Εξυγίανση δανείων 2,8 δισ. και 84.000 ρυθμίσεις το 2021

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Κομισιόν ενέκρινε τα πρώτα 3,6 δισ
4 Μαρτίου, 2022
«Παγώνουν» οι πλειστηριασμοί 3.000 ακινήτων ευάλωτων δανειοληπτών
4 Μαρτίου, 2022
Δείτε τα όλα

Εξυγίανση δανείων 2,8 δισ. και 84.000 ρυθμίσεις το 2021

04/03/2022

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δανείων και πιστώσεων (ΕΕΔΑΔΠ) συμπλήρωσε τρία χρόνια λειτουργία και διαχειρίζεται ενεργά για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτών δάνεια άνω των 110 δισ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από διαφορετικά δανειακά χαρτοφυλάκια όλων των κατηγοριών.

Πρόκειται για δάνεια βαθιάς καθυστέρησης σε στάδιο προχωρημένων νομικών ενεργειών, για οφειλές που παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το συμφωνημένο χρόνο αποπληρωμής αλλά και για ενήμερα δάνεια. Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, με ή χωρίς εξασφαλίσεις, από απλά καταναλωτικά μέχρι σύνθετο επιχειρηματικό δανεισμό, όπως περιπτώσεις ομολογιακών δανείων από πολλαπλούς πιστωτές.  

Στον απολογισμό της Ένωσης για το 2021 σημειώνεται ότι βασική προτεραιότητα υπήρξε η παροχή ουσιαστικών λύσεων ρύθμισης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο να επανέλθουν σε υγιή οικονομικό κύκλο ταυτόχρονα με τη στήριξη των πληγέντων από την πανδημία. Παράλληλα, η ΕΕΔΑΔΠ συνέχισε  τις  εποικοδομητικές συνομιλίες με τις εποπτικές Αρχές και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τη δευτερογενή αγορά Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Το 2021, οι Εταιρείες Διαχείρισης–Μέλη της Ένωσης προχώρησαν σε περισσότερες από 84.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους πάνω από 3,5 δισ. ευρώ σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών, δίνοντας σε χιλιάδες δανειολήπτες λύσεις που περιλαμβάνουν και άφεση χρέους.

Ταυτόχρονα, επεξεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων ένα μεγάλο πλήθος ρυθμίσεων για δάνεια που παραμένουν εντός τραπεζικών ισολογισμών, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Μέσω των Εταιρειών Διαχείρισης, δάνεια ύψους άνω των 2,8 δισ. ευρώ αναταξινομήθηκαν το 2021 ως “εξυπηρετούμενα” και επανήλθαν στα υγιή τραπεζικά χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Όπως αναφέρει η Ένωση, πέρα από το σημαντικό όφελος που επιτυγχάνουν οι παραπάνω ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες, η αναβίωση δανεισμού ως βιώσιμου ανοίγει ένα νέο ενάρετο κύκλο. Η επαναπώληση και επιστροφή τέτοιων χαρτοφυλακίων από τους σημερινούς κατόχους τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των Εταιρειών Διαχείρισης αποτελεί πλέον ρεαλιστική προοπτική, που αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, οι τράπεζες θα αυξήσουν το υγιές δανειακό τους χαρτοφυλάκιο, ενώ χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα, που σήμερα είναι εκτός τραπεζικού συστήματος, θα ανακτήσουν την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Τα Μέλη της Ένωσης απασχολούν σήμερα πάνω από 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία στην πλειονότητά τους προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο. Με τη δραστηριότητά τους και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι Εταιρείες Διαχείρισης έχουν αναδειχθεί πλέον σε βασικό πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παράλληλα με τις Τράπεζες και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Παράλληλα, το 2021 η ΕΕΔΑΔΠ προχώρησε σε σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις. Με τη συνδρομή των Μελών της και των στελεχών τους, η Ένωση:

– Συνέβαλε στην προετοιμασία της πληροφοριακής υποδομής και της εφαρμοστικής νομοθεσίας του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και στη διαμόρφωση της δευτερογενούς εφαρμοστικής νομοθεσίας, επιτυγχάνοντας τη δημιουργία πλήρως ψηφιοποιημένων διαδικασιών, όπως ενδεικτικά ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη διευθέτηση καθυστερούμενων οφειλών στο μέλλον.  

– Παρείχε ουσιαστική στήριξη στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Γέφυρα Ι & Γέφυρα ΙΙ, μέσω των οποίων κατέστη δυνατή η ρύθμιση χιλιάδων δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων. Με τη συνδρομή των Εταιρειών Διαχείρισης εντάχθηκαν στα ανωτέρω προγράμματα στήριξης δάνεια που υπερβαίνουν συνολικά τα 5 δισ.

– Υπέβαλε τεκμηριωμένες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, όπως η αναμόρφωση του Προγράμματος “ΗΡΑΚΛΗΣ”.

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΕΔΑΔΠ υπήρξαν επίσης σημαντικές. Συγκεκριμένα, η Ένωση:

– Υποστήριξε τη διαμόρφωση του Προγράμματος Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού “@ξία”, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και έχει ως στόχο την εξοικείωση των παιδιών με βασικές οικονομικές έννοιες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα “@ξία” έλαβε πρόσφατα την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για να ενταχθεί στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πραγματοποίησε δωρεά εξοπλισμού σε εθελοντικές οργανώσεις πυρόσβεσης σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “ΔΕΣΜΟΣ”, συμβάλλοντας στις προσπάθειες αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

– Υλοποίησε το Πρόγραμμα “EEDADP Green | 1.000 Trees”, μέσα από το οποίο οι εργαζόμενοι των εταιρειών (Mελών της ΕΕΔΑΔΠ) πραγματοποιούν εθελοντικά δενδροφυτεύσεις σε αναδασωτέες περιοχές στον Υμηττό, με στόχο τη φύτευση 1000 δένδρων. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την πανελλήνια εθελοντική εκστρατεία “Let’s Do It Greece”.

– Μέσα από τη διαφάνεια και την αυστηρή τήρηση του εποπτικού πλαισίου, ο κλάδος των Εταιρειών Διαχείρισης θα συνεχίσει να συμβάλλει στην εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην ενίσχυση των συνθηκών ρευστότητας στην Ελληνική Οικονομία, καταλήγει ο απολογισμός της Ένωσης.

Πηγή: Capital.gr