Επιχορήγηση εποχικών ξενοδοχείων

Προς παράταση τα "κόκκινα δάνεια"
4 Φεβρουαρίου, 2016
Παράταση προθεσμίας στα δικαιολογητικά για τον νόμο Κατσέλη
5 Φεβρουαρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Επιχορήγηση εποχικών ξενοδοχείων

[:el]5/2/2016

Το «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2015-16» του ΟΑΕΔ λήγει στις 16 Φεβρουαρίου και καλούνται όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να επιδοτηθούν για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας από την 1η Νοεμβρίου 2015 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2016.

 

Για να υπαχθεί μία επιχείρηση σε αυτό το μέτρο πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Πρέπει να είναι εκτός της Περιφέρειας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσαλλονίκης
  • Να έχουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ
  • Να είναι εποχικές (να έχουν διακόψει τουλάχιστον δύο φορές τη συνεχόμενη λειτουργία τους την τελευταία πενταετία (2010-14) και συγκεκριμένα από 1/11 – 28/2. Εξαιρέσεις: να μετείχαν σε ένα τουλάχιστον παλαιότερο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας, να είναι νέες (έναρξη μετά την 1/1/2014), οπότε να έχουν μία μόνο διακοπή λειτουργίας. – Όσες επιχειρήσεις ξεκίνησαν μετά την 1/11/2014 δεν επιχορηγούνται.
  • Οι υπάλλληλοι, για τους οποίους θα ζητήσουν την επιχορήγηση, να δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας.

 

Δεν υπάγονται:

 

  • Επιχείρηση, της οποίας το προς επιχορήγηση προσωπικό είχε συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή και σε άλλη ξεοδοχειακή επιχείρηση πρις τιν 1η Νοεμβρίου 2015.
  • Εξωχώριες εταιρείες ή επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εταιρική τους σύνθεση εξωχώριες εταιρείες.
  • Επιχειρήσεις που σε βάρος τους εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενσχύσεων.

 

Να σημειωθεί ότι οι ημέρες επιχορήγησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος επιμήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Τα επιδόματα αυτά αφαιρούνται από την επιδότηση ανεργίας που δικαιούται ο υπάλληλος. Το ανώτατο χρονικό όριο επιχορήγησης είναι 25 ημέρες ανά μήνα και 100 ημέρες στο σύνολο.

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο για την επιδότηση της ανεργίας του αριθμό ημερομισθίων κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης , η επιχείρηση δεν μπορεί να επιχορηγηθεί για τον συγκεκριμένο υπάλληλο.[:]