ΕΣΠΑ: Οι επόμενες προκηρύξεις για προγράμματα επιχειρηματικότητας

Οδηγίες για την καταχώρηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων
22 Ιουλίου, 2016
«Σε πλήρη εφαρμογή» ο αναπτυξιακός νόμος τον Σεπτέμβριο
29 Ιουλίου, 2016
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ: Οι επόμενες προκηρύξεις για προγράμματα επιχειρηματικότητας

[:el]29/7/2016

“Το νέο ΕΣΠΑ θα είναι μια βασική πηγή χρηματοδότησης για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Ο σχεδιασμός του εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική για τη συντονισμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων στην κατεύθυνση  ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, την αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.” Αυτό είπε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Αλέξης Χαρίτσης ο οποίος σημείωσε πως κεντρικό μέλημα του σχεδιασμού είναι το άνοιγμα του ΕΣΠΑ στην κοινωνία. Ειδικότερα με βάση τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Χαρίτσης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου οι νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ , στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, που θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του έτους, πέρα από τον β’ κύκλο των πρώτων δράσεων είναι οι εξής:

Νέες δράσεις επιχειρηματικότητας (ΕΠΑνΕΚ)

 • Αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων σε επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ.
 • Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα αφορά κυρίως τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
 • Δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters) συνολικού προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ,
 • Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων ή την επέκταση υφιστάμενων με προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ.
 • Θα ακολουθήσει η δράση για κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών. Έπονται δράσεις για την αναβάθμιση εταιρειών franchising και επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας (π.χ. θεατρικών).
 • Εκτός των 9 στρατηγικών τομέων του ΕΠΑνΕΚ, θα προκηρυχθούν δράσεις για την “αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, των logistics και των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών”, καθώς και για το “ψηφιακό voucher”, δηλαδή για κουπόνια αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών (π.χ. POS) από όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κι αυτές οι δράσεις θα παραμένουν  ανοιχτές μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού τους.
 • Σύζευξη της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ. Επίσης, με ελάχιστο προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ, ενεργοποιείται σταδιακά η επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συνεργάζονται με φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs.

Κοινωνικές Δράσεις

Οι δράσεις του κοινωνικού πυλώνα για επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, για στήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος, για ενίσχυση των νέων ερευνητών, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τις αναπτυξιακές δράσεις και δρουν συμπληρωματικά ως προς αυτές.

 • Σε λίγες μέρες λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα “Εναρμόνισης της  Οικογενειακής με την Επαγγελματική Ζωή”, δηλαδή τη στήριξη των οικογενειών για τη φιλοξενία των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς. Με τον ελάχιστο προϋπολογισμό της δράσης στα 175 εκατ. ευρώ, θα ωφεληθούν 78.000 οικογένειες, που θα σημαίνει 81.000 παιδιά.
 • Έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Όπως είπε ο υφυπουργός τον προσεχή Σεπτέμβρη τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς καθόλου κενά. Με κονδύλιο 350 εκατ. ευρώ που προέρχεται από το ΕΣΠΑ, από το Εθνικό ΠΔΕ και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό θα προσληφθούν οι 21.000 αναπληρωτές που απαιτούνται.
 • Ενίσχυση νέων ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων (postdoc).

–       Θα δοθούν 211 τριετείς υποτροφίες στον α’ κύκλο και θα ακολουθήσουν άλλοι δύο κύκλοι. Σύντομα θα εκδοθεί η πρόσκληση για άλλες 211 υποτροφίες για την ολοκλήρωση διδακτορικών διατριβών που έχουν ξεκινήσει στο παρελθόν.

–       Ήδη εκδίδονται οι προσκλήσεις από τα Πανεπιστήμια για τη δράση απόκτησης διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού. Αφορά 1.861 θέσεις για κάθε ένα από τα έξι έτη της προγραμματικής περιόδου.

–       Μέσα στον Σεπτέμβρη θα εκδοθεί η πρόσκληση του ΙΚΥ για υποτροφίες εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας. Θα δοθούν 189 υποτροφίες στον α’ κύκλο.

–       Προετοιμάζεται, σε διαβούλευση με τα Πανεπιστήμια, και θα εκδοθεί τον Οκτώβρη δράση ενίσχυσης νέων ερευνητών για δημιουργία μικρών ερευνητικών ομάδων. Θα ενισχυθούν 200 ομάδες (600 ερευνητές) σε κάθε κύκλο.

