Επιδοτήσεις ως 70% για νέα clusters στην Κεντρική Μακεδονία


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Στα 22 δισ. οι επερχόμενες κοινοτικές χρηματοδοτήσεις προς την Ελλάδα
19 Νοεμβρίου, 2018
Νέα παρέμβαση για τα κόκκινα δάνεια
19 Νοεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Επιδοτήσεις ως 70% για νέα clusters στην Κεντρική Μακεδονία


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

19/11/2018

Επιδότηση έως και 70% μπορούν να λάβουν οι οντότητες που θα προχωρήσουν στη σύσταση συνεργατικών σχηματισμών στην περιφέρεια. Ποιοι τομείς «πριμοδοτούνται». Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν. Ο προϋπολογισμός και οι επιλέξιμες δαπάνες.

Στη δημιουργία 6 έως 7 clusters στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αποσκοπεί η δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα».

Με προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 4 εκατ. ευρώ και με το ύψος της επιδότησης να κυμαίνεται μεταξύ 50% έως 70% (ανάλογα με το είδος της δαπάνης), στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, clusters μπορούν να συσταθούν στους τομείς της Αγροδιατροφής, των Δομικών Υλικών, της Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης, του Τουρισμού, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, των Τεχνολογιών Ενέργειας, των Τεχνολογιών Περιβάλλοντος» και των Τεχνολογιών Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Για να συσταθεί ένα cluster, θα πρέπει να ιδρυθεί μία νομική οντότητα (δικαιούχος φορέας) που θα διαχειρίζεται το συνεργατικό σχηματισμό. Στη συνέχεια, ο δικαιούχος φορέας θα ορίσει υπεύθυνο συντονισμού και επικοινωνίας στις αρμοδιότητές του οποίου συμπεριλαμβάνονται η ευθύνη του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης των ενεργειών που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης που έχει υποβάλλει ο φορέας και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του φορέα με τους χρήστες του έργου.

Πέραν τω ν παραπάνω, στο συνεργατικό σχηματισμό θα πρέπει να μετέχουν και τα «ανεξάρτητα μέρη» τα οποία ενδεικτικά μπορούν είναι οι παρακάτω φορείς:

– Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

– Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

– Οργανισμοί και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων.

– Επιχειρήσεις.

– Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων.

– Μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί.

-Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

– Επαγγελματικά Επιμελητήρια.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στο cluster θα πρέπει να συμμετέχουν ως εταίροι κατ’ ελάχιστο ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή οργανισμός / φορέας ερευνητικών δραστηριοτήτων) και 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεων στο οποίο συμμετέχουν τουλάχιστον 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμα προς ενίσχυση, είναι επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση για τους συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας χορηγείται αποκλειστικά στις νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τους εν λόγω σχηματισμούς.

Στις επιλέξιμες , περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες για αγορά έρευνας κ.ο.κ.

Όπως προαναφέρθηκε, το ύψος της επιδότησης μπορεί να κυμανθεί από 50% έως 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων «εκπνέει» στις 31/1/2019.

Πηγή: Euro2day.gr