Επιδότηση δόσης δανείου για την πρώτη κατοικία ευάλωτων δανειοληπτών

Άθλος ο τραπεζικός δανεισμός για τις ΜμΕ στην Ελλάδα
4 Ιουνίου, 2021
Πώς γίνεται ρύθμιση και κούρεμα χρεών με τον νέο πτωχευτικό νόμο
4 Ιουνίου, 2021
Δείτε τα όλα

Επιδότηση δόσης δανείου για την πρώτη κατοικία ευάλωτων δανειοληπτών

04/06/2021

Με μία λύση που θα μοιάζει με τον Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα ξεκινήσει η στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού που τέθηκε σε λειτουργία από σήμερα, 1η Ιουνίου. Ο Φορέας αυτός θα αποκτά την πρώτη κατοικία ευάλωτων ομάδων που απέτυχαν να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσα από τον νέο πτωχευτικό πριν ξεκινήσει η διαδικασία του πλειστηριασμού. Στη συνέχεια, ο Φορέας θα νοικιάζει το ακίνητο στον πρώην ιδιοκτήτη για 12 έτη.

Ο πρώην ιδιοκτήτης θα μπορεί στη λήξη των 12 ετών να πάρει πίσω το σπίτι πληρώνοντας την αναπόσβεστη αξία. Επίσης, θα μπορεί να αποκτά το ακίνητό του πριν από τη λήξη της 12ετίας με την πληρωμή όλων των ενοικίων και της αναπόσβεστης αξίας. Κατά τη διάρκεια της πληρωμής των ενοικίων, ο ευάλωτος δανειολήπτης θα μπορεί να λαμβάνει στεγαστικά επιδόματα ενοικίου.

Ωστόσο, ο Φορέας αυτός δεν φαίνεται να είναι έτοιμος μέχρι το τέλος του 2021, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Ο φορέας θα πρέπει να είναι 100% ιδιωτικός και να προκύψει από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία. Θα είναι μοναδικός στη χώρα και θα πρέπει να λειτουργεί βάσει των διατάξεων του νέου κώδικα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αποκτά το ακίνητο ευάλωτου δανειολήπτη με τα έξοδα μεταβίβασης και τους φόρους να επιβαρύνουν τον ίδιο τον φορέα. Δεν θα μπορεί να αρνηθεί την απόκτηση του ακινήτου, αν για παράδειγμα, είναι μικρής αξίας ή δεν ρευστοποιείται εύκολα ή αν συντρέχουν άλλα εμπορικά κριτήρια. Από την άλλη, ο δανειολήπτης θα χάνει το ακίνητό του εάν δεν πληρώσει τρία ενοίκια.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη που συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις με το υπουργείο Οικονομικών, η λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων αναμένεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Προκειμένου να ξεκινήσει ο νέος πτωχευτικός και, με δεδομένο ότι από σήμερα 1η Ιουνίου, λήγουν όλες οι αναστολές πλειστηριασμών – ακόμα και για τους πληττόμενους της πανδημίας –η κυβέρνηση αναζήτησε μία λύση, η οποία να είναι μεν προσωρινού χαρακτήρα, αλλά να προσομοιώνει στη λειτουργία του Φορέα που περιγράφεται στον πτωχευτικό νόμο.

Η ενδιάμεση λύση

Η λύση αυτή προβλέπει ότι τον ρόλο του Φορέα, μέχρι τη λειτουργία του, θα τον παίζουν οι τράπεζες. Δηλαδή, οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να τηρούν τις ίδιες υποχρεώσεις και να έχουν τα ίδια δικαιώματα ως προς την απόκτηση και επαναμίσθωση ακινήτων ευάλωτων δανειοληπτών, όπως αναφέρεται στον νόμο. Οι τράπεζες και οι δανειολήπτες θα πρέπει να ενεργούν όπως προβλέπεται από τον νόμο για τον Φορέα. Για παράδειγμα, οι τράπεζες δεν θα μπορούν να καταφεύγουν σε πλειστηριασμό εάν πρώτα δεν αποτιμηθεί το ακίνητο και να οριστεί μία νέα δόση, σαν να ήταν το μηνιαία ενοίκιο για 12 έτη, κλπ. Ο δανειολήπτης δικαιούται στεγαστικό επίδομα, μπορεί να πάρει πίσω το ακίνητο νωρίτερα πληρώνοντας όλα τα ενοίκια συν την αναπόσβεστη αξία και χάνει το ακίνητο εάν δεν πληρώσει τρεις δόσεις.

Όταν λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, η τράπεζα θα πρέπει να εκχωρήσει το ακίνητο στον Φορέα χωρίς επιβάρυνση των εξόδων στον δανειολήπτη.

Πηγή: Capital.gr