ΕΣΠΑ: Πότε θα ανοίξουν τα νέα Προγράμματα.

50 δραστηριότητες που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
9 Ιανουαρίου, 2015
Ξεκινά η εφαρμογή του Επενδυτικού Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πόροι ύψους 315 δισ. ευρώ στις ευρωπαϊκές ΜμΕ.
14 Ιανουαρίου, 2015
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ: Πότε θα ανοίξουν τα νέα Προγράμματα.

Ενώ η Νέα Προγραμματική Περίοδος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 είναι έτοιμη να ξεκινήσει, καθυστερήσεις παρουσιάζονται στην δημοσίευση των προγραμμάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, βλέπουμε ότι μια σειρά από απαραίτητες ενέργειες έχουν γίνει και επίσης, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν εξασφαλίσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι απαραίτητη για τη χρηματοδότηση.

Αναλυτικότερα, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα πήραν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από διαβούλευση. Το γεγονός αυτό είναι θετικό, καθώς διασφαλίζει την επίσπευση της προκήρυξης νέων Προγραμμάτων. Η Ελλάδα ζήτησε και πήρε εμπροσθοβαρείς δράσεις, ώστε τα Προγράμματα να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό. Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ήρθε λίγες μέρες πριν το τέλος του 2014 σημαίνει ότι τα ελληνικά προγράμματα μπορούν να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση που η έγκριση δεν εξασφαλιζόταν έως το τέλος του 2014, τα προγράμματα θα έπρεπε να εγκριθούν τον Ιούνιο του 2015, με συνέπεια την ανάλογη καθυστέρηση στο άνοιγμά τους.

Επιπλέον, η Ελληνική Βουλή έχει ψηφίσει τον Νόμο που ρυθμίζει το νομικό πλαίσιο για το νέο ΕΣΠΑ, ορίζει τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς. Αν συνυπολογιστεί ότι έχουν ήδη παρουσιαστεί δυο Προδημοσιεύσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όλα δείχνουν ότι είναι σχεδόν έτοιμα για να δούμε σύντομα Δημοσιεύσεις – Προκηρύξεις – Προσκλήσεις συμμετοχής σε νέα προγράμματα. Τα οποία πιθανότατα θα ακολουθήσουν τις κατευθύνσεις των προδημοσιεύσεων, δεν αποκλείεται όμως και να διαφοροποιηθούν. Σίγουρα θα εμπλουτιστούν με προγράμματα ειδικά για τον Τουρισμό και πιθανότατα για Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο.

Ενώ λοιπόν έχουν γίνει οι περισσότερες προαπαιτούμενες δράσεις για την έναρξη των προγραμμάτων, είναι η πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα που την καθυστερεί και την αναβάλει. Η εκλογική διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει τις διαδικασίες, αλλά μόνο να τις αναβάλει προσωρινά μπορεί. Την εκλογική αναμέτρηση θα ακολουθήσει ένα διάστημα στο οποίο η νέα Διοίκηση που θα προκύψει θα χρειαστεί να εγκλιματιστεί, να ενημερωθεί για τα δεδομένα και να σχεδιάσει την πολιτική της.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου όμως, όποια κι αν είναι η νέα Κυβέρνηση θα επιδιώξει το κατά το δυνατό συντομότερο άνοιγμα των Προγραμμάτων, με στόχο τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά και την εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων που εξασφαλίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνέπεια τούτων, με σχετική ασφάλεια μπορεί κάποιος να προβλέψει ότι ή Δημοσίευση νέων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ είναι πλέον θέμα εβδομάδων, με μόνο ανασταλτικό παράγοντα την πολιτική αβεβαιότητα και κρίσιμο παράγοντα την αποκατάσταση της ομαλότητας της Δημόσιας Διοίκησης και την εγκαθίδρυση μιας σταθερής κυβέρνησης που θα προχωρήσει τις διαδικασίες.

Αυτό που μπορούμε τώρα να πούμε, με την εμπειρία της εταιρίας μας σε θέματα Προγραμμάτων Eπιδοτήσεων, είναι να συστήσουμε εγρήγορση στους ενδιαφερόμενους. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή προετοιμασία των επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων είναι κρίσιμη για την έγκριση μιας πρότασης για επιδότηση. Κατά μείζονα λόγο όμως, απαιτείται προετοιμασία και σχεδιασμός τώρα, ώστε οι επενδυτές να βρεθούν με ευνοϊκούς όρους στην αφετηρία της νέας Προγραμματικής Περιόδου που έρχεται, ώστε να εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση των επενδυτικών τους σχεδίων και κατ’επέκταση την έγκριση και χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ. Τα Προγράμματα θα δημοσιευτούν σύντομα, θα μείνουν ανοιχτά για μικρό χρονικό διάστημα και είναι πιθανό να τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων, καθώς το ενδιαφέρον εμφανίζεται μεγάλο. Η έγκαιρη ολοκληρωμένη προετοιμασία θα κάνει τη διαφορά για αυτούς που θα ξεχωρίσουν.