Επαγγελματικοί λογαριασμοί σε αλλοδαπή Τράπεζα


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Έως 16 Απριλίου οι αιτήσεις ένταξης στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών
16 Μαρτίου, 2018
Ξεκίνησαν τα LEADER
23 Μαρτίου, 2018
Δείτε τα όλα

Επαγγελματικοί λογαριασμοί σε αλλοδαπή Τράπεζα


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

22/03/2018_x000D_
_x000D_
Επαγγελματικοί λογαριασμοί που τηρούνται νομίμως σε αλλοδαπή Τράπεζα (όχι υποκατάστημα Ελληνικής συστημικής Τράπεζας ) πρέπει να δηλωθούν στο Taxis , εφόσον παρακολουθούνται λογιστικώς στα βιβλία της επιχείρησης;_x000D_
_x000D_
Με την  Αριθ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ (9/11/2017) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Οικονομικών, οι δικαιούχοι πληρωμής (Σύμφωνα με τον  Κανονισμό (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως «δικαιούχος πληρωμής» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής) υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ ( >www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ._x000D_
_x000D_
Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου._x000D_
_x000D_
Σε περίπτωση που οι συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά (όπως ορίζονται και στο άρθρο 1 της  >ΠΟΛ. 1005/2017 ) διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς, τότε οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών τους Λογαριασμών._x000D_
_x000D_
Κατά την άποψή μας, εφόσον ο λογαριασμός που διατηρείτε στην αλλοδαπή χρησιμοποιείται για ηλεκτρονικές συναλλαγές του νομικού προσώπου, οφείλεται να τον συμπεριλάβετε στους επαγγελματικούς σας λογαριασμούς._x000D_
_x000D_
Πηγή: e-forologia.gr_x000D_
_x000D_