Φόρος εισοδήματος 2015: Πότε, Πως, Ποιος…

Αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω τα κριτήρια προστασίας από πλειστηριασμούς
28 Απριλίου, 2015
Παράταση ως τις 27 Μαΐου για τις 100 δόσεις στις εφορίες
28 Απριλίου, 2015
Δείτε τα όλα

Φόρος εισοδήματος 2015: Πότε, Πως, Ποιος…

28/4/2015

Η 30η Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για όλους για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Εξαίρεση αποτελούν όσοι μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό ή οι αποθανόντες (μέχρι και τις 31/12/2015).

1. Πληρωμή φόρου
Η καταβολή του φόρου θα γίνεται σε τρεις ίσες δόσεις. Η πρώτη καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης, δηλαδή μέχρι την 31η Ιουλίου 2015. Οι άλλες δύο ανά δύο μήνες, δηλαδή την 30η Σεπτεμβρίου 2015 και την 30η Νοεμβρίου 2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.

Όλοι υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης
Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

3. Κάτοικοι εξωτερικού.
Υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

4. Ενήλικα προστατευόμενα τέκνα
Καμία εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, εφόσον αποκτούν εισόδημα.

5. Σύζυγοι
Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση.
Οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου. Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.
Επισημαίνεται ότι οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον: α) έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή β) ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Επίσης, χωριστή φορολογική δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου για το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο επήλθε ο θάνατος.

6. Ανήλικα τέκνα
Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή ο σύζυγος που θεωρείται, κατ’ αρχάς, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης.

Ωστόσο, για το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο τέκνο από εργασιακή σχέση, καθώς και για συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση και ως εκ τούτου υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Στις περιπτώσεις πτώχευσης ή σχολάζουσας κληρονομίας ή επιδικίας ή μεσεγγύησης, κατά περίπτωση, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι ο σύνδικος πτώχευσης ή ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο μεσεγγυούχος.
Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, κατά περίπτωση, είναι ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, ενώ σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου, είναι οι κληρονόμοι του για τα εισοδήματά του μέχρι τη χρονολογία του θανάτου του.

Πηγή: Euro2day.gr