ΕΣΠΑ 2021-27: Ακατάσχετο το νέο ΕΣΠΑ. Ποιες δράσεις ανοίγουν πρώτες


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Η χρονιά του ΕΣΠΑ – Τομείς και εξειδικεύσεις αναμενόμενων δράσεων
30 Δεκεμβρίου, 2021
ΥΠΑΑΤ: Δράσεις καινοτομίας ύψους 62 εκατ. ευρώ
5 Ιανουαρίου, 2022
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ 2021-27: Ακατάσχετο το νέο ΕΣΠΑ. Ποιες δράσεις ανοίγουν πρώτες


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

31/12/2021

Το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 προωθεί μέσα από επιδοτήσεις, δάνεια και κίνητρα για νέες επενδύσεις την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την ενσωμάτωση της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία και την αύξηση του ανταγωνισμού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Πληρωμές στους δικαιούχους

Στον νέο νόμο, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις πληρωμές στους δικαιούχους αναφορικά με το σύνολο των Προγραμμάτων.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49, η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει το πλήρες οφειλόμενο ποσό το αργότερο 80 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο.

Το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων δεν υπόκειται σε αφαίρεση, ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που οφείλεται στους δικαιούχους.

Αναμενόμενες δράσεις

Στο επόμενο διάστημα ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 με την σταδιακή προκήρυξη έξι προγραμμάτων επιδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Πρόκειται για “γνωστά” προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ τα οποία θα αξιοποιήσουν πόρους από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την υλοποίηση επενδύσεων που θα θέσουν την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Τα προγράμματα θα είναι ανοιχτά όλο το 2021 και το 2022 και οι δράσεις τους καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των παραγωγικών επιχειρήσεων και των κλάδων της οικονομίας.

1ο  πρόγραμμα: Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος

Το 1ο  πρόγραμμα επιδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 θα απευθύνεται σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις και θα επιδοτεί την ανακαίνιση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο την ανακαίνιση τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην περίοδο μετά τον Covid. Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών καταλυμάτων και των τουριστικών επιχειρήσεων, το πρόγραμμα επιδοτεί και τη δημιουργία νέων επενδύσεων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και σε νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πρόγραμμα αναμένεται να τρέξει άμεσα,  ώστε οι επιχειρήσεις να λάβουν άμεσα έγκριση και να το αξιοποιήσουν για την σεζόν του 2022.

2ο  πρόγραμμα: Εξοικονομώ επιχειρώντας

Πρόκειται για ένα εμβληματικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και την μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας τους. Στα πλαίσια του προγράμματος θα επιδοτείται η υλοποίηση επενδύσεων αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων που συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και παράλληλα η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής ΑΠΕ, ανάκτησης θερμότητας και  ηλεκτρικών οχημάτων. Από την υλοποίηση του προγράμματος, εκτιμάται πως θα υπάρξει σημαντικό όφελος για τις επιχειρήσεις από τη μείωση τη κατανάλωσης ενέργειας και ταυτόχρονα θα δοθεί μια σημαντική ενίσχυση στον κατασκευαστικό και μηχανολογικό κλάδο.

3ο  πρόγραμμα: Έξυπνη μεταποίηση

Το πρόγραμμα επιδοτεί μεταποιητικές επιχειρήσεις για την  προμήθεια μηχανημάτων και παραγωγικού εξοπλισμού παράλληλα με εκσυγχρονισμό των υποδομών των επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 50% και το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό όλο το 2021 και 2022 για την υποβολή αιτήσεων.

4ο πρόγραμμα: Ψηφιακός μετασχηματισμός

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Στα πλαίσια του προγράμματος, το οποίο θα έχει πολύ υψηλό ποσοστό επιδότησης, θα επιδοτούνται δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, υποδομές για εργασία από απόσταση καθώς και συστήματα διαχείρισης εργασιών και αυτοματοποίησης διαδικασιών.

5ο πρόγραμμα: Εξηλεκτρισμός οχημάτων –φορτιστές.

Το πρόγραμμα θα επιδοτεί την δημιουργία δικτύου φόρτισης οχημάτων σε επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα με την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών φορτιστών και του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος θα επιδοτείται στοχευμένα και η αντικατάσταση των ρυπογόνων
επαγγελματικών οχημάτων με νέα ηλεκτρικά.

6ο πρόγραμμα: Ενίσχυση αγροτοδιατροφικού τομέα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και στην συγκεκριμένα στην υλοποίηση επενδύσεων στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση επενδύσεων σε νέα αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Το ΕΣΠΑ 2021-2027 θα επιδοτεί την υλοποίηση επενδύσεων στην γεωργία την κτηνοτροφία, με έμφαση αφενός στην δημιουργία νέων βιώσιμων επενδύσεων στην συμβολαιακή γεωργία και την οικολογική επεξεργασία τροφίμων και αφετέρου στην δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών καινοτόμων ελληνικών προϊόντων υψηλής αξίας.