ΕΦΚΑ: Νέα εγκύκλιος για πολλαπλή ασφάλιση – υπολογισμό εισφορών

Εξαιρούνται από το «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» προβληματικές επιχειρήσεις
16 Ιουνίου, 2017
ΥΠΟΙΚ: Μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού
16 Ιουνίου, 2017
Δείτε τα όλα

ΕΦΚΑ: Νέα εγκύκλιος για πολλαπλή ασφάλιση – υπολογισμό εισφορών

[:el]16/06/2017

Από την 01/01/2017 όλα τα πρόσωπα που ασκούν παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα, για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική τους δραστηριότητα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, και για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από τη μισθωτή εργασία και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος ή της αυτοαπασχόλησης, ή το εισόδημα από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

Αυτό προβλέπει η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον οποίο από 01/01/2017, πρόσωπα που ασκούν παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα υπάγονται σε ένα φορέα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, και για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 5, 38, 39 και 40 του ν.4387/2016.

Η νέα εγκύκλιος (pdf).

Η εγκύκλιος διακρίνει τις εξής τέσσερις κατηγορίες πολλαπλής απασχόλησης για την:

  1. 1. Μισθωτή απασχόληση – άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος ή αυτοαπασχόλησης.
  2. 2. Μισθωτή απασχόληση και άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.
  3. 3. Πολλαπλή άσκηση μη μισθωτών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
  4. 4. Μισθωτή απασχόληση και πολλαπλή μη μισθωτή απασχόληση

Για τη διαπίστωση ενεργής Ιδιότητας Μισθωτού κατά την 01/01/2017 λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη ενημέρωση που διαθέτει το Μητρώο Ασφαλισμένων ΕΦΚΑ και μετά την ολοκλήρωση διασύνδεσης των συστημάτων ο Αναλυτικός Λογαριασμός Ασφάλισης με οριστικοποιημένες εγγραφές της αντίστοιχης περιόδου.

Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται το ποσό των €5.860,80 . Ως κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των €586,08. Το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, €586,08, ισχύει ακόμη και αν πρόκειται για μισθωτό κάτω των 25 ετών ή για ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση κάτω της 5ετίας.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]