ΕΣΠΑ: Έρευνα, καινοτομία και ΜμΕ στο επίκεντρο των νέων δράσεων

Eυνοϊκές ρυθμίσεις για πρόστιμα φοροδιαφυγής
29 Ιουλίου, 2016
ΕΣΕΕ: Ζητά παράταση ρυθμίσεων και καταβολών σε ΙΚΑ-ΚΕΑΟ
29 Ιουλίου, 2016
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ: Έρευνα, καινοτομία και ΜμΕ στο επίκεντρο των νέων δράσεων

[:el]29/7/2016

Σε τομείς προτεραιότητας, όπως οι νέες τεχνολογίες και η αγροδιατροφή, σε δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και στη δικτύωση των επιχειρήσεων, στην αναβάθμιση υφιστάμενων, σε έργα υποδομής και στην ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, θα εστιάσουν μεταξύ των άλλων τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν από τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα έως το τέλος Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει ο β’ κύκλος υποβολής προτάσεων για τις εξής τέσσερις δράσεις: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων. Σειρά παίρνει η προκήρυξη της δράσης για τη δικτύωση των επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, που στόχο έχει τη δημιουργία clusters και meta-clusters, η αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα (προϋπολογισμός δράσης 100 εκατ. ευρώ).

Ο σχεδιασμός προβλέπει πως έως το τέλος του έτους να προκηρυχθεί η δράση για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα (προϋπολογισμός δράσης 40 εκατ. ευρώ), η ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας για την αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων (προϋπολογισμός δράσης 30 εκατ. ευρώ) αλλά και η προκήρυξη του προγράμματος για τη σύμπραξη επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία (προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ).

Στον τομέα του Περιβάλλοντος μεταξύ των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί είναι αυτή για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων (προϋπολογισμός δράσης 270 εκατ. ευρώ), για την ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς πληθυσμού 2.000-15.000 κατοίκων (προϋπολογισμός δράσης 49 εκατ. ευρώ) και για την κατασκευή ταμιευτήρων νερού, έργων υδροληψίας, διυλιστηρίων νερού καθώς και κατασκευή νέων εξωτερικών υδραγωγείων (προϋπολογισμός δράσης 30 εκατ. ευρώ).

Στον τομέα των Υποδομών μεταξύ άλλων ενεργοποιούνται δράσεις για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (513,3 εκατ. ευρώ), για την κατασκευή σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με λιμάνια (41 εκατ. ευρώ).

Στον τομέα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης περιλαμβάνεται η δράση για την καταπολέμηση της ανεργίας. Σημειώνεται πως έως το τέλος του έτους, ο στόχος είναι να πραγματοποιηθούν πρόσθετες παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία 91.000 νέων θέσεων εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τη Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα ενεργοποιείται και η δράση για τη δημιουργία 30 Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών που θα παρέχουν οικονομικές-νομικές συμβουλές και υπηρεσίες διαμεσολάβησης (προϋπολογισμός δράσης 15 εκατ. ευρώ).

Πηγή: capital.gr[:]