Επιστρέφουν στις τράπεζες τα κόκκινα δάνεια που εξυγιάνθηκαν

Ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα
2 Σεπτεμβρίου, 2022
Οι πλειστηριασμοί που «τρέχουν» παρά την ένταξη στον εξωδικαστικό
2 Σεπτεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Επιστρέφουν στις τράπεζες τα κόκκινα δάνεια που εξυγιάνθηκαν

02/09/2022

Δάνεια ύψους 100 εκατ. ευρώ αναμένεται να πουλήσει σε συστημική τράπεζα η doValue, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή στο τραπεζικό σύστημα δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί και ανήκουν τώρα σε funds. Πρόκειται για δάνεια που έχουν εξυγιανθεί και έχουν καταστεί πράσινα και οι οφειλέτες έχουν τηρήσει τη ρύθμιση για δύο τουλάχιστον χρόνια.

Η συναλλαγή που περιλαμβάνει στεγαστικά κυρίως δάνεια από το χαρτοφυλάκιο Cairo – που ήταν από τα πρώτα χαρτοφυλάκια που τιτλοποίησε η Eurobank – αναμένεται να υλοποιηθεί περί τα τέλη περίπου του χρόνου ή τις αρχές του επόμενου, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα για τα νοικοκυριά που βρίσκονται πίσω από αυτά τα δάνεια, τα οποία θα μπορούν να επανενταχθούν στο τραπεζικό σύστημα και να διεκδικήσουν εκ νέου τραπεζική χρηματοδότηση. Η επαναπώληση θα αποτελέσει την πρώτη τέτοιου τύπου συναλλαγή που πραγματοποιείται μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, κατά την οποία εκείνες που πουλούσαν δάνεια ήταν οι τράπεζες, συρρικνώνοντας τον ισολογισμό τους.

Η διετής συνεπής εξυπηρέτηση είναι ο απαράβατος κανόνας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority – EBA), έτσι ώστε, τα δάνεια αυτά να φύγουν από το καθεστώς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures – NPEs) και να θεωρηθούν πάλι εξυπηρετούμενα. Με βάση τους ίδιους κανόνες απαγορεύεται τα δάνεια αυτά να επανέλθουν στην ίδια τράπεζα και για αυτό οι συζητήσεις διεξάγονται με άλλη συστημική τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι οι εποπτικές αρχές, δηλαδή ο SSM απαγορεύει σε μία τράπεζα που τιτλοποίησε μέσω του Ηρακλή ένα κόκκινο δάνειο, να επαναχρηματοδοτήσει τον ίδιο οφειλέτη. Με τον τρόπο αυτό ο επόπτης θέλει να κλείσει τον κύκλο της αθέτησης, διασφαλίζοντας ότι ο ίδιος κίνδυνος δεν θα επανέλθει στην τράπεζα από την πίσω πόρτα. Ο κανόνας είναι αυστηρός και έχει να κάνει και με το γεγονός ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα καταρρίπτονταν η κεφαλαιακή ελάφρυνση (Significant Risk Transfer) που απέσπασαν οι τράπεζες όταν η ελληνική πολιτεία διαπραγματεύτηκε τον μηχανισμό του Ηρακλή και το λεγόμενο μηδενικό risk weight assets, δηλαδή την πλήρη αποαναγνώριση από τον ισολογισμό της τράπεζας των δανείων που τιτλοποιούσε. Αντίθετα επιτρέπει το δάνειο αυτό να μεταπωληθεί σε άλλη τράπεζα, εφόσον το δάνειο έχει ρυθμιστεί και ο οφειλέτης έχει παραμείνει συνεπής στις υποχρεώσεις του για δύο χρόνια.

Η επιστροφή αυτών των δανείων στις τράπεζες – εκτός από τους δανειολήπτες – έχει σαφή οφέλη αφενός για τις τράπεζες και αφετέρου και για τα ίδια τα funds.

Η επιστροφή τους στο τραπεζικό σύστημα θα επιτρέψει στις τράπεζες να αυξήσουν το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο σε μια περίοδο που η μεγέθυνση του υγιούς ισολογισμού τους αποτελεί το ζητούμενο για την ενίσχυση της βασικής πηγής εσόδων τους, δηλαδή των εσόδων από τόκους και την επιστροφή τους σε μόνιμη κερδοφορία. Η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική στο βαθμό που η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση δημιουργεί αυξημένη αβεβαιότητα και η λιανική τραπεζική, δηλαδή τα νέα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, είναι περιορισμένα και δεν μπορούν να στηρίζουν μια ουσιαστική αύξηση του ενήμερου χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Ανάλογη είναι η εικόνα και σε ότι αφορά το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό υγιών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν τις 50.000, ενώ στις 200.000 υπολογίζονται οι επιχειρήσεις με δυσμενή οικονομικά στοιχεία που δεν θεωρούνται αξιόχρεες.

Επιπλέον θα επιτρέψει στα funds που έχουν αγοράσει δάνεια μέσω τιτλοποιήσεων να αυξήσουν τα έσοδά τους και να καλύψουν έτσι τους στόχους για τους οποίους έχουν δεσμευθεί μέσω των business plan στο πλαίσιο του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων, του Ηρακλή. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηρακλής προβλέπει συγκεκριμένες εισπρακτικές ανακτήσεις ανά έτος προκειμένου να μην ενεργοποιηθεί καταρχάς το δικαίωμα του δημοσίου να περικόψει τις προμήθειες των εταιρειών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια και κατά δεύτερο να μην ενεργοποιηθεί η κατάπτωση της κρατικής εγγύησης. Η πώληση δανείων που έχουν εξυγιανθεί θα δημιουργήσει έσοδα, που θα συνυπολογιστούν στα έσοδα των ανακτήσεων και έτσι θα αποτραπεί η αθέτηση των όρων του Ηρακλή.

Πηγή: moneyreview.gr