Δηλώσεις: Οι κρίσιμες ημερομηνίες και όσα ακόμη πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Α. Χαρίτσης: Έρχονται αναπτυξιακά αντίμετρα σε τομείς που διαχειρίζεται το υπ. Οικονομίας
15 Μαΐου, 2017
ΥΠΟΙΚ: Οδικός χάρτης για σταδιακή χαλάρωση των capital controls
16 Μαΐου, 2017
Δείτε τα όλα

Δηλώσεις: Οι κρίσιμες ημερομηνίες και όσα ακόμη πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

[:el]15/05/2017

Το αναλυτικό ημερολόγιο για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Οι ημερομηνίες που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να εκπληρώσουν έγκαιρα την φετινή φορολογική τους υποχρέωση. Αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις. Τα σημεία SOS που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα.

Τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ατομικές επιχειρήσεις,  ελεύθεροι επαγγελματίες), θα υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, μέχρι την 30η Ιουνίου 2017, καταληκτική ημερομηνία με βάση τη διάταξη του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, άρθρο 67, παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε μετο άρθρο 16 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α’ 56/13-04-2017) και ισχύει για τα φορολογικά έτη, από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.

Με την νέα ρύθμιση καθιερώνεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικών ετών 2016 και μετά, η 30η Ιουνίου του αμέσως επόμενου κάθε φορά φορολογικού έτους. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθόσον δίδεται ο απαραίτητος χρόνος στους υπόχρεους ώστε να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, χωρίς με αυτόν τον τρόπο να επηρεάζεται η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων«.

Για τα Νομικά Πρόσωπα και νομικές οντότητες – κερδοσκοπικά και μη κερδοσκοπικά – η καταληκτική ημερομηνία, είναι η 30η Ιουνίου 2017 (με βάση τη διάταξη του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, άρθρο 68, παρ. 2 – Πολ.1030/3.3.2017)

Πως θα καταβληθεί ο φόρος:

α) τα φυσικά πρόσωπα
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.(πολ. 1034/9.3.2017).

β) τα Νομικά πρόσωπα
Με τις νέες διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4467/2017 – ΦΕΚ Α’ 56/13-04-2017), ορίζεται ότι η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. (πολ. 1071/3.5.2017)

812e336bef5648ebb0c02733c07fdc04

b8ad2f23646b485cb0ee2db77d2713d73a5a5b95194c4fab903b6cb5ba4d8873

Φορολογία Ν.Π. – Συντελεστές φορολογίας (άρθρο 58):

Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 βάσει της οποίας, από 01.01.2016 αυξάνεται ο συντελεστής φόρου από 26% σε 29% στα παρακάτω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες:

–   Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
–   Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
–   Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
συμμετοχικές ή αφανείς
–   Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
–   Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
–   Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
–   Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

9df81651871347c596c081da6a8a43c1

Συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης φόρου μερισμάτων για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

– Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
– Τράπεζες
– Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.)
– Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
συμμετοχικές ή αφανείς
– Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
– Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
– Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

e2e070d6c9f740368fb1cb681b734ebf

Επισήμανση:
Με την παρ. 7 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 και αυξήθηκε ο συντελεστής φορολόγησης αλλά και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου των μερισμάτων από 10% σε 15% για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2017 και μετά. Δηλαδή ισχύει για τα κέρδη που θα αποκτηθούν στο φορολογικό έτος 2017 (διανομή κερδών του φορολογικού έτους 2016 που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα μέσα στο φορολογικό έτος 2017).

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
d77f79ef70e64392bf017927d4fcfb88

Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών

Με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κάθε πηγή και αιτία, που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών2 φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

dfdf66d58eee41b0bf85e2cc8f284a6f

Όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015, στους αγροτικούς συνεταιρισμούς περιλαμβάνονται ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, κεντρικές συνεταιριστικές ενώσεις, καθώς και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

Προκαταβολή φόρου

Αλλαγές στην προκαταβολή φόρου επήλθαν με τον ν.4336/2015 και για τα φορολογικά έτη από το 2015 και μετά. Με το νόμο αυτό από 1.1.2016 η προκαταβολή φόρου για όλες τις επιχειρήσεις βεβαιώνεται με ποσοστό 100%.

8f1da18f02f6487c82840cc95c99867f

Μειώσεις, μειωμένοι συντελεστές, εξαιρέσεις κ.λπ. που ισχύουν σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71 του ν.4172/2013.

Συνοπτικά οι φορολογικοί συντελεστές και ποσοστά προκαταβολής φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

c83cf841a36643ea85d3bb1b1961a684

Πηγή: capital.gr[:]