Επωφεληθείτε άμεσα από τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Επωφεληθείτε άμεσα από τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ

_x000D_

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης, τουρισμού και εμπορίου – υπηρεσιών, με συνολικό προϋπολογισμό 456εκ. €. Από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα να προκαταβληθεί έως και το 100% της επιχορήγησης. Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται μεταξύ 40% και 60%, ενώ επιδοτούνται (για νέες επιχειρήσεις) και οι λειτουργικές δαπάνες.

_x000D_
_x000D_

Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/2/2013 έως 25/4/2013 Στην BOXmind μπορούμε να αναλάβουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα:

_x000D_
_x000D_

_x000D_

    _x000D_

  • τη δωρεάν αξιολόγηση των δυνατοτήτων επιχορήγησης της σχεδιαζόμενης επένδυσης.
  • _x000D_

  • τη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου επιδότησης και
  • _x000D_

  • την παρακολούθηση του έργου έως την υλοποίηση.
  • _x000D_

_x000D_

_x000D_
Επιδοτούνται για πληθώρα επενδύσεων οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρίες) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς, υπάρχουσες, νέες και υπό σύσταση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΚΑΔ).   _x000D_
_x000D_

Τα όρια των επιδοτούμενων ενεργειών έχουν ως εξής:

_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_

Τα ποσοστά ενίσχυσης εξαρτώνται από την Περιφέρεια στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, ως εξής:

_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_

Επιδοτούνται επιπλέον και οι λειτουργικές δαπάνες (μόνο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις) με τα παρακάτω ποσοστά:

_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_

Οι επιδοτούμενες επιλέξιμες δαπάνες έχουν ως εξής:

_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση:_x000D_
{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}. _x000D_
_x000D_
(βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ, ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)._x000D_
_x000D_
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: _x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_