Επιδότηση έως €24.000 για επιχειρήσεις της Αθήνας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για δάνεια σε ΜμΕ με εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων
29 Απριλίου, 2021
ΟΑΕΔ: Ξεκίνησε το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 3.000 ανέργους
29 Απριλίου, 2021
Δείτε τα όλα

Επιδότηση έως €24.000 για επιχειρήσεις της Αθήνας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

30/04/2021

Τ

Ειδική δράση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του ιστορικού κέντρου. Ποιες δαπάνες καλύπτονται. Στο 80% η επιδότηση. Από 5 Μαΐου οι αιτήσεις. Ποιοι εξαιρούνται.

Tην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών της ενεργειακής απόδοσης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, προβλέπει η δράση Athens Business Green Toolkit που θα εφαρμοστεί εντός της περιοχής παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ ΣΒΑΑ) της Αθήνας. Η συγκεκριμένη περιοχή περιλαμβάνει το ιστορικό κέντρο του δήμου Αθηναίων.

Δικαίωμα χρηματοδότησης, με ποσά από 4.000 έως 24.000 ευρώ έχουν υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ δήμου Αθηναίων.

Επισημαίνεται ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των σχεδίων που θα υποβληθούν, θα πρέπει να είναι από 5.000 έως και 30.000 ευρώ με το ποσοστό της επιδότησης να ανέρχεται στο 80%.

Τι χρηματοδοτείται

Οι παρεμβάσεις της συγκεκριμένης δράσης που θα δέχεται αιτήσεις από τις 5 Μαϊου έως και τις 6 Αυγούστου, περιλαμβάνουν:

 • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, κουφώματα / υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.)
 • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για χρήση ψύξης /θέρμανσης χώρων, αλλά και την παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού / ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.)
 • Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακούς ελέγχους πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.
 • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001).
 • Σύμβουλο έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης, ανέρχεται σε πρώτη φάση στο ποσό των 2,3 εκ. ευρώ, που μπορεί να ανέλθει σε δεύτερη φάση έως το ποσό των 5 εκ. ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τη δράση εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης :

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • οι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Athens Business Green Toolkit – Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους.

Πηγή: euro2day.gr