Έκθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας
5 Δεκεμβρίου, 2014
Χρηματοδότηση – Εγγυοδοσία
5 Δεκεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

Έκθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η παρούσα έκθεση είναι η κοινή συνδρομή των κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούν ΜμΕ, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και της Ομάδας Δράσης για τη Ελλάδα (TFGR) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η έκθεση στοχεύει στη στήριξη της στρατηγικής “Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης – Ελλάδα 2021” που παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση, προτείνοντας συγκεκριμένες δράσεις σχετικές με τις Μικρο- μεσαίες Επιχειρήσεις υπό τους τίτλους των πιο σημαντικών πολιτικών που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αυτή.

2014_09_04 Ετήσια Έκθεση ΜΜΕ