Διευκρινίσεις για το μειωμένο τέλος επιτηδεύματος

Στις 8 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
26 Μαΐου, 2017
ΕΕΤ: Δύο νέες υπηρεσίες για ταχύτατη μεταφορά χρημάτων
30 Μαΐου, 2017
Δείτε τα όλα

Διευκρινίσεις για το μειωμένο τέλος επιτηδεύματος

[:el]26/05/2017

Για τη διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος ή την επιβολή μειωμένου τέλους, λαμβάνεται υπ’ όψιν, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, η τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, η οποία είναι αυτή της 9ης Μαΐου 2011.

Σε εξαιρετικές βέβαια περιπτώσεις που η φορολογική διοίκηση δεν διαθέτει στοιχεία για την ορθή επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, τότε οι υπόχρεοι φορολογούμενοι, εφόσον διαπιστώσουν λάθος, θα πρέπει να υποβάλουν στη ΔΟΥ αίτηση για νέα εκκαθάριση, έτσι ώστε να ελεγχθούν τα πραγματικά περιστατικά.

Αυτά επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, στην υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ/1069847ΕΞ/10.5.2017 εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων:

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1167/ 2.8. 2011 Απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των φορολογούμενων που ασκούν επιτήδευμα ή ελεύθερο επάγγελμα, σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, λαμβάνονται υπ’ όψιν τα χωριά και νησιά όπως προβλέπονταν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’) για την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας».
  2. Περαιτέρω, με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1034/2017 (ΦΕΚ 759Β’) απόφασης του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται ότι για τη διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος ή την επιβολή μειωμένου τέλους, λαμβάνεται υπ’ όψιν η τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, η οποία είναι αυτή της 9ης Μαΐου 2011, όπως κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 11247/28.12.2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465 Β’), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  3. Επίσης, με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1149/20.6.2013 καθώς και με τα έγγραφά μας Δ12Α 1089202 ΕΞ 2012/11-6-2012 και Δ12Α 1146052 ΕΞ 2011/25-10-2011 έχει γίνει δεκτό ότι αν κάποιο χωριό δεν αποτελούσε, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, από μόνο του κοινότητα και ανήκε διοικητικά σε άλλη κοινότητα ή σε κάποιο δήμο, λαμβάνεται υπ’ όψιν για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος ο πληθυσμός της κοινότητας (ή αντίστοιχα του δήμου) που υπαγόταν. Συνεπώς, δεν εξετάζεται ο κάθε οικισμός χωριστά, αλλά η Κοινότητα που αυτοί συνιστούσαν όλοι μαζί πριν την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας».
  4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η φορολογική διοίκηση δεν διαθέτει στοιχεία για την ορθή επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, τότε οι υπόχρεοι φορολογούμενοι, εφόσον διαπιστώσουν λάθος, υποβάλλουν στη ΔΟΥ αίτηση για νέα εκκαθάριση, έτσι ώστε να ελεγχθούν τα πραγματικά περιστατικά.
  5. Το παρόν κοινοποιείται στη Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών καθώς και στην αρμόδια ΔΟΥ για τις τυχόν ενέργειές τους.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]