Εντός μηνός ανοίγει το ΤAXIS για φορολογικές δηλώσεις

Προώθηση του εξωδικαστικού μηχανισμού ξεκινούν τον Μάιο οι τράπεζες
10 Απριλίου, 2018
Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ – Παραδείγματα
13 Απριλίου, 2018
Δείτε τα όλα

Εντός μηνός ανοίγει το ΤAXIS για φορολογικές δηλώσεις

12/04/2018_x000D_

Κατατέθηκε στη Βουλή η διάταξη για την αποφυγή της υπερφορολόγησης

_x000D_
Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου θα τεθεί σε λειτουργία από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων._x000D_
_x000D_
Η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος των φυσικών προσώπων καθυστερεί φέτος εξαιτίας 5 εκκρεμοτήτων που δεν κατέστη δυνατό να επιλυθούν πριν από το Πάσχα και αναμένεται να έχουν ρυθμιστεί στο σύνολό τους εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Οι εκκρεμότητες αυτές είναι:_x000D_

  _x000D_

 1. 1. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αποτυπώνονται στα φετινά φορολογικά έντυπα τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες εκμισθώσεις ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού, οι οποίες συνάπτονται κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb. Τα εισοδήματα του έτους 2017 από αυτού του είδους της εκμισθώσεις θα πρέπει φέτος να δηλωθούν διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι τόσο στο έντυπο Ε2 (στο οποίο αναγράφονται από τους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων αναλυτικά στοιχεία για τα συγκεκριμένα ακίνητα, καθώς επίσης και για τα εισπραχθέντα και τα ανείσπρακτα ενοίκια) όσο και στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστοί κωδικοί και ξεχωριστά πεδία στα οποία θα δηλώνονται τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες εκμισθώσεις, προκειμένου να φορολογούνται κι αυτά μαζί με τυχόν άλλου είδους εισοδήματα από ακίνητα, με συντελεστές κλιμακούμενους από 15% έως και 45%. Απαιτήθηκε λοιπόν η αναδιαμόρφωση των εντύπων Ε2 και Ε1 για τη διακριτή δήλωση των εισοδημάτων από βραχυχρόνιες εκμισθώσεις, η οποία προκάλεσε κάποια καθυστέρηση. Ωστόσο, η αναδιαμόρφωση αυτή δεν είναι δυνατό να διασφαλίσει από μόνη της ότι τα εισοδήματα αυτά θα δηλωθούν στο σύνολό τους από όσους φορολογούμενους τα απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2017. Απαιτείται να υπάρχει δυνατότητα διασταυρώσεων, όμως ακόμη και μέχρι σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί ώστε οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες να δηλώνουν σ’ αυτήν αναλυτικά στοιχεία για τα ακίνητά τους τα οποία εκμισθώνουν βραχυπρόθεσμα. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος ηλεκτρονικής διασταύρωσης και επαλήθευσης των δεδομένων για τις συγκεκριμένες μισθώσεις, γεγονός που καθιστά αμφίβολο αν θα είναι δυνατό στις φετινές φορολογικές δηλώσεις να διασφαλιστεί ότι όλα τα εισοδήματα από τις εν λόγω μισθώσεις θα δηλωθούν.
 2. _x000D_

 3. 2. Η σύνταξη και η έκδοση της απόφασης για τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου Ε1 της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικές διευκρινίσεις για τους γενικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν τη διαδικασία υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων, αλλά και νέες διευκρινίσεις που θα αφορούν:
 4. _x000D_

_x000D_

  _x000D_

 • τις αλλαγές που ισχύουν φέτος στη νομοθεσία για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος (διασφάλιση της έκπτωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ μέσω της δήλωσης δαπανών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, κατάργηση έκπτωσης φόρου για ιατρικά έξοδα, κατάργηση της φοροαπαλλαγής του 25% του εισοδήματος των βουλευτών και των δικαστικών λειτουργών κ.λπ.),
 • _x000D_

 • τις τροποποιήσεις σε ορισμένους κωδικούς του εντύπου Ε1 (προσθήκη νέων κωδικών στους οποίους οι φορολογούμενοι θα δηλώνουν αν «φιλοξενούν» στις κύριες κατοικίες τους διαφόρους συγγενείς ή φίλους τους, τροποποίηση των κωδικών για τη δήλωση των δαπανών που διασφαλίζουν την έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ κ.λπ.),
 • _x000D_

 • τον τρόπο με τον οποίο περίπου 1.000.000 συνταξιούχοι θα πρέπει να φορολογηθούν για τις επιστροφές των παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών υγείας τις οποίες έλαβαν με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου 2017 αναδρομικά για τα έτη 2012-2016.
 • _x000D_

_x000D_

  _x000D_

 1. 3. Η έκδοση του φυλλαδίου με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στο φυλλάδιο αυτό θα περιλαμβάνονται και φέτος αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση όλων των κωδικών του εντύπου Ε1 και, ως εκ τούτου, θα περιέχονται και διευκρινίσεις για όλες τις αλλαγές που επέρχονται φέτος τόσο στη νομοθεσία για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος όσο και σε ορισμένους κωδικούς του Ε1.
 2. _x000D_

 3. 4. Η έκδοση της εγκυκλίου με τις οδηγίες συμπλήρωσης του νέου πλήρως αναδιαμορφωμένου εντύπου Ε3, το οποίο πρέπει φέτος να συνυποβληθεί μαζί με το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης από 1,5 εκατομμύριο επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
 4. _x000D_

 5. 5. Η κατάθεση στη Βουλή νομοθετικής ρύθμισης με την οποία παρατείνεται και για το φορολογικό έτος 2017 η διάταξη της παραγράφου 35Α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με την οποία προβλέπεται ότι: α) Όταν το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή εφόσον δεν ασκείται ατομική αγροτική δραστηριότητα, τότε το δηλωθέν εισόδημα και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών – συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο κλιμακούμενο από 8.636 έως 9.545 ευρώ. β) Εάν το δηλωθέν εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή με 22%.
 6. _x000D_

_x000D_
Η παραπάνω διάταξη κατατέθηκε στη Βουλή μόλις χθες και αναμένεται να ψηφιστεί εντός της επόμενης εβδομάδος. Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες περιστασιακά και ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) οι οποίοι δεν απέκτησαν πέρυσι εισοδήματα άνω των 6.000 ευρώ από τις περιστασιακές τους απασχολήσεις και οι οποίοι βαρύνονται με τεκμήρια διαβίωσης συνολικού ύψους μέχρι 9.500 ευρώ, δεν θα φορολογηθούν φέτος -τόσο για το πραγματικό τους εισόδημα όσο και για την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων διαβίωσης- με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με συντελεστή 22% και με επιπλέον προκαταβολή φόρου 100%, και δεν θα υποχρεωθούν να καταβάλουν υπέρογκα ποσά φόρων εισοδήματος υπολογισθέντα με τελικό συντελεστή φόρου 44%. Με την παραπάνω διάταξη οι εν λόγω φορολογούμενοι θα φορολογηθούν και φέτος -τόσο για το πραγματικό τους εισόδημα όσο και για την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίωνμε την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 8.636 έως 9.545 ευρώ και έτσι δεν θα πληρώσουν καθόλου ή θα πληρώσουν ελάχιστο φόρο εισοδήματος._x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική