Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Β’ Κύκλος)

Η περίληψη της δράσης (βάσει του προηγούμενου κύκλου)

MME β κύκλος