Εξόρμηση τραπεζών για επιχειρηματικά δάνεια


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Με 0,35% τα πρώτα δάνεια στο Ταμείο Ανάκαμψης – Ποιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται
4 Φεβρουαρίου, 2022
Ευρεία κινητοποίηση ΜμΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης – Στοίχημα η κατάρτιση υλοποιήσιμων επενδυτικών σχεδίων
4 Φεβρουαρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Εξόρμηση τραπεζών για επιχειρηματικά δάνεια


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

04/02/2022

Μετά την κάμψη στις χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων που εμφανίστηκε μετά το γ’ τρίμηνο του 2021, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ξεκινούν εντατικά προγράμματα ενημέρωσης της επιχειρηματικής πελατείας τους εν όψει Ταμείου Ανάκαμψης. Στις παρουσιάσεις δίνονται λύσεις για παράλληλη χρηματοδότηση από τον Νέο Αναπτυξιακό και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Νέα προγράμματα

Παράλληλα, οι τέσσερις συστημικές πρόκειται να υπογράψουν στο αμέσως επόμενο διάστημα νέες συμβάσεις με το Pan European Guarantee Fund της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με τις συμβάσεις αυτές, οι τράπεζες θα δημιουργήσουν νέα πακέτα, τα οποία θα περιλαμβάνουν μεγάλο μέρος άτοκης χρηματοδότησης (έως 80%), χαμηλά επιτόκια και δυνατότητα χρήσης των δανείων αυτών για ανάγκες αναχρηματοδότησης. Ήδη, τρέχουν προγράμματα στην Ελλάδα μέσω του Pan European Guarantee Fund, μέσω του Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας (δάνεια 158 εκατ. για επενδύσεις 567 εκατ.), ενώ πρόσφατα υπέγραψε νέα σύμβαση η Eurobank. Εντός εβδομάδων αναμένεται να έχουν προχωρήσει και οι υπόλοιπες.

Ετήσιος στόχος

Ήδη, στον ετήσιο προγραμματισμό των τεσσάρων συστημικών προβλέπονται συνολικές χορηγήσεις 8-10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5-6 δισ. ευρώ θα αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια, πλέον των περίπου 4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και των υπολοίπων συγχρηματοδοτούμενων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Pan European Fund.

Ταμείο Ανάκαμψης

Σε ό,τι αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, οι τράπεζες είναι αισιόδοξες, παρά τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί, και εκτιμούν ότι τα πρώτα δάνεια θα δοθούν εντός στόχων μέσα στο 2022. Τα δάνεια αυτά θα αφορούν σχεδόν αποκλειστικά μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ήδη έτοιμα επενδυτικά πλάνα.

Νέος Αναπτυξιακός

Ταυτόχρονα, η ενημέρωση των τραπεζών επικεντρώνεται στις ευκαιρίες του νέου αναπτυξιακού νόμου που περιλαμβάνει και μικρές επιχειρήσεις, όπως και franchise, όχι όμως ατομικές επιχειρήσεις. Προβλέπει φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτική μίσθωση και επιδότηση κόστους δημιουργίας απασχόλησης. Η επιχορήγηση μπορεί να φτάνει το 80% και οι επιχορηγήσεις μπορεί να ξεκινούν από 150.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην ενημέρωση των επιχειρήσεων και στον εντοπισμό της δυνατότητας να συνδυαστούν χρηματοδοτικές λύσεις μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και νέου αναπτυξιακού νόμου, καθώς αυτά τα δύο εργαλεία είναι απολύτως συμβατά.

Η φορολογική απαλλαγή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις. Επιχορήγηση είναι η δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Η επιδότηση leasing συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Η επιδότηση για το κόστος δημιουργίας θέσεων εργασίας περιλαμβάνει την κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Τέλος, συνεχίζει η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων μέσω των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ που αφορά στην διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Στο πρόγραμμα αυτό, το 40% του κεφαλαίου είναι άτοκο (χρηματοδοτείται από την HDB). Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Πηγή: Capital.gr