Από τις 24/10 οι αιτήσεις στη δράση «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Ρύθμιση οφειλών: 7.670 οι οριστικές αιτήσεις στον εξωδικαστικό – 840 ρυθμίστηκαν
23 Σεπτεμβρίου, 2022
Nέα στεγαστική πολιτική: Τα 12 σημεία SOS
23 Σεπτεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Από τις 24/10 οι αιτήσεις στη δράση «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» του Ταμείου Ανάκαμψης

23/09/2022

Στόχος ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων και η ανάπτυξη νέων

Δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η πρόσκληση της δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», προϋπολογισμού 63 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων και την ανάπτυξη νέων.

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2022 και ως ημερομηνία λήξης η 27η Δεκεμβρίου 2022.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δράση, που θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», αναμένεται να συμβάλει στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, μέσω της δημιουργίας ισχυρών βιομηχανικών πάρκων, όπου προωθούνται οι οικονομίες κλίμακας, τα βιομηχανικά οικοσυστήματα και οι συνέργειες που είναι τόσο απαραίτητες για την ελληνική μεταποίηση. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού «Industry 4.0» και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των βιομηχανικών πάρκων με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην εξασφάλιση επάρκειας και πρόσθετου δικτύου μέσω της ανάπτυξης υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση των βιομηχανικών πάρκων.

Η δράση «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», η οποία υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης &  Επενδύσεων και τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, διαρθρώνεται σε δύο διακριτά τμήματα.

Με το Τμήμα Ι, προϋπολογισμού περίπου 38 εκατ. ευρώ, παρέχονται πόροι για:

  • Τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων νέας γενιάς.
  • Την επέκταση ή συμπλήρωση των υποδομών, την επέκταση των πάρκων, τον εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στη στρατηγική της «Βιομηχανίας 4.0» – “Industry 4.0”. Μεταξύ των βασικών στόχων είναι η ανάπτυξη υποδομών δικτύου 5G, η χρήση ΑΠΕ, η προώθηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και η ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.
  • Τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα, με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Με το Τμήμα ΙΙ, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, παρέχεται χρηματοδότηση για:

  • Την κατασκευή υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών των υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) της εγχώριας αγοράς και της ευρύτερης περιοχής.
  • Την εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης πράσινης ενέργειας.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για ένα σπουδαίο πρόγραμμα, προσθέτοντας πως η  κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αλλάξει τη μοίρα της Ελλάδας ως προς τη βιομηχανική παραγωγή της χώρας και να την ξανακάνει υπολογίσιμη βιομηχανική δύναμη όπως ήταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ‘80.

Από την πλευρά της η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας, Θέμις Ευτυχίδου, σημείωσε πως «πρόκειται για μια δράση – σταθμό του Ταμείου Ανάκαμψης για την ελληνική βιομηχανία, που αποτελεί και εμβληματικό έργο της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής Βιομηχανίας της χώρας». Όπως ανέφερε, τα νέα, πράσινα και έξυπνα βιομηχανικά πάρκα αποτελούν απάντηση στις προσταγές της νέας εποχής για μοντέλα ανάπτυξης περισσότερο βιώσιμα και ανθεκτικά αλλά και λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες.

Η πρόσκληση και o οδηγός της δράσης είναι δημοσιευμένα στις ηλεκτρονικές σελίδες:

-της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων www.ggb.gr

-του ΤΑΙΠΕΔ www.hradf.com

-του Ελλάδα 2.0  www.greece20.gov.gr.

Πηγή: Ναυτεμπορική