Φορολογικό καθεστώς Fujairah

 

 

FUJAIRAH CREATIVE CITY FREE ZONE

_______________________________
Σύνοψη

Η Fujairah αποτελεί μέρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η στρατηγική και μοναδική τοποθεσία της Fujairah, όντας το μοναδικό εμιράτο των ΗΑΕ στην ανατολική ακτή, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ραγδαία ανάπτυξή της.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της Fujairah σε αντίθεση με τα υπόλοιπα εμιράτα είναι η μη απαίτηση καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή ετήσιου ελέγχου λογαριασμών, όπως και η μη απαίτηση παρουσίας ενδείξεων προσόντων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην εγγραφή.

Επιπρόσθετα, έχοντας μια πολύ καλή σχέση με την free zone, δεν υπάρχει η αναγκαιότητα για τον πελάτη να ταξιδέψει μέχρι τα ΗΑΕ για την ίδρυση της εταιρίας. Θα χρειαστεί μόνο να ταξιδέψει όταν κάνει αίτηση για visa.

Η άδεια που εκδίδεται από την Fujairah είναι μια άδεια παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που μπορούν να συμπεριληφθούν στην άδεια αυτή.

Αν υπάρχει μόνο ένας επενδυτής, η πιο οικονομική λύση είναι η ίδρυση μιας Free Zone Establishment (FZE), ή αλλιώς γνωστή ως Sole Establishment. Αυτή είναι μια νέα επιχειρηματική οντότητα με έναν, μοναδικό, ιδιοκτήτη (ένας μέτοχος). Ο μοναδικός μέτοχος διορίζει τον εαυτό του ως Manager της επιχείρησης και έχει τον έλεγχο του τραπεζικού λογαριασμού και τον καθημερινών αρμοδιοτήτων.

Φορολογία

Στα ΗΑΕ δεν υπάρχουν εταιρικοί ή προσωπικοί φόροι εισοδήματος. Τα ΗΑΕ έχουν μια ευρεία και αυξανόμενη λίστα με συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης, που αυτήν τη στιγμή υπολογίζονται περίπου στις 60. Σύμφωνα με αυτές τις συμβάσεις, τα κέρδη που προέρχονται από μετοχές, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, αμοιβές κ.τ.λ., φορολογούνται μόνο στο κράτος στο οποίο αποκτήθηκε το εισόδημα.

Τα έσοδα από μερίσματα που πληρώνει μια εταιρία που λειτουργεί στα ΗΑΕ σε μία εταιρία που έχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης με τα ΗΑΕ, μπορεί να μην φορολογούνται στα χέρια της ξένης μητρικής εταιρίας. Ωστόσο, θα ήταν συνετό να υπάρξει μία μελέτη της συγκεκριμένης συνθήκης πριν υποθέσει κάποιος κάτι για τη φορολογική μεταχείριση των αφορολόγητων εσόδων στα ΗΑΕ.

Μία αδειούχος εταιρία μπορεί να κάνει αίτηση για ένα Corporate Tax Residence Certificate που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΑΕ, που είναι ο υπογραφών των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης.

Μέτοχοι

Ο ελάχιστος αριθμός του ενός μετόχου είναι υποχρεωτικός. Οι μέτοχοι αποφασίζουν για την κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης. Δεν απαιτείται καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Visas

Όταν ιδρυθεί η επιχείρηση και εκδοθεί η άδεια, ο μέτοχος μπορεί να κάνει αίτηση για άδεια παραμονής στα ΗΑΕ, η οποία διαρκεί τρία χρόνια και κοστίζει περίπου $2.000. Το άτομο που είναι κάτοχος της VISA πρέπει να επισκέπτεται τα ΗΑΕ κάθε έξι μήνες, ώστε να διασφαλίσει την εγκυρότητά της. Επίσης, η visa μπορεί να περιλαμβάνει και την άμεση οικογένειά του.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μόνον όταν η εταιρία έχει ιδρυθεί και η άδεια έχει εκδοθεί μπορεί να γίνει αίτηση για VISA. Προκειμένου να μπει η σφραγίδα στο διαβατήριό του, ο πελάτης πρέπει να ταξιδέψει στα ΗΑΕ, να περάσει από ένα ιατρικό τεστ και να μείνει στην χώρα μέχρι το πολύ 2 βδομάδες. Η εταιρία μας μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της σε όλη αυτή τη διαδικασία και να διευθετήσει όλα τα απαραίτητα ζητήματα.

Χρονοδιάγραμμα

Η άδεια παίρνει συνήθως 10 μέρες για να εκδοθεί (σε αυτό το σημείο η εταιρία λειτουργεί πλήρως και μπορεί να ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός). Με την ολοκλήρωση αυτού, γίνεται αίτηση για μια “establishment card” (κάρτα εγκατάστασης) η οποία παίρνει επιπλέον 10 μέρες. Όταν η κάρτα εγκατάστασης είναι έτοιμη, μπορεί να γίνει αίτηση για VISA και οι αιτούντες πρέπει να μεταβούν στα ΗΑΕ. Από τη στιγμή της αίτησης παίρνει περίπου 10 μέρες για την έκδοση της VISA.

Γραφειακός χώρος

Ο Νόμος των ΗΑΕ απαιτεί κάθε επιχείρηση να έχει ένα καταχωρημένο γραφείο. Η Fujairah προσφέρει ένα ‘’flexi office’’ στο Dubai στην Boulevard Plaza η οποία βρίσκεται  ακριβώς απέναντι από το Burj Khalifa στο κέντρο του Dubai.

Διευθυντές/διαχειριστές

Κάθε εταιρία απαιτείται να έχει έναν διευθυντή του οποίου το όνομα αναγράφεται στην άδεια. Συνήθως, αυτός είναι ο επενδυτής, ωστόσο αν χρειαστεί παρέχεται και υπηρεσία nominee director.

Ετήσιες Εκθέσεις

Δεν απαιτούνται ετήσιες εκθέσεις.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Δεν υπάρχει απαίτηση για καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, οπότε ο τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να ανοιχθεί μετά τη διευθέτηση της άδειας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία μας.

Παγκόσμιες πρωτοβουλίες όπως οι US FATCA, UK FATCA, Common Reporting Standards (CRS) και πολλές άλλες έχουν αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τις δαπάνες συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τα κοινώς αποδεκτά, χρεώνουμε μια ονομαστική αμοιβή €100 ή ισάξια, για τις δαπάνες συμμόρφωσης. Επιπλέον χρεώσεις μπορεί να καταλογιστούν αν ζητηθούν επιπλέον υπηρεσίες.