Ερχεται ψηφιακή κάρτα για γρήγορες συναλλαγές με το Δημόσιο

ΔΕΘ: Οι 10 εξαγγελίες που έχουν «κλειδώσει»
9 Σεπτεμβρίου, 2022
Ο νέος «χάρτης» των προστίμων για την παραβίαση της εργασιακής νομοθεσίας
9 Σεπτεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Ερχεται ψηφιακή κάρτα για γρήγορες συναλλαγές με το Δημόσιο

09/09/2022

Απευθείας ανάθεση της μελέτης για τη «δημιουργία Μέσου Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Πολιτών». Στόχος η μείωση της γραφειοκρατίας και η διευκόλυνση συναλλαγών πολιτών – δημοσίων φορέων.

Μία κάρτα που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πολίτη όπως ΑΦΜ και δελτίο ταυτότητας, αλλά και όλα τα στοιχεία του ιατρικού του φακέλου ακόμα και τα παραπεμπτικά που έχει στην κατοχή του σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο την μείωση της ταλαιπωρίας και της γραφειοκρατίας στις συναλλαγές με δημόσιους οργανισμούς με αρχή αυτών της υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό η Κοινωνία της Πληροφορίας αποφάσισε την απευθείας ανάθεση, για το έργο: «Εκπόνηση Μελέτης για τη δημιουργία Μέσου Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Πολιτών» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: «ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ».

Αντικείμενο Σύμβασης

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην εκπόνηση μελέτης, σχετικά με τη δημιουργία ενός μέσου ψηφιακής εξυπηρέτησής των πολίτων, κατά την επίσκεψη τους στον «γκισέ» των δημόσιων υπηρεσιών, σε χώρους υγείας, όπως τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τους προσωπικούς ιατρούς ή οπουδήποτε χρήζει απαραίτητη η επίδειξη προσωπικών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, ο Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να διερευνήσει και να προτείνει τη διαδικασία μέσω της οποίας ο πολίτης θα μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα ψηφιακό μέσο εξυπηρέτησης (όπως ενδεικτικά αναφέρεται ψηφιακή κάρτα), στην οποία θα περιέχονται τα προσωπικά του στοιχεία, όπως για παράδειγμα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου κλπ., αλλά και πρόσβαση σε έγγραφα και πιστοποιητικά της προσωπικής τους θυρίδας στο gov.gr και άλλα στοιχεία, όπως ο προσωπικός φάκελος υγείας, παραπεμπτικά εξετάσεων κλπ.

Επιπρόσθετα, αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η αναγνώριση των στοιχείων και δεδομένων που μπορεί να υπάρχουν στο ψηφιακό μέσο εξυπηρέτησης, το πλήθος και η κατηγορία των ψηφιακών εγγράφων μέσα από την προσωπική θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει καταγραφή των υπηρεσιών που θα μπορεί ο πολίτης να λαμβάνει με τη χρήση της κάρτας.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η Μελέτη θα πραγματεύεται τουλάχιστον τα παρακάτω:

  • Αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών και διατύπωση προτάσεων σχετικά με το ψηφιακό μέσο εξυπηρέτησης (για παράδειγμα ψηφιακή κάρτα, ψηφιακός αναγνώστης δεδομένων, κλπ), καθώς και τις τεχνοοικονομικές του διαστάσεις,
  • Καταγραφή και περιγραφή των προσωπικών στοιχείων, δεδομένων, εγγράφων, πιστοποιητικών και άλλων χρήσιμων για τον πολίτη εγγράφων που μπορεί να κάνει χρήση με την συναλλαγή του με τις δημόσιες υπηρεσίες,
  • Καταγραφή των δημόσιων υπηρεσιών και άλλων δομών που μπορεί ο πολίτης να κάνει χρήση αυτής και των ιδιαιτεροτήτων ενός εκάστης αυτών,
  • Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται η συναλλαγή με τον δημόσιο φορέα, την πρόσβαση στα δεδομένα, η ασφάλεια των δεδομένων του πολίτη, καθώς και του τρόπου πιστοποίησης αυτών από τις δημόσιες υπηρεσίες και δομές,
  • Διερεύνηση της δυνατότητας ανάγνωσης του ψηφιακού μέσου από άλλες έξυπνες συσκευές, προκειμένου ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των εγγράφων αυτών σε εξουσιοδοτημένα σημεία, καθώς και αναγνώριση των εξουσιοδοτημένων αυτών σημείων.

Ο ανάδοχος κατά τη διαδικασία εκπόνησης της Μελέτης θα πρέπει να συνεργαστεί με φορείς του δημοσίου που δύναται να γίνει η χρήση του μέσου ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών και να μελετήσει τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, όσον αφορά τη δυνατότητα διαλειτουργίας του με το προτεινόμενο ψηφιακό μέσο.

Στο παραπάνω πλαίσιο, στις υποχρεώσεις του υποψηφίου Αναδόχου περιλαμβάνεται η εκπόνηση του πλαισίου προδιαγραφών, οι απαιτήσεις σε υλικό (hardware) και λογισμικό (software), καθώς και η και αναλυτική κοστολόγηση του έργου της εφαρμογής του Ψηφιακού Μέσου.

Σκοπιμότητα

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι συνεργαζόμενοι φορείς, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην απλούστευση διαδικασιών, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

«Οδηγούμαστε με γοργά βήματα στην ψηφιοποιημένη εποχή και με σύμμαχο την τεχνολογία, γίνονται σωστές επεμβάσεις που έχουν στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των δημόσιων οργανισμών και την εν γένει βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα προτεινόμενη υπηρεσία έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή, σχετικά με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και να συνεισφέρει στην αμεσότερη και ασφαλέστερη λειτουργία των υπηρεσιών» τονίζεται στο κείμενο ανάθεση της μελέτης.

Η μελέτη θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε ένα μήνα με στόχο την επίσπευση του έργου και την διευκόλυνση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο.

Πηγή: Euro2day.gr