ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΦΠΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΦΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΕΚΆΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑΚΆΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑΜέχρι την 20η   ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτωνΜέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΕΕΚΆΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑΚΆΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑΜέχρι την 20η   ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτωνΜέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΕΠΕΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑΜέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΑΕΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑΜέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ TAXIS
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΊΝΑΙ ΣΤΙΣ 20 ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