Φόροι και εισφορές θα ξεπερνούν το 60% των εσόδων για τους επαγγελματίες

Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα από το σχέδιο Γιούνκερ
5 Ιανουαρίου, 2017
Υπ. Οικονομίας: Στο 1,6 δισ. έναντι στόχου για 1 δισ. η απορρόφηση του ΕΣΠΑ το 2016
5 Ιανουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Φόροι και εισφορές θα ξεπερνούν το 60% των εσόδων για τους επαγγελματίες

[:el]05/01/2017

Η πρόσθεση των ασφαλιστικών εισφορών, του φόρου εισοδήματος -φυσικών ή νομικών προσώπων-, του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης ανεβάζει το ποσοστό των ετήσιων επιβαρύνσεων του 2017 ακόμη και πάνω από το 50% ή το 60% ανάλογα με τη μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα υψηλά αυτά ποσοστά έχουν ήδη κινητοποιήσει τους επαγγελματίες, οι οποίοι καταφεύγουν είτε σε «κλείσιμο» βιβλίων και στοιχείων είτε σε επιχειρηματικούς μετασχηματισμούς σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το συνολικό κόστος.

Το νέο εφιαλτικό τοπίο όπως διαμορφώνεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες περιέχει τα ακόλουθα:

  1. 1.    Οι ατομικές επιχειρήσεις -οι οποίες τηρούν απλογραφικά βιβλία- θα φορολογηθούν μέσα στο 2017 για το εισόδημα που απέκτησαν το 2016 με βάση την κλίμακα των μισθωτών, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα στην έκπτωση φόρου που προβλέπεται για μισθωτούς και συνταξιούχους. Επίσης, θα πρέπει να πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ, αλλά και την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία αφορά όσους το 2016 εισέπραξαν περισσότερα από 12.000 ευρώ καθαρά. Από το φορολογητέο εισόδημα του 2016 θα αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2016 (η τελευταία πληρωμή θα γίνει έως το τέλος του μήνα και θα αφορά το τελευταίο δίμηνο του 2016) και ο φόρος θα υπολογιστεί επί της διαφοράς. Επιπλέον, ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης θα πρέπει κάθε μήνα μέσα στο 2017 να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές βάσει του φορολογητέου εισοδήματος του 2016 (για την ακρίβεια θα γίνει ένας πρώτος υπολογισμός με βάση τα εισοδήματα του 2015 και στη συνέχεια θα γίνει συμψηφισμός με τα εισοδήματα του 2016 μόλις αυτά δηλωθούν με τη φορολογική δήλωση του 2017). Δηλαδή, ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης με καθαρά κέρδη 20.000 ευρώ (από το ποσό έχουν αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2016) θα παραλάβει τον Ιούνιο εκκαθαριστικό με το οποίο θα καλείται να πληρώσει 2.850 ευρώ σε φόρους. Επιπλέον, κάθε μήνα θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές του 2017 της τάξεως των 224 ευρώ μηνιαίως. Έτσι, για ολόκληρο το 2017 ο λογαριασμός θα ανέβει στα 5.545 ευρώ και τα καθαρά που θα απομείνουν στον επαγγελματία από το καθαρό εισόδημα του 2016 θα είναι 4.455 ευρώ. Ο συνολικός συντελεστής επιβαρύνσεων θα διαμορφωθεί στο 55,45%. Αν αντί για 10.000 ευρώ ο επαγγελματίας δηλώσει 40.000 ευρώ κέρδη, τότε ο φόρος μαζί με το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά αλληλεγγύης θα ανέλθει στα 12.976 ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές θα φτάσουν στα 898 ευρώ τον μήνα. Έτσι, το συνολικό κόστος θα ανέλθει στα 23.756 ευρώ και από το εισόδημα του 2016 (δηλαδή τα 40.000 ευρώ) θα απομείνουν καθαρά τα 16.244 ευρώ. Δηλαδή, ο συντελεστής κρατήσεων θα φτάσει στο 59,39%. Για ακόμη υψηλότερα εισοδήματα η επιβάρυνση μπορεί να φτάσει στο 66% ή και στο 68%, καθώς η κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ατομική επιχείρηση προβλέπει συντελεστή που φτάνει ακόμη και στο 45%.
