Έρχεται ΕΣΠΑ 400 εκατ. € για μικρομεσαίους

«Thessaly Evros Pass»: Πρόγραμμα 4,45 εκατ. ευρώ για οικονομική στήριξη της Θεσσαλίας και του Έβρου – Τέλος Ιουνίου οι αιτήσεις
12 Ιουνίου, 2024
ΕΚΤ: Ο λόγος που δεν δεσμεύεται για την επόμενη μείωση στα επιτόκια
12 Ιουνίου, 2024
Δείτε τα όλα

Έρχεται ΕΣΠΑ 400 εκατ. € για μικρομεσαίους

12/06/2024

Δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία θα είναι «κομμένη και ραμμένη» στις ανάγκες, αποκλειστικά, των υφιστάμενων επιχειρήσεων αναμένεται να ανοίξει για υποβολή αιτήσεων μέχρι το τέλος του 2024. Ο προϋπολογισμός της εκτιμάται πως μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 400 εκατ. ευρώ.


Καταρχάς, στόχος είναι να προδημοσιευτεί η σχετική πρόσκληση (με τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις επιλέξιμες δαπάνες, κ.λπ.) μέσα στον Σεπτέμβριο του 2024, για να μπορέσει να «τρέξει» η δράση το παρόν έτος. Για την ώρα, είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο η διαδικασία.

Χαρακτηριστικά

Βασικό χαρακτηριστικό, πάντως, των δράσεων για την τόνωση της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι ο επενδυτικός σκοπός. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι επιδοτήσεις που δίνονται στο πλαίσιο αυτών, αφορούν σε επενδύσεις, οι οποίες μάλιστα αποσκοπούν σε πιο ψηφιακές και πιο πράσινες ελληνικές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, χαρακτηριστικό των προσκλήσεων αυτών των δράσεων είναι ο οριζόντιος χαρακτήρας τους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ταυτόχρονη πρόσβαση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων από πλήθος κλάδων της οικονομίας. Για παράδειγμα, σε μία δράση αναβάθμισης παγίων σε ψηφιακό ή πράσινο επίπεδο μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις λιανεμπορίου, τουρισμού κ.λπ. κλάδων.

Ο… κουμπαράς

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν στον «Ε.Τ.» πως ο προϋπολογισμός της επικείμενης δράσης για την ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων θα κυμανθεί από 300 έως 400 εκατ. ευρώ. Το ποιο θα είναι το ακριβές ποσό θα εξαρτηθεί, σημαντικά, από τα αδιάθετα -από άλλες δράσεις- κονδύλια.

Ειδικότερα, θα επηρεαστεί από τις εξελίξεις σε κάποιες από τις δράσεις ΕΣΠΑ, που έχουν ήδη «τρέξει», όπως είναι η «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ύψους 190 εκατ. ευρώ και η «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ύψους 160 εκατ. ευρώ, στις οποίες υποβλήθηκαν, συνολικά, περισσότερες από 10.000 αιτήσεις.

Η αξιολόγηση των παραπάνω αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με υπολογισμούς αρμόδιων στελεχών, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2024. Τότε θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τους πόρους που θα απαιτηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες των δύο παραπάνω δράσεων.

Υποτονικά…

Επίσης, ο ακριβής προϋπολογισμός της νέας δράσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις στη δράση: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», ύψους 300 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνει τις επιμέρους δράσεις: Βασικός μετασχηματισμός, Προηγμένος μετασχηματισμός και Μετασχηματισμός αιχμής).

Στη συγκεκριμένη, που είναι η πρώτη δράση επιχειρηματικότητας από το ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία άνοιξε για υποβολή αιτήσεων, δεν καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον. Εχουν υποβληθεί 2.837 αιτήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 120,24 εκατ. ευρώ, με τις εγκρίσεις να αφορούν σε 1.835 αιτήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 54,90 εκατ. ευρώ (βάσει των τελευταίων, διαθέσιμων στοιχείων). Υπό αυτά τα δεδομένα, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν πόροι που θα διατεθούν στη νέα δράση για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Η δράση, η οποία -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- δεν επηρεάζει τον προϋπολογισμό της επικείμενης για τις υφιστάμενες, είναι η «Πράσινη μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, όπου έχουν υποβληθεί 8.404 προτάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 857,64 εκατ. ευρώ. Και από αυτές, έχουν εγκριθεί οι 6.411, συνολικής δημόσιας δαπάνης 656,96 εκατ. ευρώ (με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). Η διαφορά -σημείωσαν χαρακτηριστικά- θα καλυφθεί, χωρίς να στερήσει πόρους από τη δράση για τις υφιστάμενες.

Τρέχει το «Ερευνώ – Καινοτομώ» των 300 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή των αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για ένταξη στη δράση του ΕΣΠΑ: «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις -έμφαση δίνεται στις μικρομεσαίες- και σε ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται, πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω παρεμβάσεις:

1) Ερευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

2) Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

3) Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

4) Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων (μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (app.opske.gr/) είναι οι εξής:

* για την παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00

* για την παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00

* για τις παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

ΠΗΓΗ: eleftherostypos.gr