 • Με συνολικό προϋπολογισμό 210 εκατ. ευρώ έχει ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας με 8μηνες συμβάσεις σε Δήμους και Περιφέρειες. Η πρόσκληση προς τους ανέργους για τους 17 Δήμους πρώτης προτεραιότητας που έχουν χαρακτηριστεί ως Θύλακες Υψηλής Ανεργίας έχει ήδη αναρτηθεί και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες έως τα τέλη του Οκτωβρίου βάσει του σχεδιασμού του Υπουργείου Εργασίας.
 • Μέχρι το τέλος του 2016, πρόκειται να εκδοθούν οι προσκλήσεις του ΟΑΕΔ για επιδότηση προσλήψεων ανέργων καθώς και για στήριξη νέων για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί η εκχώρηση περίπου 140 εκατ. ευρώ στον ΟΑΕΔ για την χρηματοδότηση αυτών των δράσεων εκ των οποίων τουλάχιστον το ¼ θα ενεργοποιηθεί πριν το τέλος του έτους.
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις εντάσσονται ισότιμα και μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στις προσκλήσεις επιχειρηματικότητας. Με συνολικό προϋπολογισμό 55 εκατ. ευρώ, θα στηριχθεί εντούτοις και από το Κοινωνικό Ταμείο η ανάπτυξη και προώθηση κοινωνικών συνεταιριστικών σχημάτων και η απασχόληση σε αυτά τα σχήματα.
 • Το Πρόγραμμα για τη Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, με συνολικό προϋπολογισμό 477 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει τη στήριξη της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος,  της μεταρρύθμισης στην Υγεία, της μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη στήριξη της πολιτικής για τα κόκκινα δάνεια (σύσταση των γραφείων εξυπηρέτησης δανειοληπτών και της Ανεξάρτητης Αρχής που θα προσδιορίζει τη δανειοληπτική ικανότητα) και τη στήριξη των επιτελικών λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης.

Ποιος ο απολογισμός 4 δράσεων ΕΠΑνΕΚ

 • Οι τέσσερις δράσεις (1. αυτοαπασχόληση πτυχιούχων, 2. νεοφυής επιχειρηματικότητα, 3. αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της οικονομίας και 4. αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων) συνάντησαν μεγάλο ενδιαφέρον από όλες τις περιοχές της χώρας. Ενθαρρυντικός δεν είναι μόνο ο συνολικός αριθμός αιτήσεων, αλλά και άλλα στοιχεία, όπως, για παράδειγμα, ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων για την αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
 • Η αξιολόγηση των προτάσεων θα αρχίσει πολύ σύντομα, αρχές Αυγούστου, και θα ολοκληρωθεί για όλες τις δράσεις μέσα στο Σεπτέμβρη ενώ η χρηματοδότηση των σχεδίων που θα προκριθούν θα ξεκινήσει οπωσδήποτε μέσα στο 2016.
 • Εκτιμάται πως θα χρηματοδοτηθούν από 8.500 έως 9.500 αιτήσεις. Ο ελάχιστος συνολικός προϋπολογισμός των σχεδίων που θα ενισχυθούν είναι 522 εκατ. ευρώ. Αναμένεται να δημιουργηθούν γύρω στις 15.000 νέες θέσεις εργασίας.
 • Διερευνάται ακόμη η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από τις Περιφέρειες (από τα ΠΕΠ) στο ΕΠΑνΕΚ για επιπλέον αύξηση των κονδυλίων, καθώς η ανταπόκριση είναι τόσο μεγάλη.
 • Ο  β’ κύκλος για τις τρεις δράσεις (πλην των τουριστικών που λόγω εποχικότητας προβλέφθηκε ένας μόνο κύκλος) θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τους πτυχιούχους, ο προϋπολογισμός του β’ κύκλου έχει αυξηθεί στα 50 εκατ. ευρώ. Για τις υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει αυξηθεί στα 70 εκατ. δημόσια δαπάνη (140 εκατ. συνολικά). Για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, ο προϋπολογισμός είναι στα 48 εκατ. και θα υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, ώστε να πιάσουμε ακόμη περισσότερες καλές ιδέες σε κρίσιμους τομείς.
 • Σε ότι αφορά το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”, θα διατεθούν 105 εκατ. ευρώ για την εξυπηρέτηση 8-10.000 από τις εκκρεμείς αιτήσεις. Ήδη το ΕΤΕΑΝ έχει στείλει τους καταλόγους με τους δυνητικά εντασσόμενους στις τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους έρχονται σε επαφή με τους ωφελούμενους. Για τη δράση της νέας προγραμματικής περιόδου προγραμματίζεται να ενταχθούν γύρω στις 30.000 ωφελουμένων. Η δράση θα ανακοινωθεί μέσα στο 2016.

Πηγή: capital.gr[:]