Ηλεκτρονικά κατασχετήρια για χρέη προς τα Ταμεία

Απελευθέρωση των πλειστηριασμών από Δευτέρα!
30 Οκτωβρίου, 2015
Τράπεζες: Bail in αλά γκρέκα για τα senior bonds!
30 Οκτωβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Ηλεκτρονικά κατασχετήρια για χρέη προς τα Ταμεία

[:el]30/10/2015

Νέο “κυνήγι” των οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία προαναγγέλλεται στην 3η τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ), ενώ την ίδια στιγμή λήγει στις 31 Οκτωβρίου η τελευταία  αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Ακόμα και ηλεκτρονικά κατασχετήρια ετοιμάζει το ΚΕΑΟ.

Για την ενίσχυση του μηχανισμού είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, έχουν δρομολογηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

• Διασύνδεση με τη Γ.Γ.Π.Σ. για την άντληση στοιχείων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών
• Έναρξη εφαρμογής του μέτρου των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων, έχοντας ως βάση την υφιστάμενη διαδικασία που εφαρμόζεται από τις Δ.Ο.Υ.
• Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφέρειες, αρμόδια Υπουργεία κλπ.) για έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας επιχειρήσεων που δημιουργούν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.
• Υλοποίηση Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνου (Risk Analysis), το οποίο θα επεξεργάζεται δεδομένα από το ΟΠΣ-ΙΚΑ και θα υποστηρίζει το Κ.Ε.Α.Ο. στην ανάλυση των προφίλ οφειλετών, στον εντοπισμό των περιπτώσεων παραβατικότητας, στον διαχωρισμό των άμεσα εισπράξιμων οφειλών, στην καθοδήγηση των Υπηρεσιών των Κ.Ε.Α.Ο. στη λήψη κατάλληλων εισπρακτικών μέτρων κλπ.

Σύμφωνα με την 3η τριμηνιαία έκθεση, οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ (για οφειλές άνω των 5000 ευρώ) ανέρχονται σε 275.857. Τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) ανέρχονται σε  14,8 δισ. ευρώ έναντι 12,9 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ.

Το ΚΕΑΟ εντοπίζει περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών με μεθόδους που συνδυαζόμενες, πληρούν την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της απάτης, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη για τα αδικήματα.

Επιπρόσθετα, στο Κ.Ε.Α.Ο. εντείνεται ο έλεγχος αφερεγγυότητας των Κοινών Επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου χρησιμοποιείται συστηματικά το μέτρο της αναστολής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ, μέτρο που δείχνει ιδιαίτερα αποδοτικό από τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας μας. Συγκεκριμένα έχει εφαρμοστεί σε 274 επιχειρήσεις υψηλού δείκτη αφερεγγυότητας τους τελευταίους μήνες και ήδη οι 53 από αυτές προέβησαν σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Έως το Σεπτέμβριο του 2015, έχουν σταλεί  256.764 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες. Το συνολικό ποσό οφειλών για το οποίο ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα ανέρχεται σε 8,6 δισ. ευρώ. Το συνολικό ποσό οφειλών των οφειλετών που απώλεσαν ρύθμιση ανέρχεται 779 εκατ. ευρώ.

Ο αριθμός των ρυθμίσεων ανήλθε σε 129.873 και το ποσό των ρυθμισμένων οφειλών σε 4,9 δισ. ευρώ.

[:]