Φορολογική αμνηστία σε αδήλωτες καταθέσεις και εισοδήματα με «κόστος» 21%

Νομοθετική Παρέμβαση στις «αδικίες» των φετινών δηλώσεων
19 Ιουνίου, 2015
Απαλλαγή ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις
22 Ιουνίου, 2015
Δείτε τα όλα

Φορολογική αμνηστία σε αδήλωτες καταθέσεις και εισοδήματα με «κόστος» 21%

19/6/2015

Μέσω των διατάξεων του νομοσχεδίου για την «εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων και επενδύσεων και τη φορολογική συμμόρφωση» του υπουργείου Οικονομικών δίνεται από την κυβέρνηση πλήρης αμνηστία σε αδήλωτα κεφάλαια που έχουν φυγαδευτεί στο εξωτερικό ή έχουν «κρυφτεί» στο εσωτερικό της χώρας, με την καταβολή φόρου 21%. Να σημειώσουμε ότι στο παρελθόν η νομιμοποίηση τέτοιων κεφαλαίων, που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες τιμωρούνταν με επιβολή φόρου από 33% έως 45%, με υπέρογκα πρόστιμα και ποινές κάθειρξης έως 20 έτη.

Ο υπουργός Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη, μετά από τη συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, δήλωσε: «Συμφωνήσαμε σε φόρο 21% για την εθελούσια αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων», ενώ πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι το μέτρο θα εφαρμοσθεί και για τα αδήλωτα κεφάλαια εσωτερικού.

Στο ύψος των συντελεστών – δηλαδή του 21% – συμφώνησε και η Ελβετία και απομένει η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή και η κύρωση της πολιτικής διακήρυξης ανάμεσα στις δύο χώρες, ώστε να συνδράμουν οι ελβετικές τράπεζες στην αποκάλυψη των αδήλωτων καταθέσεων.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι στο νομοσχέδιο δεν αναφέρεται τίποτα για την προέλευση των κεφαλαίων αυτών. Αυτό σημαίνει  – αν παραμείνουν όλα ως έχουν – ότι μπορεί κάποιος να νομιμοποιήσει κεφάλαια και από παράνομες δραστηριότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, οι εκβιασμοί, η τοκογλυφία, η παθητική δωροδοκία, η είσπραξη παράνομης προμήθειας ή «μίζας» από κρατικούς λειτουργούς κ.λπ.

Οι φορολογούμενοι που θα ενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές θα απαλλαγούν κι από κάθε ποινική κύρωση για την τέλεση αδικημάτων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Επιπλέον, από τη στιγμή που θα πληρώσουν τον φόρο 21% θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δηλωθέντα και φορολογηθέντα κεφάλαια για να δικαιολογήσουν οποιαδήποτε απόκτηση περιουσιακού στοιχείου στην Ελλάδα υπάγεται στις διατάξεις περί «πόθεν έσχες», καθώς επίσης και για να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για την νομιμοποίηση κεφαλαίων λήγει στις 31-7-2015.

Αυτοί που φαίνεται να ωφελούνται από τη ρύθμιση αυτή είναι:

  • 1.727 φυσικά και νομικά πρόσωπα από τα 2.062 της περίφημης «λίστας Λανγκάρντ» (ελβετική τράπεζα HSBC).
  • 306 πρόσωπα που ελέγχονται από το ΣΔΟΕ επειδή για απόκτηση μεγάλης αξίας ακίνητης περιουσίας στη Μεγάλη Βρετανία.
  • 35 Έλληνες μεγαλοκαταθέτες σε τράπεζες του Λουξεμβούργου
  • 54.246 φυσικά πρόσωπα που στο διάστημα 2009 – 2012 έστειλαν σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ, συνολικού ύψους 22,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με ορισμένες λεπτομέρειες για την τελική μορφή του νομοσχεδίου προϋπόθεση αποτελεί τα ποσά των κεφαλαίων αυτών να είναι κατατεθειμένα ή επενδεδυμένα στην αλλοδαπή την 30ή Απριλίου 2015.

Οι κάτοχοι καταθέσεων εξωτερικού, εφόσον υποβάλουν την ειδική δήλωση, θα λαμβάνουν πιστοποιητικό στο οποίο θα βεβαιώνεται η τήρηση της διαδικασίας νομιμοποίησης των κεφαλαίων τους.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι στη ρύθμιση αυτή μπορεί να υπαχθούν και όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου, για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος των σχετικών διατάξεων:

α) δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου,

β) έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και ο έλεγχος και δεν έχει ολοκληρωθεί ή έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού φόρου, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί,

γ) έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή εκκρεμεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας εμπροθέσμως ασκηθέν ένδικο βοήθημα ή μέσο,

δ) έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης έφεσης ή αναίρεσης αντιστοίχως.