Για μείωση 40% – 50% στα "κόκκινα" δάνεια δεσμεύονται οι τράπεζες

Αποστόλου: Ένεση ρευστότητας 1,5 δισ. ευρώ στον αγροτικό χώρο
1 Σεπτεμβρίου, 2016
O συμψηφισμός με τον ΕΝΦΙΑ ξεκλειδώνει την επιστροφή φόρου
1 Σεπτεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Για μείωση 40% – 50% στα "κόκκινα" δάνεια δεσμεύονται οι τράπεζες

[:el]1/9/2015

Ποσοστό μείωσης 40% – 50% για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) και 35% – 40% για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), προβλέπουν οι στόχοι των τραπεζών μέχρι τα τέλη του 2019.

Οι στόχοι αυτοί, όπως προκύπτει από τις παρουσιάσεις που έκαναν στους ξένους αναλυτές μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου 2016 οι τράπεζες, αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι στις παρουσιάσεις του τελευταίου διημέρου δεν αποκαλύφθηκε κανένα απόλυτο νούμερο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων μέχρι τα τέλη 2019. Και αυτό διότι ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το σημείο αναφοράς για την εκκίνηση του στόχου μείωσης που θα είναι ή ο Ιούνιος ή ο Σεπτέμβριος 2016.

Η μείωση στο σχηματισμό νέων καθυστερήσεων ήταν ορατή κατά τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου των τραπεζών, αντικατοπτρίζοντας τη μειωμένη τάση δημιουργίας νέων επισφαλειών και τις δραστικότερες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές δανείων.

Παράλληλα, εμφανής ήταν η αύξηση της κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις, η οποία θα επιτρέψει προσεχώς την ενεργητικότερη διαχείριση των χαρτοφυλακίων σε καθυστέρηση. Σημειώνεται ότι η αύξηση των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου σε τριμηνιαία βάση οφείλεται στην αναγνώριση επιπλέον προβλέψεων που σχετίζονται κυρίως με την εν εξελίξει αναδιάρθρωση του ομίλου Μαρινόπουλου. Στην επιβάρυνση των τραπεζών από προβλέψεις λόγω Μαρινόπουλου επικεντρώθηκε και το ενδιαφέρον των ξένων αναλυτών.

Η εικόνα που προκύπτει για τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών (καθυστερήσεις και κάλυψη από προβλέψεις) είναι η εξής:

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση για την Alpha Bank διαμορφώθηκε στο 37,8%, ενώ ο δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων αυξήθηκε στο 69%. Σε επίπεδο ομίλου, ο δείκτης καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκε αντίστοιχα στο τέλος Ιουνίου σε 38,4%, 34,6% και 44,2%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 79%, 45% και 81%.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το α΄ εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε 604,8 εκατ. ευρώ. Στο τέλος Ιουνίου το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον όμιλο ανήλθε σε 15,9 δις. ευρώ, ενώ ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 26%.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για τον όμιλο ανέρχεται σε 52,6% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 52,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 39,2%, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η μείωση από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έφτασε τα 1,6 δισ. ευρώ (στα 25,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2016 από 27,5 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2015).

Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του ομίλου ήταν αρνητικός για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε – 189 εκατ. ευρώ, με αρνητική παραγωγή στην Ελλάδα σε όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια. Ειδικά για τα δάνεια ιδιωτών, ήταν το τρίτο διαδοχικό τρίμηνο με αρνητικό σχηματισμό νέων καθυστερήσεων.

Οι προβλέψεις δανείων συνέχισαν την πορεία αποκλιμάκωσης και διαμορφώθηκαν σε 265 εκατ. ευρώ από 289 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του έτους και 1,384 δισ. ευρώ  το δ΄ τρίμηνο 2015. Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2016 ενισχύθηκε περαιτέρω στο 67% από 66% στα τέλη Μαρτίου 2016, ενώ ένα έτος πριν, στο τέλος Ιουνίου 2015, ήταν στο 61%.

Η Εθνική Τράπεζα κατάφερε να μειώσει για πρώτη φορά, κατά 900 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα υποχώρησε στο 47,9% από 49,6% το α΄ τρίμηνο 2016, με το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να αυξάνεται περαιτέρω σε 55%, παραμένοντας το υψηλότερο του κλάδου.

Η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα υποχώρησε σε μόλις 2 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης 127 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο. Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο οι νέες επισφάλειες διαμορφώθηκαν σε 81 εκατ. ευρώ από 249 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η δημιουργία νέων δανείων λιανικής τραπεζικής σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα (-98 εκατ. ευρώ), ενώ ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες λιανικής τραπεζικής, συμπεριλαμβανομένων και των μικρών επιχειρήσεων, ήταν αρνητικός.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησε στο 34,4% στην Ελλάδα, ενώ ο δείκτης κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε στο 77%, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Σημαντική πρόοδο στη διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων κατέγραψε η Eurobank, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση ήταν αρνητική κατά 16 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο έναντι του α΄ τριμήνου. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μειώθηκαν από 34,8% το α΄ τρίμηνο 2016 σε 34,7% το β΄ τρίμηνο, ενώ η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις ανήλθε σε 65% στο τέλος του β΄ τριμήνου.

Ειδικότερα, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κινήθηκαν αρνητικά κατά 16 εκατ. ευρώ, από 42 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο 2016, 235 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο 2015, 166 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο 2015 και 118 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο 2015.

Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων αυξήθηκαν σε 222 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2016 και 398 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2016 και αντιστοιχούσαν σε 2% επί των μέσων χορηγήσεων στο τέλος Ιουνίου.

Πηγή: Capital.gr[:]