Γέφυρα 2: Οι όροι για επιδότηση δανείων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Τα 2+1 εργαλεία επανεκκίνησης της αγοράς
18 Απριλίου, 2021
Πόσα δάνεια βρίσκονται σε καθεστώς μερικής ρύθμισης μετά τα μορατόρια
18 Απριλίου, 2021
Δείτε τα όλα

Γέφυρα 2: Οι όροι για επιδότηση δανείων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών

16/04/2021

Μέχρι τις 9 Μαΐου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες για επιδότηση δόσεων προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων, μέσω του προγράμματος Γέφυρα 2, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ. Δικαίωμα έχουν μόνο όσοι αποδεδειγμένα επλήγησαν από την πανδημία και έχουν ενταχθεί σε έκτακτα μέτρα προστασίας.

Επιδοτούνται οφειλές, εξυπηρετούμενες, σε καθυστέρηση και καταγγελμένες. Συγκεκριμένα, επιδοτούνται οι οφειλές που στις 31.12.2020 ήταν σε καθυστέρηση ή ενήμερες, ενώ για τις καταγγελθείσες λαμβάνονται υπόψη όσες καταγγέλθηκαν μετά τις 31.12.2018.

Ήδη, από την περασμένη Δευτέρα, που ξεκίνησε η λειτουργία της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι χθες το βράδυ, 4.160 μοναδιαίοι Α.Φ.Μ. είχαν προχωρήσει στην οριστική υποβολή αίτησης στο νέο Πρόγραμμα.

Εξ αυτών, 2.468 είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, 1.147 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις, 479 είναι μικρές επιχειρήσεις και 66 είναι μεσαίες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το “Γέφυρα 2” έως τις 9 Μαΐου.

Τα κριτήρια

Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή θα πρέπει:

1. Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση εσόδων άνω του 20%, κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019

2. Να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ

3. διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 600.000 ευρώ

4. Να έχει καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξίας έως 40.000 ευρώ.

5. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι,  να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Για πολύ μικρή επιχείρηση και ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 1 έως 9 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή θα πρέπει:

1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ

2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ

3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ

4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ.

Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί 10 έως 49 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή θα πρέπει:

1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ

2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 10 εκατ. ευρώ

3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ

4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ.

Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή θα πρέπει να:

1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. Ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού έως 43.000.000 ευρώ

2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ

3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ

4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ.

Πηγή: capital.gr