Επιδότηση για τα franchise από το ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ: Προκηρύχθηκε το «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
10 Μαρτίου, 2017
Στο "μικροσκόπιο" της D. Nouy τα κόκκινα δάνεια των ελληνικών τραπεζών
14 Μαρτίου, 2017
Δείτε τα όλα

Επιδότηση για τα franchise από το ΕΣΠΑ 2014-2020

[:el]13/03/2017

Στο τέλος του α’ εξαμήνου αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα η ένταξη του franchisisng στις επιδοτούμενες επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ολοκληρώνει ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με συμβάσεις δικαιόχρησης, όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, CEO της Coffee Island, ο οποίος εδώ και λίγες εβδομάδες βρίσκεται στο τιμόνι του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise και φαίνεται ότι ύστερα από πολλά χρόνια το αίτημα του κλάδου για άρση των περιορισμών σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης επιτέλους γίνεται δεκτό.

Χωρίς να εξειδικευτούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος, το επικρατέστερο σενάριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χρηματοδότηση για:

  • Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
  • Μηχανήματα και εξοπλισμό
  • Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
  • Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των νέων τεχνολογιών (λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού, υποδομές κ.λπ)
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
  • Μεταφορικά μέσα

Ενδεχομένως θα υπάρξουν προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης δικαιόχρησης, καθώς θα ελέγχεται η πιθανή μετοχική σύνθεση franchisor – franchisee αλλά και αν το αίτημα αφορά entry fees ή δικαιώματα χρήσης brand name.

Κατά πάσα πιθανότητα, δικαιούχοι για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι οι επιχειρήσεις franchise που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους εννέα τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η στήριξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένες σε δίκτυα θα επιφέρει σημαντικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία, καθώς το franchising εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία φορά που επιδοτήθηκαν οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται με δικαιόχρηση ήταν το 2009, όταν στην 1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ διατέθηκαν 50 εκατ. ευρώ για τη στήριξη αποκλειστικά για επιχειρήσεις franchise, δηλαδή ήταν επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης.

Έκτοτε το franchising είχε αποκλειστεί από τις επιδοτούμενες επενδύσει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Πηγή: Documento[:]