Εξωδικαστικός: Στις €300.000 ανεβαίνει το όριο της fast track διαδικασίας

Κλιμακωτός ακατάσχετος λογαριασμός για συνεπείς οφειλέτες του Δημοσίου
17 Δεκεμβρίου, 2018
Δύο συν μία ρυθμίσεις για χρέη σε Εφορία και Ταμεία
19 Δεκεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Εξωδικαστικός: Στις €300.000 ανεβαίνει το όριο της fast track διαδικασίας

18/12/2018

Με τον αυτοματοποιημένο τρόπο θα μπορούν να διευθετηθούν οφειλές έως 300.000 ευρώ έναντι 50.000 που ισχύει σήμερα. Πώς αξιολογείται η βιωσιμότητα. Ποιες οφειλές διαγράφονται. Δυνατότητα διμερούς διαπραγμάτευσης με ΔΟΥ και ΕΦΚΑ.

Τη fast track διαδικασία διευθέτησης των οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί από το νέο έτος η συντριπτική πλειονότητα των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Αυτό θα επιτευχθεί από την επέκταση του ύψους των χρεών που μπορούν να διευθετηθούν με την αυτοματοποιημένη διαδικασία από τις 50.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, στις 300.000 ευρώ, με τη σχετική ρύθμιση να αναμένεται παράλληλα με την παράταση του εξωδικαστικού μηχανισμού (ν. 4469/2017) έως τις 31/12/2019.

Με τη βελτίωση αυτή, όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας, θα επιταχυνθεί η διαδικασία ρύθμισης οφειλών για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που σήμερα είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν χωρίς να είναι απαραίτητο τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές.

Οπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το περίπου 80% των 5.800 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό αφορά χρέη έως 50.000 ευρώ, που υπάγονται στην αυτοματοποιημένη διαδικασία. Πλέον με τη διεύρυνση του ορίου, το ποσοστό αυτό μπορεί να αγγίξει και το 95% των αιτήσεων.

Όπως εξηγούν οι ίδιοι κύκλοι, οι περισσότερες επιχειρήσεις ζητούν διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων και τον καθορισμό των δόσεων. Οπότε, αφού δεν αιτούνται διαγραφή κεφαλαίου, ώστε να είναι υποχρεωτική η διαδικασία μέσω διαπραγματεύσεων, δεν υπάρχει λόγος να μην ακολουθείται η αυτοματοποιημένη διαδικασία. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης ζητεί διαγραφή κεφαλαίου, τότε, ακόμα και αν οι οφειλές του είναι της τάξεως των 50.000 ευρώ, ακολουθείται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές.

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας

Στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών, η αξιολόγηση της βιωσιμότητας γίνεται με τυποποιημένο τρόπο. Ειδικότερα, ένας οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, εφόσον πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε 2 από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση ποσοστού 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να είναι ίσος ή μικρότερος από 8.

Για την εφαρμογή της συγκεκριμένη προϋπόθεσης, ως EBITDA λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση:

– του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και

του μέσου όρου των 2 πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από τις 3 τελευταίες χρήσεις.

Διαγραφές οφειλών

Με την υπαγωγή στην απλοποιημένη διαδικασία, διαγράφεται το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση, ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Πέραν όμως από την επέκταση της απλοποιημένης διαδικασίας, έρχεται μία ακόμη βελτίωση για τους οφειλέτες: Συγκεκριμένα, θα δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες στους οποίους η πολυμερής διαδικασία αποτυγχάνει λόγω μη συμμετοχής τόσων ιδιωτών πιστωτών (δεν επιτυγχάνεται απαρτία), να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, με τους ίδιους όρους όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Πηγή: Euro2day.gr