για τη λήψη αλληλογραφίας ο οποίος μπορεί να είναι ίδιος με την εγγεγραμμένη διεύθυνση ή κάποια άλλη διεύθυνση γραφείου. Όταν λαμβάνεται αλληλογραφία ενεργούμε ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Εταιρική Τηλεφωνική Γραμμή

Για τις εταιρίες που είναι πιο ενεργές ή επιθυμούν να έχουν περισσότερες υπηρεσίες μπορούμε να φροντίσουμε για την άμεση εγκατάσταση μιας εταιρικής τηλεφωνικής γραμμής, η οποία θα απαντάει σε εισερχόμενες κλήσεις με το όνομα της εταιρίας σας. Πρόσθετες δαπάνες ισχύουν για αυτήν την υπηρεσία.

Υπηρεσίες Καταπιστεύματος (Trust)

Η χρήση ενός Trust για την κατοχή μετοχών σε μια offshore εταιρία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πολύ ουσιώδη φορολογικά και άλλα πλεονεκτήματα, τόσο στο θάνατο, όσο και κατά τη διάρκεια ζωής του ιδρυτή. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι:

  • Αποφυγή  Φόρου Κληρονομίας:

Σε περίπτωση θανάτου, ο φόρος κληρονομιάς που κανονικά αξιολογείται με βάση την αξία των μετοχών, συνήθως μηδενίζεται.

  • Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων:

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί σε καταπίστευμα είναι γενικώς απρόσβλητα από πιστωτές που μπορεί να υπάρχουν λόγω οικονομικών δυσκολιών, διαδικασιών διαζυγίων, δικαστικών υποθέσεων κτλ.

(3)Αποφυγή διαδικασίας επικύρωσης διαθήκης:

Ένα καταπίστευμα παρέχει ένα μέσο με το οποίο τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να περάσουν ομαλά στην επόμενη γενιά, χωρίς αναστατώσεις, καθυστερήσεις, επιπλέον κόστη, απώλεια εμπιστευτικότητας κ.τ.λ., συνυφασμένα με τη διαδικασία επικύρωσης της διαθήκης, η οποία αναγκαστικά έπεται όταν τα περιουσιακά στοιχεία κληροδοτούνται με διαθήκη.

(4)Συνέχεια:

Τα καταπιστεύματα παρέχουν τα μέσα με τα οποία τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούνται σύμφωνα με τις επιθυμίες του ιδρυτή μετά το θάνατό του, ώστε να προστατεύονται οι αδύναμοι και να αποφεύγεται η σπατάλη.

(5)Φορολογική Οφέλη :

Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, η σύσταση ενός καταπιστεύματος μπορεί να προσφέρει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις εισοδήματος και κεφαλαίου.

Υπηρεσίες καταπιστεύματος παρέχονται από συνεργαζόμενες αδειούχες εταιρίες στα Guernsey, Gibraltar, the Isle of Man και the Turks & Caicos Islands. Τα σχετικά κόστη υπολογίζονται κατά περίπτωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.