Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε.

ΙΟΒΕ: Ενδείξεις για σημαντική ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
1 Απριλίου, 2015
Άνοιξε η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ.
2 Απριλίου, 2015
Δείτε τα όλα

Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε.

2/4/2015

Ανακοίνωση του ΟΑΕΕ.

Δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία σε μια εκ των τριών αμέσως επόμενων κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδου σύνταξης από αυτή που υποχρεωτικά υπάγεται ο ασφαλισμένος παρέχεται με νέα διάταξη του αρ.29 του ν.4321/2015.

Το δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν ασφαλισμένοι που:

  • δεν το έχουν ασκήσει,
  • το έχουν απωλέσει μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4321/2015 (21-3-2015),
  • διατηρούν ήδη ενεργό δικαίωμα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, και επιθυμούν να το επεκτείνουν ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται (1,2).

 
Επισημαίνεται ότι η ένταξη στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία, προσφέροντας, συνολικά, ευνοϊκούς όρους για την καταβολή των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ασφαλισμένων.