ΕΤΕΑΝ: Χρηματοδότηση 800 εκατ. ευρώ για ισχυρές ΜμΕ

Τι αλλαγές φέρνει στη φορολογία το επικαιροποιημένο μνημόνιο
29 Νοεμβρίου, 2016
2 δισ. € για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
1 Δεκεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

ΕΤΕΑΝ: Χρηματοδότηση 800 εκατ. ευρώ για ισχυρές ΜμΕ

[:el]1/12/2016

Στην ενεργοποίηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο θα παράσχει χρηματοδότηση ύψους 800 εκατ. ευρώ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προχωρά το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Ήδη χθες ανακοινώθηκε η σχετική πρόσκληση του ΕΣΠΑ προς το ΕΤΕΑΝ, η οποία προβλέπει ότι 400 εκατ. ευρώ θα δοθούν από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και τα υπόλοιπα από το τραπεζικό σύστημα.

Η εκκίνηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, αφού το ΕΤΕΑΝ θα πρέπει να καταλήξει σε συνεργασία με τις τράπεζες, αλλά και να ολοκληρωθεί το ΤΕΠΙΧ Ι, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό έως τις 31 Ιανουαρίου 2017.

Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα είναι, υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδίως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των τύπων των εταιρειών (Α.Ε., ΕΠΕ, κ.λπ.).

Ειδικότερα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις, επενδύσεις και επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται (κατά προτεραιότητα) με τους εννέα στρατηγικούς τομείς του προγράμματος.

Υπογραμμίζεται ότι αφορούν οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται οι προβληματικές επιχειρήσεις. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση.

Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Το Ταμείο μπορεί να επενδύσει σε περισσότερα από ένα χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων τους.

Εξοικονομώ ΙΙ

Χθες επίσης ανακοινώθηκε και η πρόσκληση για τη σύσταση του Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ. Τα 68 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) που προορίζονται για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ θα διατεθούν για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Fund of Funds

Παράλληλα, έως το τέλος του έτους αναμένεται και η δημιουργία του αναπτυξιακού Ταμείου Συμμετοχών (Fund of Funds), τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF).

Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, 60 εκατ. ευρώ από το EIF, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Από τα επιμέρους υποταμεία που θα συσταθούν, θα μπορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλούν χρηματοδότηση με τη μορφή σύγχρονων εργαλείων και συγκεκριμένα με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital).

Θα παρέχονται ακόμη συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε επίπεδο ανάπτυξης: είτε στο αρχικό στάδιο είτε σε φάση μεγέθυνσης ή ανάπτυξης.

Το Ταμείο θα απευθύνεται κατ’ αρχήν σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας και προπάντων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της έρευνας.

9 τομείς προτεραιότητας

Οι εννέα στρατηγικοί τομείς που αναγνωρίσθηκαν και καταγράφηκαν στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας «Ελλάδα 2021» είναι:

✔ Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων

✔ Ενέργεια

✔ Εφοδιαστική αλυσίδα

✔ Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες

✔ Περιβάλλον

✔ Τουρισμός

✔ Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

✔ Υγεία

✔ Υλικά – Κατασκευές

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]