Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ με αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Από Δευτέρα ανοιχτή η εφαρμογή στο taxisnet.

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο πώλησης φαρμάκων από Σούπερ Μάρκετ.
21 Νοεμβρίου, 2014
Πρόσθετη πίστωση 89 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ".
21 Νοεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ με αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Από Δευτέρα ανοιχτή η εφαρμογή στο taxisnet.

Δημοσιεύτηκε στο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εγκύκλιος για τη ρύθμιση με τις 100 δόσεις και πλέον, από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, οι οφειλέτες θα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis και να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Οι αλλαγές που επιφέρει η Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ είναι οι παρακάτω:

  • Εξαιρούνται από τη ρύθμιση όλες οι οφειλές οι οποίες είναι βεβαιωμένες αλλά δεν είναι ληξιπρόθεσμες καθώς και όσες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ και η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος.
  • Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €).
  • Η ρύθμιση δεν χάνεται, στην περίπτωση που, μετά την πάροδο εξαμήνου από την υπαγωγή σε αυτήν, ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα δυο δόσεις ανά έτος του προγράμματος ρύθμισης. Επίσης η ρύθμιση δεν χάνεται μετά την πάροδο εξαμήνου, εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα για χρονικό διάστημα δυο μηνών μια δόση της ρύθμισης ανά έτος.
  • Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» και τηρούν τους όρους της, τυγχάνουν αναδρομικά των εκπτώσεων και των πρόσθετων ευεργετημάτων της νέας ρύθμισης. Όσοι επιλέξουν να υπαγάγουν την εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή τους στη νέα ρύθμιση, θα επωφεληθούν αυτών των εκπτώσεων, μετά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής. Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μέχρι 31 Μαρτίου 2015 θεωρείται ότι συνεχίζουν την ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» και θα θα λάβουν την έκπτωση του 20% των προσαυξήσεων αναδρομικά, μετά την 1 Απριλίου 2015.
  • Όσοι υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγής του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης της ίδιας περίπτωσης με μικρότερο αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης και ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων δόσεων υπολογίζεται από το μήνα της αίτησης του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.
  • Για να ενταχθεί οφειλέτης στη ρύθμιση, πρέπει την ημερομηνία υπαγωγής να μην έχει ανεξόφλητες ή αρρύθμιστες οφειλές, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μετά την 1 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά όλη η Εγκύκλιος εδώ.