Φοροέλεγχοι: Εισπράξεις με το… σταγονόμετρο

Γκάζια στον εξωδικαστικό – Ο χάρτης των ρυθμίσεων
9 Ιουλίου, 2024
Διασύνδεση του Κτηματολογίου με το Περιουσιολόγιο και εκτεταμένες διασταυρώσεις
10 Ιουλίου, 2024
Δείτε τα όλα

Φοροέλεγχοι: Εισπράξεις με το… σταγονόμετρο

10/07/24

Μόλις το 15,9% των φόρων και προστίμων που βεβαίωσαν εισέπραξαν τα Ελεγκτικά Κέντρα της ΑΑΔΕ

Μόλις το 15,9% των φόρων και των προστίμων που βεβαίωσαν τα Ελεγκτικά Κέντρα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατέστη δυνατό να εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του εντεκαμήνου Ιανουαρίου – Απριλίου 2024.

ΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ που διενήργησαν οι εν λόγω φοροελεγκτικοί μηχανισμοί απέδωσαν την επιβολή φόρων και προστίμων συνολικού ύψους περίπου 470 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι εισπράξεις βεβαιωθέντων ποσών φόρων και προστίμων περιορίστηκαν περίπου στα 74,5 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που φανερώνει τη μεγάλη δυσκολία που έχουν οι φορολογικές αρχές να εισπράξουν τα ποσά που καταλογίζουν.

Η δυσκολία αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση τα οποία δημοσιεύει ανά τακτά διαστήματα η ΑΑΔΕ και τα οποία δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των ανείσπρακτων φορολογικών οφειλών προέρχεται από δυσθεώρητα και υπέρογκα πρόστιμα, επιβληθέντα για παραβάσεις φοροδιαφυγής, όπως η έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, η λήψη εικονικών τιμολογίων και η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) και οι ΔΟΥ διενήργησαν συνολικά 7.406 φορολογικούς ελέγχους. Τα ποσά των φόρων και των προστίμων που καταλόγισαν μόνο το ΚΕΕΜΕΠ, το ΚΕΦΟΜΕΠ και τα ΕΛ.ΚΕ. ανήλθαν σε 468,14 εκατ. ευρώ (για τις ΔΟΥ δεν ανακοινώθηκαν άλλα στοιχεία επιδόσεων).

Οι εισπράξεις όμως από τους ελέγχους των παραπάνω Ελεγκτικών Κέντρων ανήλθαν σε 74,46 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας μόνο το 15,9% των καταλογισθέντων ποσών.

Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ, κατά τη διάρκεια του τετραμήνου Ιανουαρίου-Απριλίου 2024:

1 Το ΚΕΜΕΕΠ, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας, ολοκλήρωσε τη διενέργεια 154 ελέγχων. Το συνολικό ποσό των φόρων και των προστίμων που καταλόγισε ανήλθε σε 223,62 εκατ. ευρώ και οι συνολικές εισπράξεις καταλογισθέντων φόρων και προστίμων έφθασαν τα 43,99 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, τα εισπραχθέντα ποσά ανήλθαν σε ποσοστό 19,67% των βεβαιωθέντων.

2 Το ΚΕΦΟΜΕΠ, το οποίο εστιάζει στον έλεγχο των φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, πραγματοποίησε ελέγχους σε 209 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων ανήλθε σε 25,42 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις ποσών καταλογισθέντων από τους ελέγχους διαμορφώθηκαν σε 6,58 εκατ. ευρώ, με την εισπραξιμότητα να ανέρχεται σε 25,88%.

Επιπλέον, το ΚΕΦΟΜΕΠ διενήργησε και 27 ελέγχους σε υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, κληρονομιών, γονικών παροχών, ΕΝΦΙΑ, Ειδικού Φόρου Ακινήτων και λοιπών φόρων κεφαλαίου, καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 660.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό κατάφερε να εισπράξει 410.000 ευρώ.

3 Τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν διευρυμένες αρμοδιότητες ελέγχων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, διενήργησαν συνολικά 2.900 ελέγχους. Το συνολικό ποσό των φόρων και των προστίμων που βεβαίωσαν ανήλθε σε 219,10 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές εισπράξεις από τους ελέγχους των ΕΛ.ΚΕ. διαμορφώθηκαν σε 23,48 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 10,72% των βεβαιώσεων.

ΥΕΔΔΕ: 41 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων

Η ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ) και οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) εστιάζουν το έργο τους στη διενέργεια ερευνών και μερικών επιτόπιων ελέγχων, με αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές.

Αξιοποιούνται οι τάσεις που καταγράφονται από τα αποτελέσματα των στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων και των ερευνών, καθώς και πληροφορίες και δεδομένα από τρίτες πηγές (εκτός ΑΑΔΕ). Οι στοχεύσεις αφορούν είτε κλάδους δραστηριοτήτων, είτε γεωγραφικές περιφέρειες, είτε φορολογικά αντικείμενα, είτε επιμέρους συνδυασμούς.

Επιτόπιοι έλεγχοι

Το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 διενεργήθηκαν συνολικά από τις ΥΕΔΔΕ 6.287 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι.

Κατά τους ελέγχους αυτούς εντοπίσθηκαν παραβάσεις σε 2.987 επιχειρήσεις, με την εντοπισθείσα παραβατικότητα να ανέρχεται σε 46,2%.

Επιπλέον, κατά το ίδιο ως άνω διάστημα οι ΥΕΔΔΕ ολοκλήρωσαν 49 έρευνες – ελέγχους για απάτη στον ΦΠΑ.

Από τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών προέκυψαν 41 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ και ακολούθησε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού τους ΑΦΜ. Τα προσδιορισθέντα διαφυγόντα έσοδα από τις περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων ανήλθαν σε 5,41 εκατ. ευρώ.

Τέλος, κατά το 4μηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 ολοκληρώθηκαν 266 λοιπές έρευνες από τις ΥΕΔΔΕ. Οι έρευνες αυτές αφορούσαν υποθέσεις όπως επεξεργασίες κατασχεμένων, αδήλωτα εισοδήματα, προσαύξηση περιουσίας και εικονικά φορολογικά στοιχεία.

Συνολικά, από τις έρευνες αυτές εντοπίστηκαν διαφυγόντα έσοδα ύψους 140,23 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr