e – σχέδιο δράσης κατά της φοροδιαφυγής

Έξι πακέτα ρυθμίσεων για οφειλές επιχειρήσεων προς το δημόσιο
18 Μαΐου, 2017
Κίνητρα για αγροτικές επενδύσεις
19 Μαΐου, 2017
Δείτε τα όλα

e – σχέδιο δράσης κατά της φοροδιαφυγής

[:el]18/05/2017

Επιχείρηση «όλα στο φως», ειδικά για τους «αφερέγγυους φορολογούμενους», θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο ουσιαστικότερα αποτελέσματα στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής και ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Νέου τύπου διασταυρώσεις, εξονυχιστικό έλεγχο και παρακολούθηση όλων των οφειλετών, αυτοματοποιημένες κατασχέσεις και συμψηφισμοί, άντληση πληροφοριών από τα ηλεκτρονικά συστήματα του Κτηματολογίου (Σεπτέμβριος 2017), της ΕΡΓΑΝΗ (Δεκέμβριος 2017), αλλά και του Χρηματιστηρίου (30 Ιουνίου 2018), όπως και τη δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου (Μάρτιος 2019), περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νέο «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ.

Βασική επιδίωξη των νέων δράσεων που δρομολογεί ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής είναι η αύξηση της εισπραξιμότητας των φόρων, καθώς και η συμμόρφωση των φορολογουμένων στις φορολογικές τους υποχρεώσεις αλλά και στις ασφαλιστικές, αφού δρομολογείται η ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ των εισπράξεων των ασφαλιστικών εισφορών έως τις 31/12/2018.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στο Σχέδιο Δράσης του 2017 προβλέπεται ότι σύντομα, έως τον Φεβρουάριο του 2018, θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα άμεσου εντοπισμού των «αφερέγγυων φορολογουμένων» μέσω του συστήματος Taxis, το οποίο εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο αυτοματοποίησης των διαδικασιών είσπραξης.

Στο πλαίσιο εξάλλου αυτό διευρύνεται και η βάση δεδομένων των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, μέτρο που θα φέρει πάντως και τις ηλεκτρονικές άρσεις και περιορισμούς κατασχέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επέκταση των ηλεκτρονικών δυνατοτήτων που επιχειρεί η ΑΑΔΕ ανοίγει τον δρόμο και για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες μέσω του Taxisnet. Με δεδομένο εξάλλου ότι στο Σχέδιο Δράσης προβλέπεται πως έως τις 31 Ιουλίου 2017 θα έχει τεθεί σε εφαρμογή η υλοποίηση πληρωμών με κάρτες μέσω Taxisnet, ενδεχομένως να καταστεί δυνατή ακόμη και η πληρωμή της πρώτης δόσης του φετινού φόρου εισοδήματος με το νέο σύστημα.

Και το φετινό σχέδιο της ΑΑΔΕ θέτει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά τον αριθμό αλλά και την κατεύθυνση των φορολογικών ελέγχων, αφού, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

* 1.290 μερικούς ελέγχους από τις εφορίες με στόχο τον εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον 15%.

* 750 ελέγχους από το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου ( ΚΕΦΟΜΕΠ) με στόχο τη βεβαίωση εσόδων τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ.

* 8.450 ελέγχους από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) με στόχο τη βεβαίωση εσόδων τουλάχιστον 1 δισ.

* 260 πλήρεις ελέγχους από τις ΦΑΕ και 2.700 αντίστοιχους ελέγχους από τις ΔΟΥ απ’ τους οποίους θα πρέπει να βεβαιωθούν κατ’ ελάχιστον έσοδα 1 δισ. ευρώ.

* Ελέγχους σε 240 ΑΦΜ κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.

Δράσεις 2018-2019

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2017 ευελπιστεί ότι θα μπουν οι βάσεις για διασταυρώσεις και στοχευμένους ελέγχους, με τον προσδιορισμό ειδικών κλαδικών δεικτών επιχειρήσεων βάσει των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί, ώστε να εντοπίζονται αποκλίσεις και ύποπτες κινήσεις επιχειρήσεων που δεν συνάδουν με τη γενική εικόνα που εμφανίζει ο κλάδος τους. Επίσης, έως τον Δεκέμβριο του 2017 το 70% των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ θα πρέπει να ικανοποιείται εντός 90 ημερών και να έχει εκκαθαριστεί πάνω από 80% των εκκρεμών ποσών προς επιστροφή.

Από την άλλη πλευρά, τα σχέδιά της για την περίοδο 2018 – 2019, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τα εξής:

* Έως 31/12/2018 ενσωμάτωση του νέου συστήματος υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων ώστε ο υπολογισμός και η είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης να γίνεται από την εφορία.

* Έως 31/12/2018 το TAXISnet να δέχεται και τις εκπρόθεσμες αρχικές φορολογικές δηλώσεις

* Έως 31/3/2019 να έχει τελειώσει η υλοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου (υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης ψήφισης του σχετικού νόμου)

* Έως 30 Ιουνίου 2019 να έχει ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης και Είσπραξης Οφειλών.

Τα τελωνεία

Θα πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι το Σχέδιο Δράσης της ΑΑΔΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών υπηρεσιών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Για τον λόγο εξάλλου αυτόν προβλέπεται η επέκταση της χρήσης των συστημάτων X-Ray (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019) για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, η εγκατάσταση συστημάτων εισροών – εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαίου, στις φορολογικές αποθήκες, στη διακίνηση και αλλού.

Επίσης προβλέπει τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των φορολογικών υπηρεσιών, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής έως τις 30 Ιουνίου 2018 ηλεκτρονικών εφαρμογών για τον φόρο χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, καθώς και για τον φόρο κερδών από τυχερά παιγνίδια.

Καθυστερεί το περιουσιολόγιο

* Τον Μάρτιο του 2019 τοποθετείται πλέον από την ΑΑΔΕ η λειτουργία του περιουσιολογίου, ύστερα από τις αλλεπάλληλες αναβολές που έχει πάρει το έργο το οποίο θα αποτελέσει το ισχυρότερο ίσως «όπλο» των ελεγκτικών αρχών για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω του εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων και κεφαλαίων.

Επισημαίνεται ότι με την υλοποίησή του θα έχει επιτευχθεί, για πρώτη φορά, η ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει το έργο θα βασίζεται σε τρία υποσυστήματα:

* Υποσύστημα φορολογουμένων: οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής στοιχείων περιουσίας (αρχικής και τροποποιητικής), προβολής και εκτύπωσης της συνολικής τους εικόνας, καθώς και τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών.

* Υποσύστημα εσωτερικών χρηστών: ειδικοί χρήστες της φορολογικής διοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα προβολής των στοιχείων της περιουσίας και συσχέτισής τους με άλλες πληροφορίες της φορολογικής διοίκησης για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων απόκρυψης εισοδημάτων. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν μετά από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί οριστικός.

* Υποσύστημα διαχείρισης του Π.Σ.: ειδικοί χρήστες της φορολογικής διοίκησης θα μπορούν να εμπλουτίζουν το σύστημα με νέες κατηγορίες δεδομένων και να καθορίζουν τις διαδικασίες συλλογής, ενημέρωσης, καθώς και τους κανόνες εγκυρότητας των δεδομένων αυτών. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τους χρήστες του Π.Σ., τις προθεσμίες υποβολής και άλλες παραμέτρους λειτουργίας του Π.Σ.

Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας του Π.Σ. και εξαγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Το έργο του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται από αυτό.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]