  2. 2.    Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν τον νέο συντελεστή φορολόγησης, ο οποίος ανέρχεται στο 29% για τα κέρδη του 2016. Προφανώς η εταιρεία επιβαρύνεται και με το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ εκτός και αν η εταιρεία έχει έδρα σε περιοχή με λιγότερους από 200.000 κατοίκους, οπότε η επιβάρυνση περιορίζεται στα 800 ευρώ. Από τα κέρδη που θα πάρει ο κάθε εταίρος στο όνομά του θα αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλε κατά τη διάρκεια του 2016 και ο φόρος θα επιβληθεί επί της διαφοράς, ενώ θα πρέπει να καταβληθεί και εισφορά αλληλεγγύης εφόσον τα κέρδη υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ. Οι ασφαλιστικές εισφορές του 2017 αρχικά θα υπολογιστούν με βάση τα φορολογητέα κέρδη του 2015 και μετά τον Ιούλιο θα γίνει διόρθωση με βάση τα κέρδη του 2016. Έτσι, εταίρος σε Ο.Ε. με καθαρά κέρδη 30.000 ευρώ μέσα στο 2015 και στο 2016, θα πληρώσει 8.700 ευρώ φόρο εισοδήματος και 676 ευρώ εισφορά αλληλεγγύης. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα ανέλθουν στα 478 ευρώ τον μήνα ή στα 5.740 ευρώ τον χρόνο. Από τα κέρδη των 30.000 ευρώ του 2016, μέσα στο 2017 ο εταίρος θα πρέπει να πληρώσει 15.116,35 ευρώ σε φόρους και εισφορές, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα θα ανέλθει στα 14.883 ευρώ. Έτσι, ο συνολικός συντελεστής επιβαρύνσεων θα ανέλθει στο 50,39%. Αντίστοιχη θα είναι η επιβάρυνση ανεξάρτητα από το ύψος των κερδών. Έτσι, και για κέρδη της τάξεως των 10.000 ευρώ η επιβάρυνση θα φτάσει στο 48%, ενώ στις 70.000-80.000 ευρώ η επιβάρυνση ανεβαίνει στο 53%-54%. Μεγαλύτερες είναι οι επιβαρύνσεις για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται και φόρος 15% επί των διανεμόμενων κερδών. Έτσι, ομόρρυθμος εταίρος σε Ο.Ε. με διπλογραφικά βιβλία και κέρδη 20.000 ευρώ μέσα στο 2016 θα φτάσει να πληρώσει σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές 11.932,9 ευρώ μέσα στο 2017 με αποτέλεσμα να του απομείνουν 8.067,1 ευρώ.
  3. 3.    Στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το ετήσιο κόστος για τον εταίρο μέσα στο 2017 μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 65%. Ο εταίρος της ΕΠΕ θα επιβαρυνθεί με συντελεστή 29% για τα κέρδη του 2016, ενώ θα πληρώσει και τον φόρο στα διανεμόμενα κέρδη με το 15%. Το εκκαθαριστικό θα περιλαμβάνει το τέλος επιτηδεύματος των 1.000 ευρώ και την εισφορά αλληλεγγύης επί των διανεμόμενων κερδών. Οι ασφαλιστικές εισφορές που τελικώς θα υπολογιστούν επί των διανεμόμενων κερδών του 2016 θα προσθέσουν ένα επιπλέον κόστος που θα αντιστοιχεί στο 26,95% των κερδών του 2016. Έτσι, ο συνολικός συντελεστής θα φτάσει να ξεπερνά το 65%. Για κέρδη εταίρου ΕΠΕ της τάξεως των 20.000 ευρώ μέσα στο 2016 (μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που πληρώθηκαν μέσα στην περσινή χρονιά) οι συνολικές πληρωμές που θα γίνουν μέσα στο 2017 θα φτάσουν να αντιστοιχούν στο 64,66% των κερδών του 2016. Δηλαδή, από τα 20.000 ευρώ τελικώς θα απομείνουν στον εταίρο μόλις 7.067 ευρώ.
  4. 4.    Αντίστοιχη με τις ΕΠΕ είναι η κατάσταση και για τους μετόχους των ανωνύμων εταιρειών που κατέχουν θέση στο δ.σ. της εταιρείας τους. Αν προστεθεί ο φόρος νομικών προσώπων, ο φόρος στα διανεμόμενα κέρδη, το τέλος επιτηδεύματος, η εισφορά αλληλεγγύης επί των μερισμάτων και οι ασφαλιστικές εισφορές του 2017, η συνολική επιβάρυνση φτάνει να ξεπερνά το 65%.

 

Πηγή: Ναυτεμορική[:]