Με δύο «ταχύτητες» ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Εφορία: Οι 10 παγίδες που πρέπει να αποφύγετε για να μην πληρώσετε υψηλούς φόρους
22 Μαρτίου, 2019
Οι πέντε βασικές διαφωνίες των δανειστών για την προστασία της πρώτης κατοικίας
22 Μαρτίου, 2019
Δείτε τα όλα

Με δύο «ταχύτητες» ο εξωδικαστικός μηχανισμός

22/03/2019

Δυσκολίες για εταιρείες με πολλούς πιστωτές, ικανοποιητικά επαγγελματίες και αγρότες

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινούνται οι απορρίψεις αιτήσεων για ρύθμιση χρεών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού στις περιπτώσεις που ως πιστωτές εμπλέκονται περισσότερες από μία τράπεζες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), οι τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις που έχουν οφειλές σε περισσότερους από έναν πιστωτή, και συγκεκριμένα σε τράπεζες, και η διαδικασία διευθέτησης επιβλέπεται από συντονιστή αποτυγχάνουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Αντίθετα, σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η επιτυχία των διμερών διαπραγματεύσεων (1 προς 1), δηλαδή αυτών που γίνονται μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή (κατά βάση μία τράπεζα) που κατέχει άνω του 85% του χρέους της επιχείρησης. Ικανοποιητικό είναι το ποσοστό των ρυθμίσεων για οφειλές ελευθέρων επαγγελματιών προς ΚΕΑΟ και ΑΑΔΕ, ενώ ανάλογα κινούνται και οι ρυθμίσεις για τους αγρότες, με εξαίρεση τις οφειλές τους προς την εκκαθαρίστρια της πρώην Αγροτικής Τράπεζας PQH, όπου το ποσοστό επιτυχούς ρύθμισης είναι ακόμα χειρότερο και απ’ αυτό των επιχειρήσεων με πολλούς πιστωτές. Συγκεκριμένα ως αυτή τη στιγμή, στις 20 αιτήσεις που έχουν εξεταστεί οι 19 απορρίφθηκαν.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΓΔΙΧ από τον Αύγουστο του 2017 που τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 60.272 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Συγκεκριμένα, έως την περασμένη Παρασκευή 15 Μαρτίου είχαν υποβληθεί 6.514 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους 1.754 οφειλέτες. Δηλαδή περίπου 1 στους 3,7 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ., διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).

Αποτελέσματα ανά κατηγορία

Συνοπτικά τα αποτελέσματα (στις εβδομάδες που λειτουργεί η πλατφόρμα για κάθε κατηγορία οφειλέτη) έχουν ως εξής:

* Επιχειρήσεις και ομόρρυθμοι εταίροι (84 εβδομάδες λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 2.824 αιτήσεις, έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για 1.115 επιχειρήσεις και ήδη 223 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη τους προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και προμηθευτές. Εκ των 223 επιχειρήσεων, οι 32 έχουν διευθετήσει τις οφειλές τους προς περισσότερους από έναν πιστωτές, ενώ άλλες 132 επιχειρήσεις της ίδιας κατηγορίας απέτυχαν να τις ρυθμίσουν. Οι υπόλοιπες 191 επιχειρήσεις που πέτυχαν ρύθμιση οφειλών, η διαπραγμάτευση ήταν διμερής, δηλαδή με έναν πιστωτή. Σ’ αυτή την κατηγορία οφειλετών, η διαπραγμάτευση ήταν αρνητική, δηλαδή ολοκληρώθηκε με αποτυχία, για 193 επιχειρήσεις.

* Ελεύθεροι επαγγελματίες (58 εβδομάδες λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 3.336 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 1.335 ελεύθεροι επαγγελματίες (ΑΦΜ) πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, 686 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ και 923 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ (σύνολο αιτήσεων 1.609). Αντίθετα, απορρίφθηκαν 863 αιτήσεις προς την ΑΑΔΕ και 969 προς το ΚΕΑΟ (σύνολο αιτήσεων 1.832).

* Αγρότες (37 εβδομάδες λειτουργίας): Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 354 αιτήσεις με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κ.λπ. τράπεζες υπό εκκαθάριση) και εξ αυτών ήδη 196 αγρότες (ΑΦΜ) έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 125 αιτήσεις προς ΑΑΔΕ και 122 αιτήσεις προς το ΚΕΑΟ (σύνολο αιτήσεων 252). Αντίθετα απορρίφθηκαν 163 αιτήσεις εκ των οποίων οι 66 προς την ΑΑΔΕ και οι 97 προς τον ΕΦΚΑ.

Σε ό,τι αφορά όμως τις αιτήσεις προς τα υπό εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα (PQH), από τις 20 αιτήσεις που έχουν εξεταστεί, οι 19 απορρίφθηκαν.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε ΑΦΜ ελεύθερου επαγγελματία (δηλαδή προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα) αντιστοιχεί μία υποβληθείσα αίτηση, η οποία μπορεί να αντιστοιχεί σε δύο αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (δηλαδή μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και μία με ΑΑΔΕ). Δηλαδή: 1 ΑΦΜ => 1 αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου/id)  -> διαπραγμάτευση με ΑΑΔΕ και/ή -> διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ.

Πηγή: Ναυτεμπορική