Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Η περίληψη της δράσης (βάσει του προηγούμενου κύκλου)

Νεοφυής2