ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:

  1. Εκκαθαριστικά Σημειώματα Φόρου Εισοδήματος (Έτος 2009, 2010, 2011)
  2. Τελευταία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1)
  3. Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9)
  4. Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.)
  5. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
  6. Βεβαιώσεις Οφειλών για το Νόμο Κατσέλη από την κάθε Τράπεζα

Σε περίπτωση μισθωτού, επιπλέον:

Πρόσφατο Φύλλο Μισθοδοσίας

Σε περίπτωση συνταξιούχου, επιπλέον:

Απόκομμα Σύνταξης

Σε περίπτωση άνεργου, επιπλέον:

Κάρτα Βεβαίωση Ανεργίας Θεωρημένη

Σε περίπτωση ελεύθερου επαννελματία, επιπλέον:

Συμπληρωματικό Έντυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε3) Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. τρέχουσας & προηγούμενης χρονιάς (προαιρετικά)